de brug tussen burger en politiek

Activiteiten, Nieuws

Toespraak Nieuwjaarsreceptie (14 januari 2018)

Goede middag dames en heren, welkom op onze zesde Nieuwjaarsreceptie van h-EERLIJK ZOERSEL. Naar jaarlijkse gewoonte gaan wij jullie weer eens extra verwennen met heerlijke hapjes. Wat kan het HEERLIJK zijn bij h-EERLIJK ZOERSEL.

Ik begin dit jaar met de Chinezen.

Voor de Chinezen is het dit jaar het jaar van de HOND.   

Voor ons is het dit jaar het jaar van de waarheid.

Inderdaad dames en heren, dit jaar, op zondag 14 oktober zijn het de lang verwachte lokale gemeenteraadsverkiezingen.

Jullie kennen intussen ons verhaal van zes jaar geleden. Toen kwamen wij slechts drie maanden vóór de verkiezingen met onze nieuwe partij h-EERLIJK ZOERSEL in de politieke arena. En ondanks onze relatieve onbekendheid haalden wij net geen zetel. Eigenlijk een prestatie op zich.

Ondanks die teleurstelling beslisten wij met onze hele ploeg van h-EERLIJK ZOERSEL om toch door te gaan met onze partij en te werken naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zes jaar lang …

En nu is het zover, wij zijn er klaar voor en zullen met een sterke lijst meedingen naar een zitje in het schepencollege om ons mooie Zoersel mee te besturen.

Want dat er noodzaak is aan hernieuwing in het beleid ervaart iedereen. Wij gaan er met het huidige bestuur echt niet op vooruit, in tegendeel.

Zo werden o.a. de antennes in onze deelgemeenten Halle en Zoersel afgeschaft. Geen mogelijkheid meer voor onze minder mobiele inwoners om in hun dorp geholpen te worden. Je zal bv. maar van Einhoven naar het gemeentehuis in Sint-Antonius moeten.

Zo werd de kennismaking met het bestuur voor onze nieuwe inwoners in Zoersel afgeschaft. Geen ontvangst, verwelkoming meer met een hapje en een drankje door burgemeester en schepenen.

Zo werd de verlichting nogal ondoordacht in sommige delen van onze gemeente afgeschaft of sterk verminderd. Wij willen met h-EERLIJK ZOERSEL alleszins een herziening van het huidige lichtplan.

Wij willen met h-EERLIJK ZOERSEL ook een regularisatie van de weekendzones. Nog steeds weigert zowel N-VA als CD&V mee te werken aan het woonrecht voor deze bewoners. Je moet een bouwvergunning aanvragen, je krijgt een bouwtoelating, de gemeente moet je inschrijven, je betaalt belastingen maar je mag er niet wonen. Leg mij dat eens uit. En weet dat onze buurgemeenten al lang een oplossing voor deze onrechtvaardige toestand hebben geboden.

Wat wij het huidige bestuur ook verwijten is het gebrek aan informatie en inspraak van onze inwoners bij ingrijpende werken.

Een voorbeeld van hoe het niet moet is het verhaal van de nieuwe zaal in Halle dorp. Ondanks de protestactie van burgerbeweging OverHal, die bijna 700 protesthandtekeningen verzamelde tegen de geplande locatie van de nieuwe zaal in de kleine tuin van de pastorie, besliste burgemeester en schepencollege éénzijdig en tegen de wil van zowat de hele dorpskern, om de zaal toch in de pastorietuin te bouwen. Wij blijven het terechte protest van OverHal ondersteunen. De site ‘Villa Markey’ is de enige geschikte locatie voor een nieuwe zaal en komt tegemoet aan zowel de eisen van de schenker als van onze dorpsbewoners.

In het nieuwsblaadje van N-VA stelt deze partij in het artikel ‘Duidelijkheid voor Halle’ zonder schroom of schaamte, dat wie het standpunt heeft dat de zaal niet in de tuin van de pastorie mag komen, niet tot een consensus kan komen. Met andere woorden: wij hebben beslist. Punt. Inspraak van de dorpsgemeenschap: NIHIL. Zo werkt dat niet voor ons!

