Woonproject Lindedreef werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd: inspraak blijft dode letter

Op de gemeenteraad van februari slaagde h-EERLIJK ZOERSEL er uiteindelijk in alle raadsleden te overtuigen om de plannen voor het woonproject langs de GECORO te laten passeren. De GECORO formuleerde verschillende aandachtspunten over parkeren, veiligheid, het behoud van de kastanjeboom, enz. Toch agendeerde de meerderheid quasi ongewijzigde plannen op de gemeenteraad van maart.
h-EERLIJK ZOERSEL betreurt het dat er met deze input amper iets gebeurt en vindt het een gemiste kans dat de bevolking niet actief betrokken werd. Zo hadden de plannen verbeterd kunnen worden en kon er draagvlak gecreëerd worden. Nu zal er nodeloos veel tijd verloren gaan in het verdere traject.

Een woningbouwproject op de vroegere schoolsite in de Lindedreef biedt heel veel kansen tot kernversterking. De locatie is centraal gelegen en de keuze om een mix te maken van verschillende soorten woontypes (private, sociale en betaalbare woningen) heeft alles in zich om een succes te worden.

h-EERLIJK ZOERSEL staat dan ook principieel achter het project, alleen hangt de concrete uitwerking van het project met haken en ogen aan elkaar. Bovendien blijft inspraak dode letter.

Op de gemeenteraad van februari wilde de meerderheid het project doordrukken, terwijl de plannen niet eens langs de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) waren gepasseerd. h-EERLIJK ZOERSEL vroeg daarom om het punt uit te stellen en de plannen eerst voor te leggen aan de GECORO, rekening te houden met de input van deze deskundigen en de plannen hierop aan te passen. Door dat uitstel zou ook de bevolking betrokken kunnen worden en zou dus ook de feedback van de Hallenaars ineens meegenomen kunnen worden in de gewijzigde plannen.

GECORO betrekken blijkt formaliteit

Tom Sleeuwaert, fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL: “Met lange tanden stemden de meerderheidspartijen hiermee in: er waren op de gemeenteraad van februari zelfs twee schorsingen voor nodig en een bespreking van bijna 50 minuten om ertoe te komen de plannen aan de GECORO voor te leggen, wat een evidentie zou moeten zijn voor projecten met een dergelijke impact. Vreemd genoeg kregen de raadsleden van de GECORO de plannen van de Lindedreef niet meegestuurd met de agenda ter voorbereiding van hun vergadering, omdat ‘de plannen auteursrechtelijk beschermd zijn en er nog geen toestemming was van de architect’. Voor de twee andere bouwprojecten die op de agenda van de GECORO stonden, zaten de plannen er wel bij; daar was het dus geen probleem. Ik heb daarop uitdrukkelijk aangedrongen om de plannen na te sturen, wat uiteindelijk ook gebeurd is.”

De GECORO onderschreef verschillende positieve elementen die ook h-EERLIJK ZOERSEL eerder al had uitgedrukt. Raadsleden van deze adviesraad formuleerden daarnaast heel wat kritische bedenkingen tijdens de bespreking: over het uitzicht van de woonblokken, het gebrek aan voldoende parkeermogelijkheid, de veiligheidsrisico’s, enz. De GECORO formuleerde in haar advies ook een aantal concrete aandachtspunten.

Sleeuwaert: “Vreemd genoeg agendeerde de meerderheid op de gemeenteraad van maart exact dezelfde plannen als die van februari. Alleen wat de verhardingen op het middenplein betreft, waren er enkele aanpassingen gebeurd. Dit is een gemiste kans, want het project had hierdoor verbeterd kunnen worden, ook in de uitvoering.

Fragment uit de boomeffectenanalyse waarin alle risico’s van bouwwerken worden opgesomd: afbraakwerken, graafwerken, werfverkeer, ophoging, bodemverdichting en bemaling (droogpompen).

Ik heb tijdens de gemeenteraadszitting nog geprobeerd om meer zekerheden en garanties te bekomen wat het overleven van de oude kastanjeboom betreft, maar volgens de meerderheidspartijen was dat niet nodig. Er was volgens Danny Van de Velde een boomeffectenanalyse opgemaakt met boombeschermings-maatregelen waar Van Roey zich aan moet houden.

Maar vreemd genoeg staat er in de boomeffectenanalyse dat (grond)bemaling niet van toepassing is, terwijl er vlakbij de boom een ondergrondse garage gaat komen en de GECORO expliciet aangeeft dat bij de bronbemaling rekening gehouden moet worden met de bestaande monumentale kastanjeboom. Ik ga daarom bevestiging vragen van het studiebureau dat het hier niet om een vergissing gaat. Als er geen maatregelen staan in het kader van de grondbemaling, hoeft Van Roey immers niets te doen om nadelige effecten van het pompen te vermijden.”

Hallenaars worden niet betrokken

Jos Vekemans, voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL: “Wat me enorm stoort in dit dossier is dat dit volledig tot stand komt, al zes jaar lang, zonder de Hallenaars hierin te betrekken. Ze weten zelfs niet wat er gisteren werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De enige keer dat de inwoners van Halle plannen van de Lindedreef te zien kregen, was op een infomarkt in 2016. Bijna 6 jaar geleden dus. De plannen die gisteren meerderheid tegen oppositie werden goedgekeurd zien er echter helemaal anders uit: platte daken, inspringende terrassen, echte woonblokken dus, van het type Meester Berghmansstraat. Dit project is echter 3 keer groter dan de 8 sociale woningen achter de school en is enorm beeldbepalend voor Halle voor de komende decennia. Het had dus logisch geweest om burgers hierin te betrekken.

De meerderheid beloofde om alsnog een infomarkt te houden, maar wat heeft de Hallenaar hieraan als de plannen al definitief zijn goedgekeurd? ‘Infomeren’ en ‘inspraak geven’ zijn immers geen synoniemen, al denkt de meerderheid daar blijkbaar anders over. Een gemiste kans.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.