de brug tussen burger en politiek

Bruisende dorpskernen, Nieuws

Episode 3 – We zetten OverHal onder druk

Op 21 november 2019 krijgt de gemeente Zoersel, ondanks een dubbel negatief advies van de provinciale ambtenaar, een vergunning van de Bestendige Deputatie voor de bouw van de dorpszaal.

In principe kan de gemeente dus starten met de bouwwerkzaamheden. Dit gebeurt echter niet omdat er mogelijk nog een beroepsprocedure opgestart zal worden.

Burgerbeweging OverHal tekent op vrijdag 10 januari 2020 effectief beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de schorsing en vernietiging van deze vergunning te bekomen. Dit beroep wordt op dat moment ook overgemaakt aan Stijn Verbist, de advocaat van de gemeente Zoersel.

Dat de procedure wordt opgestart, communiceert OverHal op vrijdag 17 januari 2020 op haar website. De vzw voegt ook het 56 pagina’s tellende verzoekschrift tot schorsing en vernietiging toe.

Hoewel het verzoekschrift al een week in het bezit is van advocaat Verbist en de burgemeester, en beiden dus weten dat naast de vernietiging ook de schorsing van de vergunning gevraagd wordt, stuurt Verbist namens de gemeente op 17 januari 2020 een schrijven naar de advocaat van OverHal waarin de start van de werkzaamheden in de pastorijtuin wordt aangekondigd.  

Deze werkzaamheden zullen volgens de brief starten op 27 januari 2020 om 7 uur ’s ochtends. De garage en de berging zullen afgebroken worden en ook de appelbomen en de grote spar zullen verdwijnen.

Met deze brief wil de gemeente vzw OverHal onder druk zetten om een UDN-procedure op te starten. Een UDN-procedure is een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid die tot een uitspraak kan leiden in enkele weken tijd. De door OverHal gevraagde schorsing zou pas later tot een uitspraak leiden. Indien een uitspraak in een UDN-procedure gunstig is voor de gemeente, zou dat een belangrijke indicatie zijn over het verdere vervolg in de beroepsprocedure.

Opvallend is dat de beslissing om de werken aan te kondigen genomen is door het schepencollege, zonder dat iedereen het 56 pagina’s tellende verzoekschrift van OverHal gekregen, laat staan gelezen heeft. Zelfs Koen Paredaens, verantwoordelijk schepen voor PPS Halle, had het verzoekschrift nog niet ontvangen van de burgemeester.

De andere schepenen werden niet geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Wel werd gecommuniceerd dat de gemeente weinig risico’s zou lopen, als de werkzaamheden zouden worden opgestart. De beslissing om de start van de werken aan te kondigen, was zelfs geen bespreking op het college waard. Ze werd genomen op basis van tekstberichtjes.

OverHal stuurt het verzoekschrift, dat op dat moment al 9 dagen bekend is bij advocaat Verbist en de burgemeester, op zondag 19 januari 2020 naar alle gemeenteraadsleden van de gemeente Zoersel.

Vanaf dan is iedereen op de hoogte.

Geen overbodige luxe, zo blijkt, want op de Nieuwjaarsreceptie van N-VA Zoersel die later die dag plaatsvindt, blijken heel wat N-VA-bestuursleden niet op de hoogte van het feit dat OverHal 9 dagen geleden een beroepsprocedure was gestart.

Ook N-VA-voorzitter Walda Van Onckelen valt compleet uit de lucht wanneer Jos Vekemans, voorzitter van h-EERLIJK ZOERSEL, haar dit vertelt. Een dag later stuurt Vekemans haar het bericht van OverHal door met het volledige verzoekschrift in bijlage.

Op dinsdag 21 januari 2020 antwoordt Sylvie Doggen, de advocaat van OverHal, op de mail van Stijn Verbist.

