de brug tussen burger en politiek

Nieuws

Het politieke schandaal van de dorpszaal: burgemeester komt persoonlijk tussen in beroepsprocedure

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) is persoonlijk tussengekomen in de beroepsprocedure die vzw OverHal had ingespannen bij de Provinciale Deputatie. Ze wist op die manier de vervolgstappen en beslissingen te beïnvloeden.
h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat de burgemeester een zware procedurefout heeft gemaakt en beraadt zich over verdere stappen.

Even reconstrueren. Vzw OverHal spande een beroepsprocedure aan tegen de bouw van een dorpszaal in de historische pastorijtuin van Halle.

Die kwam er nadat de gemeente zichzelf een vergunning had gegeven voor de bouw. Bij de voorafgaande beoordeling van de 427 bezwaren werden de meeste bezwaren door de gemeente Zoersel als ‘ontvankelijk, maar ongegrond’ weg gezet. De gemeente was bij de beoordeling rechter en partij tegelijk, omwille van de PPS-constructie waar de bouw van de zaal deel van uitmaakt.

Op donderdag 22 augustus kwam de provinciale ambtenaar in een verslag met het eindadvies dat de vergunning niet verleend kon worden. De beslissing lag echter niet bij de ambtenaar, maar bij de Bestendige Deputatie. Doorgaans volgt het politieke niveau het advies van de administratie. Een weigering van de vergunning lag daarom voor de hand, gezien de uitgebreide deskundige motivering door de provinciale ambtenaar.

Op dinsdag 27 augustus om 15 uur zou een hoorzitting plaats vinden waarop zowel OverHal als de gemeente hun argumentatie zouden kunnen voeren.

Deze hoorzitting is doorgegaan zoals voorzien, maar nog voor de zitting startte, was de uitkomst ervan al duidelijk: de gemeente zou extra tijd krijgen om de mankementen in het dossier op te lossen. Net voor de zitting vond er namelijk een overleg plaats tussen Eerste Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) en een delegatie van de gemeente Zoersel die bestond uit burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA), de algemeen directeur en de raadsman van de gemeente Zoersel. Op dat overleg vroeg en kreeg de gemeente uitstel om ontbrekende stukken aan te vullen in het dossier. Er zou ook een nieuw openbaar onderzoek volgen.

Op de hoorzitting die om 15 uur startte, was alleen de raadsman van de gemeente nog aanwezig namens het gemeentebestuur.

Noch de burgemeester, noch de algemeen directeur tekenden present op deze cruciale hoorzitting over een thema dat al jarenlang hoog op de politieke agenda staat. Het advies van de provinciale ambtenaar was immers al van tafel geveegd en er zou een uitspraak volgen die gunstig zou zijn voor de gemeente. De raadsman vroeg tijdens de officiële hoorzitting zoals afgesproken nog even formeel uitstel en de weigering van de vergunning was zo van de baan.

“Dat de provincie zowel OverHal als de gemeente Zoersel uitnodigt om te kijken of er geen gezamenlijke oplossing uit de bus kan komen als een soort van bemiddelingspoging, daar zouden we ons nog iets bij kunnen inbeelden,” zegt Daniël Talpe, ondervoorzitter van h-EERLIJK ZOERSEL. “Maar dat alleen de gemeente de mogelijkheid voor een voorafgaand overleg krijgt en bovendien nog voor de hoorzitting plaatsvindt een uitspraak in haar voordeel op zak heeft, is een zware procedurefout. De burgemeester zou als advocate toch beter moeten weten. De Deputatie is een rechtsorgaan en in België bestaat er nu eenmaal de scheiding der machten, net om de onafhankelijkheid van de besluitvorming te garanderen.”

Na de uitspraak door de Deputatie werden extra stukken aan het dossier toegevoegd door de gemeente en kwam er een nieuw openbaar onderzoek. Tijdens dit onderzoek dienden liefst 553 mensen opnieuw een bezwaar in.

Op 8 november was het aanvullend verslag van de provinciaal ambtenaar klaar. Op basis van de aangevulde stukken, de ingediende bezwaren en de beoordeling van deze bezwaren door de gemeente Zoersel kwam de ambtenaar tot het advies om het originele standpunt te behouden en geen vergunning te verlenen. De voorziene omgevingswerken hadden immers een nog grotere impact op de tuin dan bij de eerste beoordeling van de stukken. De ambtenaar gaf ook aan dat er te weinig parkeerplaatsen in de omgeving aanwezig zijn, dat nergens aangetoond wordt welke maatregelen de gemeente voorziet om geluidsoverlast te vermijden, dat de Vogelzang als buurtweg niet geschikt is voor kopse parkeerplaatsen en de extra verkeersdrukte, dat een laad- en loszone noodzakelijk is voor een dergelijke zaal, enz. De ambtenaar vervolledigde de onderbouwing van zijn negatief advies aan de Deputatie met de boodschap dat naast deze expliciet vermelde pijnpunten de vaststellingen uit het verslag van 22 augustus m.b.t. waterhuishouding, visuele impact, geluidsoverlast en hinder voor de omgeving behouden blijven.

Voorzitter Jos Vekemans: “Enkele dagen nadat dit aanvullend verslag bekend raakte, reageerde de burgemeester in Het Laatste Nieuws dat ze het niet eens was met het advies van de ambtenaar. Ze maakte zich hard de Deputatie nog uitgebreid te antwoorden met de argumentatie van de gemeente, wat ze nadien ook effectief gedaan heeft. Opnieuw greep de burgemeester persoonlijk in op de procedure.

Een van de komende dagen wordt de uitspraak van de Deputatie verwacht in dit zwaar geladen dossier. Dat de Deputatie voor een tweede keer in zou gaan tegen het advies van de provinciale ambtenaar is gezien de uitgebreide motivatie in het aanvullend verslag weinig waarschijnlijk. Mocht dit toch gebeuren, dan is er een gigantisch politiek probleem.”

h-EERLIJK ZOERSEL beraadt zich dan ook over mogelijke verdere stappen naar aanleiding van de politieke inmenging in dit dossier.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.