de brug tussen burger en politiek

Gemeenteraad, Nieuws

LuisterWIJZER gemeenteraad oktober 2019

Wil je gericht luisteren naar tussenkomsten en agendapunten?
Klik dan op ‘PLAY’ bij de tekst. 


Problematiek van het niet of veel te laat rijden van bussen van De Lijn

h-EERLIJK ZOERSEL steunt het voorstel van CD&V om meer druk te zetten op de Lijn en vraagt ook expliciet naar een betere busverbinding voor Halle.   PLAY

Wanneer mobiliteitsschepen Marc de Cordt (Groen) aangeeft dat hij een brief wil sturen naar De Lijn en de problematiek niet wil agenderen op niveau van de Vervoerregio, houdt fractieleider Tom Sleeuwaert een pleidooi om dit net wél op een hoger niveau aan te kaarten. Uiteindelijk gaat men akkoord met Tom.    PLAY


Een veilige oversteekplaats aan FC Alberta

h-EERLIJK ZOERSEL steunt het voorstel van CD&V en pleit voor een goed overleg met de betrokken partijen.   PLAY


De publicatie van vacatures van Zoerselse organisaties en bedrijven op de website van de gemeente

h-EERLIJK ZOERSEL steunt dit voorstel van Vlaams Belang en houdt een pleidooi om dit te kaderen binnen een ruimere campagne om werken in de buurt te promoten.    PLAY


De invoering van een GAS-reglement met boetes tot 350 euro voor het aanbieden en gebruiken van lachgas

h-EERLIJK ZOERSEL geeft aan dat deze problematiek bovengemeentelijk behandeld moet worden, anders rijdt men wel naar een buurgemeente waar het wel mag.    PLAY

De invoering van een gemeentelijk What’s App-kanaal

h-EERLIJK ZOERSEL steunt de idee van Vlaams Belang om het melden van problemen (bv. kapotte straatverlichting) zo laagdrempelig mogelijk te maken, maar vindt What’s app hiervoor niet het beste kanaal.   PLAY

De invoering van GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen

Gemeenten mogen deze van de Vlaamse regering voortaan zelf uitschrijven en innen. h-EERLIJK ZOERSEL vraagt aan de burgemeester of Zoersel dit zal (her)overwegen.   PLAY


De opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2019

h-EERLIJK ZOERSEL informeert naar:

  • het aantal woningen dat via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd en de inspanningen van de gemeente om dit aantal te verhogen.   PLAY
  • de stand van zaken van de verenigingenschuur in Zoersel en doet een oproep om de PPS-werkgroep Zoersel samen te roepen hierover    PLAY
  • de vervolgstappen die gezet zullen worden in het kader van de beroepsprocedure rond de dorpszaal in Halle.    PLAY

De hondenlosloopzone in Sint-Antonius

h-EERLIJK ZOERSEL vraagt wanneer de gevraagde verbeteringen zullen worden doorgevoerd aan de hondenlosloopzone in Sint-Antonius.   PLAY

Antwoord van schepen Heyvaert en Van de Velde.    PLAY

Herbruikbare bekers op evenementen

h-EERLIJK ZOERSEL vraagt naar de eerste resultaten van de proefprojecten met herbruikbare bekers op het Grote Bosgebeuren en de Scholenveldloop. Tom Sleeuwaert wijst erop dat overstappen naar herbruikbare bekers meer is dan het aankopen ervan. Ook de stockage, reiniging en dergelijke mag niet vergeten worden.    PLAY

Antwoord van schepen Rul.    PLAY

Voldoende, gepaste glazen in zalen die via de gemeente gehuurd kunnen worden

h-EERLIJK ZOERSEL doet een oproep om de drankenhandelaars die de zalen voorzien van dranken aan te sporen om het beschikbare aanbod aan (bier)glazen te controleren en waar nodig aan te vullen of aan te passen.    PLAY

Antwoord van de burgemeester en schepen Van de Velde.    PLAY

Waarom kost de technische dienst in Zoersel 3 keer meer dan die van Schilde?

h-EERLIJK ZOERSEL vindt het opmerkelijk dat de nieuwe technische dienst in de Achterstraat 3 keer meer zal kosten dan die van Schilde. Ook bij de verenigingenschuur worden we geconfronteerd met hogere kosten. En zoals al eerder aangetoond, is ook het project van de dorpszaal in Halle 3 keer duurder dan soortgelijke projecten in andere gemeenten. Indien alleen nog maar de technische dienst en de dorpszaal worden gerealiseerd zoals gepland, dan kosten deze projecten samen 3,5 miljoen euro meer dan soortgelijke projecten in andere gemeenten.

h-EERLIJK ZOERSEL roept op om telkens een tegenexpertise in te roepen om dit soort uitspattingen te vermijden.   PLAY

Antwoord van schepen Paredaens.    PLAY

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.