h-EERLIJK ZOERSEL

de brug tussen burger en politiek

Gemeenteraad

kijkWIJZER gemeenteraad 19 mei 2020

Wil je gericht kijken naar tussenkomsten en agendapunten?
Klik dan op ‘PLAY’ bij de tekst. 

Oppositie wordt vleugellam gemaakt

De gecontesteerde voorzitter van de gemeenteraad maakte meerdere keren tijdens de zitting abrupt een einde aan een tussenkomst van een raadslid van de oppositie door de micro’s dicht te gooien. Hij weigerde de oppositie ook te antwoorden op gestelde vragen en als klap op de vuurpijl werd een wijziging van het huishoudelijk reglement voorgelegd waarin elke fractie nog maar 5 minuten spreektijd zou krijgen bij een agendapunt en maximum twee vragen zou mogen stellen in de vragenronde (zie verder in deze kijkWIJZER). 

Wouter Bollansée (Vlaams Belang) wordt de mond gesnoerd wanneer hij excuses vraagt voor de uitlatingen door de gemeenteraadsvoorzitter in de pers.   PLAY 

En bij een tweede tussenkomst ontneemt de voorzitter hem gedurende 10 minuten het woord.  PLAY

Wanneer raadslid Bollansée vragen stelt aan de gemeentelijk vertegenwoordiger die een mandaat vraagt voor de vergaderingen van de intercommunales, weigert Marcel de Vos hem van antwoord te dienen, en ook nu gooit hij opnieuw de microfoon dicht.   PLAY

Tom Sleeuwaert (h-EERLIJK ZOERSEL) komt tussen en geeft aan dat de houding van de voorzitter ten aanzien van de oppositie niet door de beugel kan.  PLAY

Ook Roel van Elsacker (CD&V) hekelt deze gang van zaken.   PLAY

Op het einde van de raadszitting gooit de voorzitter iedereen uit de videovergadering en geeft hij de raadsleden geen kans meer om vragen te stellen, wat het huishoudelijk reglement nochtans voorschrijft.  PLAY

Livestreamen van de gemeenteraad

h-EERLIJK ZOERSEL is blij dat de gemeenteraad via livestream te volgen is door de Zoerselaar maar vindt het jammer dat er niet breder over gecommuniceerd werd.  We doen een oproep om ook na de coronacrisis de zittingen te blijven uitzenden. PLAY

De straten worden ‘verLED’, maar waar blijft het lichtplan?

h-EERLIJK ZOERSEL vraagt duidelijkheid over het lichtplan en schuift duidelijke prioriteiten naar voren.  PLAY

Welk standpunt heeft de meerderheid over het windmolenproject?

De oppositiepartijen Vlaams Belang (PLAY), CD&V (PLAY) en h-EERLIJK ZOERSEL (PLAY) geven aan dat ze het project niet steunen.

De meerderheid zegt op zich tegen te zijn, maar wil het advies van de gecoro en de minaraad nog afwachten. PLAY

De meerderheid stemt tegen het voorstel van Vlaams Belang om het advies over dit project naar de gemeenteraad te trekken.  PLAY

Chaotische stemming ondanks constructieve voorstellen van oppositie

Omdat de aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger voor Fluvius via een geheime stemming moet verlopen, vraagt CD&V om de volgorde van de agendapunten te wijzigen, zodat er geen tijd verloren wordt. PLAY

De voorzitter wil hier eerst niet op ingaan, bedenkt zich daarna, maar keert terug naar de oorspronkelijke volgorde.  PLAY

Na het insturen van het webformulier, blijkt Jos Vekemans van h-EERLIJK ZOERSEL aangeduid te zijn, maar de meerderheid besluit over te gaan tot een nieuwe stemming.  PLAY

De stemming gaat via e-mail plaatsvinden. Om tijd te besparen stelt h-EERLIJK ZOERSEL voor om alvast verder te gaan met de andere punten, terwijl de stemmen geteld worden. PLAY

Uiteindelijk blijkt dat nog niet iedereen gemaild heeft. Een raadslid uit de meerderheid heeft twee keer gemaild en een ander raadslid kan de mail niet versturen. Dat raadslid wordt gevraagd om de algemeen directeur te bellen, maar omdat zij niet over het nummer beschikt, wordt zijn gsm-nummer gewoon gedeeld via de livestream. Onwezenlijk.  PLAY

De stemming over dit punt duurt uiteindelijk 23 minuten, terwijl de telling evengoed tijdens de pauze had kunnen gebeuren, zoals de oppositie initieel had voorgesteld.  

Meerderheid wil oppositie het zwijgen opleggen met aangepast huishoudelijk reglement

Als het van de meerderheid afhangt, zal elke fractie nog maar 5 minuten mogen tussenkomen per agendapunt en wordt ook het aantal vragen in de vragenronde beperkt tot 2 per fractie.

h-EERLIJK ZOERSEL geeft aan dat er andere redenen zijn waarom de zittingen zo lang duren. Tom Sleeuwaert overloopt enkele voorstellen die h-EERLIJK ZOERSEL al gedaan heeft om de zittingen vlotter en korter te laten verlopen. Voorstellen die door de meerderheid werden verworpen. PLAY

Vlaams Belang hekelt de praktische onuitvoerbaarheid van het gewijzigde reglement.  PLAY

En ook CD&V wijst de meerderheid erop dat er een gedragen versie bestaat van een gewijzigd huishoudelijk reglement waar meerderheid en oppositie achter staan, maar dat van deze wijzigingen niks terug te vinden is in de tekst die nu voorligt.  PLAY

Na een schorsing stemt de meerderheid in met het terugtrekken van het reglement, zodat het eerst in een gemeenteraadscommissie besproken kan worden alvorens het opnieuw geagendeerd wordt.  PLAY

Bespreking coronamaatregelen

h-EERLIJK ZOERSEL vindt dat er weinig daadkracht uitgaat van de meerderheid in deze coronacrisis en illustreert dit met de beperkte maatregelen voor onze middenstand, het gebrek aan initiatief richting de verenigingen en het bochtenwerk op vlak van de mondmaskers.  PLAY

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén