Uw lokale partij

Wie zijn we?

Heerlijk Zoersel

  • is een lokale politieke partij die stevig verankerd is in alle kernen en woonwijken van de gemeente.
  • is thuis in uw omgeving en weet dan ook wat er lokaal écht speelt.
  • is onafhankelijk, vrij van landelijke partijbelangen.

Waarvoor staan we?

Heerlijk Zoersel

  • komt op voor de belangen van de inwoners van Halle, Sint-Antonius en Zoersel.
  • biedt een toegankelijk luisterend oor voor datgene waar inwoners tegenaan lopen.
  • wil de leefwereld van de inwoners van Groot-Zoersel verbeteren zodat het aangenamer leven is in onze gemeente.

Samengevat in één zin:

Heerlijk Zoersel is de brug tussen burger en politiek