de brug tussen burger en politiek

Gemeenteraad, Politiek

Gemeenteraad beperkt financiële macht van het schepencollege

De huidige coalitie heeft niet langer de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden, na het onafhankelijk worden van schepen Van Paesschen en gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos. Toch kon ze, zonder de gemeenteraad hierin te erkennen, uitgaven doen tot 85.000 euro. Dat was het gevolg van een verregaande bevoegdheidsoverdracht van de gemeenteraad aan het schepencollege in april 2019.
h-EERLIJK ZOERSEL agendeerde daarom een voorstel om deze grens te verlagen, zodat grote, dure beslissingen van het college op z’n minst gedragen moeten worden door een meerderheid in de gemeenteraad. Het voorstel kreeg de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden.
 

Bij de start van deze legislatuur, meer bepaald op 23 april 2019, heeft de gemeenteraad een beslissing genomen over de invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’. De gemeenteraad heeft toen een aantal bevoegdheden toegekend aan het college van burgemeester en schepenen.

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “Dat is een gebruikelijke zaak die ook in het decreet lokaal bestuur is vastgelegd. Wij wilden deze beslissing dan ook steunen destijds, maar hebben dat uiteindelijk toen niet gedaan omwille van de slecht voorbereide ontwerpbesluiten die de meerderheidspartijen tijdens die zitting erdoor probeerden te duwen, ondanks alle constructieve feedback van de oppositie. Dat had ons vertrouwen in de meerderheid een serieuze knauw gegeven.

Ondanks onze tegenstem en die van Jos van Dongen (VB), werd deze bevoegdheidsoverdracht alsnog goedgekeurd voor uitgaven tot een bedrag van 85.000 euro (exclusief btw) en voor wijzigingen aan lopende overheidsopdrachten als die niet zouden leiden tot een meeruitgave van 10% van het oorspronkelijke gunningsbedrag.”

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “We zijn nu een dikke twee jaar verder en op die twee jaar is er veel veranderd. Door het onafhankelijk worden van schepen Cindy Van Paesschen en gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos, wordt het college niet meer gesteund door een meerderheid van de raadsleden.  Ondanks de politieke impasse kunnen daar nog steeds beslissingen genomen worden tot 85.000 euro, zonder enige rugdekking door een meerderheid van de gemeenteraad. Het is zelfs nog straffer: N-VA kan zonder de steun van Groen, Open VLD en onafhankelijk schepen Cindy Van Paesschen beslissingen op het schepencollege doordrukken, omdat de partij naast de drie N-VA-schepenen ook de burgemeester levert. Het zou kunnen dat de politieke impasse op die manier nog maanden, zelfs jaren blijft aanslepen. De ‘sense of urgency’ om te komen tot een structurele oplossing is er duidelijk niet bij N-VA.” 

Om de democratische controle van de gemeenteraad te garanderen en er zeker van te zijn dat uitgaven worden gedragen door een meerderheid van de raadsleden was het volgens h-EERLIJK ZOERSEL aangewezen de beslissing van 23 april 2019 te herzien. Daarom diende onze partij een voorstel in om de 85.000 euro-grens terug te brengen naar 10.000 euro.

Deze grens werd uiteindelijk verhoogd naar 20.000 euro om de gemeentelijke administratie niet te overbelasten. Het voorstel kreeg uiteindelijk de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden (oppositie + Cindy Van Paesschen en Marcel De Vos).

We zorgen er hiermee voor dat de gemeente kan blijven draaien, maar dat er anderzijds geen grote uitgaven gebeuren zonder rugdekking door een meerderheid in de gemeenteraad.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.