“In goede orde ontving ik uw schrijven van 17/1/2020 waarin u namens uw cliënte de aanvang van afbraakwerken en van het rooien van de bomen aankondigt op 27/1/2020 om 7 uur ’s ochtends. Net als uw cliënte heeft ook mijn cliënte, alsmede de bevolking van Halle in het algemeen, de betrachting om m.b.t. dit dossier zo spoedig mogelijk uitsluitsel te bekomen vanwege de Raad voor Vergunningsbetwistingen, reden waarom zij reeds een vordering tot schorsing opnam in haar verzoekschrift. In haar verzoekschrift toont cliënte overigens afdoende de hoogdringendheid aan van haar verzoek. Mijn cliënte heeft niet de intentie om nog halsoverkop een UDN procedure op te starten.

Het aanvatten van de werken zonder de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen af te wachten, zou in hoofde van de gemeente Zoersel wel getuigen van bitter weinig respect ten aanzien van haar inwoners, die zich nochtans massaal (553 handtekeningen!) tegen de oprichting van de polyvalente zaal op de locatie in kwestie hebben verzet.”

Ook dit schrijven blijft steken bij de burgemeester. Op het schrijven zelf ontvangt OverHal geen reactie meer van de gemeente Zoersel.

Op maandag 27 januari 2020, de geplande startdatum van de werkzaamheden in de pastorijtuin, blijft het stil om 7 uur ’s ochtends. En ook de rest van de dag vinden er geen werken plaats.

Die avond vindt er wel een pittige fractievergadering plaats van N-VA Zoersel die volledig in het teken staat van PPS Halle en de gebrekkige informatiedoorstroming naar de raadsleden en het N-VA-bestuur.  

Verschillende aanwezigen, onder wie N-VA-voorzitter Van Onckelen en schepen Van Paesschen, keren zich formeel tegen de bouw van de zaal en de geplande start van de werken. Burgemeester Liesbeth Verstreken kan niet anders dan toestaan dat er ook een aantal mensen mogen kijken naar alternatieven, bv. op een centrale locatie.

Inhoudelijk wordt er beslist om geen afbraakwerken te starten voor de uitspraak door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het enige wat wel zal gebeuren, is het verplaatsen van de fruitbomen naar de Dwergenbergen. Dat wil N-VA doen omdat deze periode van het jaar het juiste moment is om de bomen te kunnen verplaatsen. Als ze in bloei schieten, kan dit niet meer.

De vrijdag van diezelfde week rijden een aantal arbeiders van de gemeente met zwaar materieel de pastorijtuin in. Vier appelbomen worden weggehaald en verplaatst naar het Dwergenbos.

Echter, hierover werd vooraf niet gecommuniceerd naar de bevolking. De beslissing was nochtans vier dagen ervoor genomen. Buurtbewoners contacteren OverHal die de situatie onmiddellijk aankaart bij de gemeente en op de website.

Pas wanneer het kwaad is geschied, verschijnt later die dag een communicatie op de website van de gemeente. In de daarop volgende dagen verschijnen heel wat artikels in de pers waarin de meerderheid zich engageert om de uitspraak van de beroepsprocedure af te wachten.

N-VA zegt dat ze uit respect voor de inwoners van Halle niet met de voorbereidende werken zal starten vooraleer de uitspraak van de beroepsprocedure bekend is, maar wou de fruitbomen maximale overlevingskansen geven.”
(GVA, 31 januari 2020)

Toch zou h-EERLIJK Zoersel graag hebben dat de tuin opnieuw proper gemaakt wordt. “Als we effectief in augustus aan de bouwwerken kunnen beginnen, hoeft dat niet is het herinzaaien nutteloos. Indien de beroepsprocedure nog langer duurt, zullen we daar zeker werk van maken”, besluit Van de Velde.”
(HLN, 4 februari 2020)


In de volgende episode …
In Episode 4 blijkt dat er wél een meerderheid van de raadsleden tegen de start van de werken in de pastorijtuin is, zolang de beroepsprocedure loopt. Alleen mocht het naar de buitenwereld toe niet bekend raken dat schepen Cindy Van Paesschen (N-VA) het een te groot risico vond. Ze werd daarom verschillende keren onder druk gezet, ook door N-VA nationaal, wat mee leidde tot haar keuze om als onafhankelijke te gaan zetelen.

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.