In het speelbos tussen de Torendreef en de Jagersdreef wordt een deel van het gemeentebos (een recreatief gemeentelijk natuurdomein) gekapt om het in te richten als alternatieve natuurbegraafplaats. Hier kan men urnen begraven of asse uitstrooien in de vrije natuur. Dit stuk bos wordt nu vooral bezocht en gebruikt door wandelaars, fietsers, joggers, jeugdbewegingen en natuurliefhebbers. Binnenkort kan men slalommen tussen ingegraven urnen en uitgestrooide asplekken. Weerom een éénzijdige beslissing van het bestuur zonder informatie of communicatie met de buurtbewoners. Inspraak van de buurtbewoners: NIHIL.

Ook in de deelgemeenten Halle (in de tuin van Villa Markey) en Sint Antonius komen natuurbegraafplaatsen. Maar weerom hetzelfde verhaal: geen overleg of informatie met onze inwoners.

Dames en heren, het succesverhaal van h-EERLIJK ZOERSEL hebben wij eigenlijk aan jullie te danken. Zonder jullie was het de voorbije zes jaar echt niet gelukt. Jullie vele sympathiebetuigingen, jullie lidmaatschap en deelname aan onze talrijke activiteiten, gaven ons steeds de nodige morele én financiële zuurstof en goesting om verder te werken. En niet vergeten de ongelooflijke inzet van mijn hele ploeg van h-EERLIJK ZOERSEL.

Roepen naar verandering is niet altijd de juiste manier om verbeteringen te realiseren. Het is vooral de betrokkenheid van jullie, burgers, die mee de toekomst én de leefbaarheid in onze dorpskernen moeten bepalen.

Binnenkort kan je op onze website ons afgewerkt programma bekijken. Dit zal een programma zijn met duidelijke en transparante accenten waarmee wij jullie willen overtuigen om ons op 14 oktober een sterk mandaat te geven om de volgende zes jaar onze prachtige gemeente mee te besturen.

Ik heb van mijn hele partij het vertrouwen gekregen om als lijsttrekker naar deze verkiezingen te trekken. Samen met onze sterke lijstkandidaten gaan wij voor een frisse wind in het toekomstige beleid.

Laten we vooral ook proberen om iedereen ervan te overtuigen dat de grote namen uit de federale en Vlaamse regering, zoals een Francken, Jambon of andere Peetersen, NIET diegenen zijn die op 14 oktober meedingen naar een plaats in het Zoerselse bestuur. (Voor alle duidelijkheid: ook Bart De Wever komt niet op in Zoersel!)

Want laat nu juist dàt zijn wat de vorige gemeenteraadsverkiezingen zwaar heeft beïnvloed. Hier moet je kiezen tussen Liesbeth Verstreken, Katrien Schryvers of Jos Vekemans van h-EERLIJK ZOERSEL … En dat is de beste keuze natuurlijk …

Dames en heren, dit is het einde van mijn betoog. Je kan ons helpen onze droom waar te maken door lid te worden (voor 5 euro ben je lid). Of heb je interesse om ons te helpen als lijstkandidaat, neem dan even contact op en wij bieden u in alle discretie een vrijblijvend gesprek.

U vindt aan de inkom ook een nieuwsbrief waarin je onze komende activiteiten kan vinden.

Onze eerste activiteit is een hondenwandeling om onze eis tot het realiseren van een hondenlosloopgebied kracht bij te zetten. Zondag 18 maart verzamelen wij om 10 uur aan de Casteleynshoeve in Halle-Park.

Noteer alvast ook met stip vrijdag 25 mei.   Dan stellen wij in zaal Sint-Maarten onze partij h-EERLIJK ZOERSEL voor. Wij lichten ons programma toe, wij beantwoorden al uw vragen en u kunt persoonlijk kennis maken met onze bestuursleden.

En traditie getrouw eindig ik met de woorden:

Geniet van het leven, geniet van elkaar. Ik wens jullie allen een héél gelukkig Nieuwjaar.

Jos Vekemans.

Voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL