Heerlijk Zoersel betrekt Zoerselse wijken na bijna 700 reacties op ‘De Grote Wijkbevraging’

Van begin juni tot eind augustus organiseerde Heerlijk Zoersel ‘De Grote Wijkbevraging’, een initiatief dat iedere wijk een stem wil geven in het beleid. Bijna 700 Zoerselaars namen deel aan de bevraging. Heerlijk Zoersel heeft al deze input verwerkt in concrete voorstellen voor elke wijk. Op ‘wijkavonden’ worden de voorstellen besproken en verder uitgewerkt samen met inwoners van de betrokken wijken. Gisteren vond de eerste wijkavond plaats in taverne De Lindeloo.

692 Zoerselaars laten van zich horen

Elke wijk is anders. Een landelijke wijk als Einhoven valt niet te vergelijken met de kern van Sint-Antonius. Elke wijk heeft andere mogelijkheden, maar ook andere noden en uitdagingen. Om die goed in kaart te brengen en het Zoerselse beleid hierop aan te passen, organiseerde Heerlijk Zoersel deze zomer ‘De Grote Wijkbevraging’.

Luc Joris, voorzitter Heerlijk Zoersel: “In iedere wijk werden vragenlijsten op maat van de wijk gebust. We legden dilemma’s voor, vroegen naar wat de inwoners van de wijk fantastisch vonden in hun wijk, maar ook wat er zou moeten verbeteren. We hoopten in totaal 300 reacties binnen te krijgen, maar dit aantal werd reeds in juni overschreden. Uiteindelijk namen liefst 692 Zoerselaars deel aan onze bevraging, waarvan 27% op papier. Meer dan dubbel zoveel dus als verwacht. Als we alle input van de mensen onder elkaar zetten, komen we uit op een word-document van liefst 132 pagina’s.”

De wijken actief betrekken op wijkavonden

De voorbije weken werd al deze input verwerkt tot concrete voorstellen per wijk.

Tom Sleeuwaert, fractieleider Heerlijk Zoersel: “Deze voorstellen werden ofwel aangereikt door de inwoners zelf, ofwel werden ze door ons uitgewerkt als antwoord op pijnpunten die door hen gesignaleerd werden. Op de vragenlijst van de wijkbevraging stelden we de vraag wie er graag actief wil meedenken over concrete voorstellen voor de wijk. Ook hier oversteeg de respons onze verwachtingen: liefst 28% gaf aan mee te willen werken. Deze mensen nodigen we uit in oktober en november uit op zogenaamde ‘wijkavonden’. Daar overlopen we de belangrijkste conclusies van de wijkbevraging en presenteren we de voorstellen voor de betreffende wijken.

Iedere aanwezige krijgt stembriefjes om aan te geven wat hij of zij van het voorstel vindt. Aan gesprekstafels verfijnen we daarna de voorstellen samen met de aanwezigen.”

Deelgemeente Zoersel beet gisteren de spits af  

Op donderdag 19 oktober vond de eerste wijkavond plaats in de Lindeloo voor de 3 Zoerselse wijken Zoerseldorp, Zoerselbos en Einhoven.

Stef Philipsen, aanspreekpunt voor de wijk Zoerselbos: “Het viel in de antwoorden op dat er soms grote verschillen zijn tussen de 3 wijken van Zoersel. Zo konden alle inwoners van deelgemeente Zoersel voor de eerste keer in 60 jaar zeggen hoe ze tegenover de geplande omleidingsweg staan. Slechts 1 op 3 inwoners van de wijk Einhoven is voorstander van de geplande omleidingsweg, terwijl in de wijk Zoerseldorp en Zoerselbos respectievelijk 79% en 89% voorstander is. Toch vinden de wijken elkaar in de oproep om nu al iets te doen aan de leefbaarheid van het dorp en niet te wachten tot de omleidingsweg er ooit zal liggen. Liefst 8 op 10 inwoners van drie wijken van deelgemeente Zoersel vindt dat er nu al ingrepen moeten gebeuren.”

Nadat 23 concrete voorstellen werden toegelicht aan de geïnteresseerde deelnemers gingen ze met elkaar in gesprek om voorstellen verder te bespreken en te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de leefbaarheid van Zoerseldorp te vergroten op korte termijn, maar ook wanneer de omleidingsweg gerealiseerd wordt.

Stef Philipsen: “Met deze input gaan we de komende weken aan de slag om de voorstellen te verder te verfijnen en nieuwe ideeën uit te werken. We kregen nadien van verschillende aanwezigen de commentaar dat we erin geslaagd waren haalbare en betaalbare voorstellen uit te werken die effectief een verschil kunnen maken. Dat is een serieuze opsteker. De voorstellen zullen immers de basis vormen voor ons verkiezingsprogramma in 2024, een programma dat tot stand kwam samen met de Zoerselaars.”

Nog 3 wijkavonden te gaan

De komende weken vinden er nog 3 wijkavonden plaats: op woensdag 25 oktober (de wijken Risschot en Zoerselhoek/Goudveld), dinsdag 7 november (de wijken Jukschot/Kapellenhof en Bloemenwijk/Hallehof) en woensdag 15 november (de wijken Halle-Velden/Sniederspad/Drijhoek en Heideweg/Berkemei/Peggerstraat). Alle deelnemers aan de wijkbevraging die hadden aangegeven om mee te willen denken over voorstellen in de eigen wijk kregen hiervoor reeds een uitnodiging. Ook de verantwoordelijken van de buurtcomités van de betrokken wijken zullen uitgenodigd worden. Geïnteresseerde inwoners van deze wijken die niet deelnamen aan de Wijkbevraging maar wel graag aanwezig zijn om de voorstellen voor hun wijk mee uit te werken, mogen dit laten weten via ikwilhelpen@heerlijkzoersel.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.