de brug tussen burger en politiek

Nieuws

“Het spel moet correct gespeeld worden en dat is niet gebeurd”

Het ondenkbare is gebeurd: ondanks een dubbel negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar geeft de deputatie een gunstig advies aan de gemeente Zoersel voor de bouw van de dorpszaal in de historische pastorijtuin van Halle.

h-EERLIJK ZOERSEL vindt deze beslissing onbegrijpelijk en looft de burgerbeweging OverHal die zopas besliste om in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Onze partij zal alle bewijslast van politieke inmenging ter beschikking te stellen in het kader van de komende beroepsprocedure als hierom gevraagd wordt.

h-EERLIJK ZOERSEL was, is en blijft tegen de bouw van een nieuwe dorpszaal in de mooie pastorijtuin van Halle. Er zijn namelijk veel betere alternatieve locaties die nooit ernstig werden onderzocht, zoals een nieuwbouw links naast de villa Markey of de renovatie van de bestaande zaal. Deze alternatieven zijn een heel stuk goedkoper dan het project dat de meerderheid plant in de pastorijtuin.

De argumentatie tegen de dorpszaal in de pastorijtuin gaat echter veel verder dan de kostprijs. Zo verdwijnt een kostbaar stuk openbaar groen in de dorpskern. Liefst 30% van de tuin zal worden omgezet in beton en andere verhardingen. 27 bomen verdwijnen, er komt er niet één bij in de tuin. In de directe omgeving zijn er te weinig parkeerplaatsen aanwezig, zelfs als de geplande parkeerplekken worden gerealiseerd. Parkeerplaatsen die trouwens niet voldoen aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Door de herinrichting en verplaatsing van de bushalte ontstaat er een gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers ter hoogte van de AXA-bank. Er is geen laad- en loszone of kiss- and ridezone voorzien. Er zijn geen geluidswerende maatregelen om de impact op de omgeving te verminderen. En ga zo maar door.

En ook functioneel gaan gebruikers van de huidige zaal er serieus op achteruit met de nieuwe zaal. De wc’s liggen met uitzondering van één mindervalidetoilet allemaal ondergronds, terwijl er geen personenlift aanwezig is. De keuken wordt bijna de helft kleiner. Voor dranken, stoelen en tafels moeten verenigingen steeds met de goederenlift of trap naar beneden, omdat er geen berging is op het gelijkvloers, en dat moet gebeuren via een foyer die vol bezoekers staat wat tot veiligheidsproblemen zal leiden. Keuzes waarop meermaals gewezen is door gebruikers en door OverHal, maar waar in de plannen niets aan veranderd is.

De deputatie heeft deze week haar besluit bekend gemaakt in de beroepsprocedure die burgerbeweging OverHal had aangespannen. Ondanks de uitgebreide argumentatie van de provinciale omgevingsambtenaar die tot 2 (!) keer toe een negatief advies formuleerde, besliste de deputatie om de gemeente Zoersel dan toch een vergunning te verlenen.

Begrijpe wie begrijpen kan!

De burgerbeweging OverHal liet vandaag weten via haar website dat ze zal overgaan tot een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Jos Vekemans, voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL: “Wij hebben bijzonder veel bewondering voor de jarenlange daadkracht en het doorzettingsvermogen van deze gemotiveerde burgers. Burgers die door hun gemeentebestuur al jarenlang niet ernstig genomen worden, terwijl iedereen die objectief naar het dossier kijkt, ziet dat ze het gelijk aan hun kant hebben. Toch werden hun argumenten door het Zoerselse gemeentebestuur steeds weggezet als ‘ontvankelijk, maar ongegrond’.

Wanneer de Zoerselse meerderheid Oost-Indisch doof bleek voor de vele bezwaren van de Hallenaars, besloot OverHal zich te richten tot een hoger beslissingsniveau: de Deputatie. Maar ook hier worden ze wandelen gestuurd, zonder degelijke motivatie en na politieke inmenging. Uiteraard mag de meerderheid vinden dat de zaal in de pastorijtuin moet komen, net zoals OverHal het tegendeel mag vinden, maar het spel moet wel eerlijk gespeeld worden, en dat is niet gebeurd.  Het is dus zeer begrijpelijk dat OverHal het hier niet bij laat.”

Tom Sleeuwaert, fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL: “Vorige week bracht h-EERLIJK ZOERSEL het bericht naar buiten dat de burgemeester zich persoonlijk heeft gemengd in de beroepsprocedure. Een bericht dat je als politieke partij niet zomaar in de pers zwiert zonder hiervoor ontegensprekelijke bewijzen te hebben. Verschillende journalisten en burgers vroegen ons om deze bewijsvoering publiek te maken. We hebben ervoor gekozen om dit niet te doen, omdat op die manier ook de klokkenluiders, die ons deze info hebben bezorgd en zelf geen enkele verantwoordelijkheid dragen, met naam en toenaam in de pers zouden verschijnen. Deze informanten, die het ook fundamenteel oneens zijn met de manier waarop dit dossier wordt aangepakt, kregen van ons dit engagement en daar houden we ons aan. Uiteraard zullen we dit bewijsmateriaal wel ter beschikking stellen in het kader van de komende beroepsprocedure, als dit aan ons gevraagd wordt.”

  1. Moelans

    Belangenvermenging, vriendjespolitiek, eigen gewin politiek, …
    Ik vrees dat het nog steeds bestaat.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.