Oppositie weigert deel te nemen aan ongeldig samengeroepen gemeenteraad

De Zoerselse gemeenteraad eindigde dinsdagavond in chaos, waarbij de raad plots werd afgebroken en voorzitter Marcel De Vos zijn ontslag aankondigde. De Zoerselse oppositie is allerminst opgezet met deze gang van zaken. Zij betwisten de rechtsgeldigheid van de raad die donderdag werd bijeengeroepen, en laken de houding van De Vos. Uit protest verlieten alle raadsleden van de oppositie de vergadering. Omdat ook schepen Cindy Van Paesschen de zitting verliet, was er geen meerderheid van raadsleden meer aanwezig en kon de raad niet doorgaan. De Vos kon niet anders dan vaststellen dat er niet genoeg raadsleden aanwezig waren en de zitting afblazen.

Dat de Zoerselse gemeenteraad vaak uitloopt tot in de nachtelijke uren en er zich al meermaals incidenten voordeden, is al langer geweten. Sedert deze week is dit ook wijd en zijd bekend. Het filmpje waarop voorzitter De Vos vloekend zijn ontslag geeft en roept dat de raad een kleuterklas is, is jammer genoeg een hype op sociale media geworden.

Aanleiding was het feit dat de raad ook deze maand uitliep en men er niet in slaagde om de agenda voor 24u af te handelen. Het reglement, dat slechts op 10 november ll werd gewijzigd, voorziet nu dat er om 24u een stemming plaatsvindt over de vraag of de raad wordt voortgezet diezelfde nacht, dan wel of de raad wordt geschorst en de punten op donderdag diezelfde week verder worden behandeld of de resterende agenda aan de volgende raad wordt toegevoegd.

Voorzitter Marcel de Vos besliste echter op eigen houtje de raad te schorsen, tot consternatie van een aantal raadsleden. Toen bij de stemming die volgde, ook de burgemeester en schepenen niet meestapten in de beslissing van De Vos, ontstak die in woede. Hij slingerde de raadsleden scheldwoorden naar het hoofd en riep dat hij zijn ontslag gaf. Wat volgde was chaos en een plots dichtdraaien van de microfoons.

“Het schouwspel dat we dinsdagavond zagen is een gemeenteraad echt onwaardig”, aldus de Zoerselse oppositiepartijen, “Het is overigens niet de eerste keer dat De Vos zich hieraan bezondigt.”

Wat de oppositie ook stoort, is dat de voorzitter zelf het reglement naast zich neerlegt.

“Het reglement voorziet dat er een stemming plaatsvindt,’ aldus Roel Van Elsacker, fractieleider van CD&V, “De Vos besliste echter eenzijdig de raad te stoppen en bood zelfs zijn ontslag aan. Gisteren konden we in de pers lezen dat dit ontslag alweer werd ingetrokken, en vanmorgen kregen we een mail met de link naar de gemeenteraad van vanavond.  Bovendien vernamen we vanmorgen dat het college zich eenzijdig achter de beslissing van De Vos schaart. Mijn oproep om hierover afspraken te maken met de fractieleiders werd in de wind geslagen. Dinsdag is er echter geen rechtsgeldige beslissing genomen om de zitting te schorsen en vandaag verder te zetten. De vergadering van vanavond is dan ook niet rechtsgeldig bijeengeroepen.”

h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang sluiten zich daarbij aan en hekelen ook de houding van De Vos.

“Na de hele vertoning van dinsdag kregen we geen enkele uitleg”,  stelt fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL Tom Sleeuwaert, “De voorzitter ridiculiseert door zijn houding de gemeenteraad, het hoogste democratische orgaan in een gemeente. Dit kunnen wij als verkozenen onmogelijk aanvaarden. Er vond dinsdag een stemming plaats. Een stemming die volgens het huishoudelijk reglement door de voorzitter geïnitieerd had moeten worden. Iets wat hij heeft nagelaten. En omdat de uitslag van deze stemming hem niet aanstond, is hij door het dak gegaan en is hij beginnen schelden richting het college en de gemeenteraad. De raadsleden hebben er dus geen kleuterklas van gemaakt, dat heeft de voorzitter dinsdag gedaan.”

Vlaams Belang stelt openlijk de positie van De Vos in vraag: “Na deze zoveelste farce vinden wij het beter dat de voorzitter de eer aan zichzelf houdt. De Vos mist elk draagvlak en geloofwaardigheid om deze functie nog verder op te nemen,” aldus Wouter Bollansée.

Om hun standpunten kracht bij te zetten, legden de oppositiepartijen donderdag een verklaring af bij het begin van de gemeenteraad.

Nadien verklaarde voormalig burgemeester en CD&V-raadslid Katrien Schryvers dat de oppositie de ‘raad’ zou verlaten, omdat die niet rechtsgeldig bijeengeroepen was. “Het decreet Lokaal Bestuur en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zijn in deze manifest met de voeten getreden. Voor ons zijn die geen vodje papier dat de meerderheid of de voorzitter kan gebruiken naar eigen goeddunken. De regels moeten nu eenmaal gevolgd worden.”, aldus Schryvers, die daarbij oproept om de gemeenteraad als democratisch orgaan in de gemeente op een correcte en serene manier zijn werk te laten vervullen.

Ook schepen Cindy Van Paesschen, die vorige maand N-VA verliet en sedertdien zetelt als onafhankelijke, verliet de raad. “Ook naar mijn mening is deze raad niet geldig bijeengeroepen”, zo verklaarde ze. Wat bijkomend in het verkeerde keelgat schoot, was dat de algemeen directeur in de namiddag een mail verstuurde met de melding dat de beslissing om de raad verder te zetten vandaag genomen is door de voorzitter in samenspraak met het college. “Van een overleg met het college was immers geen sprake,” zo vult Van Paesschen aan, “Ik heb geen enkele melding of vraag tot overleg met het college gekregen. Bij mijn weten behoor ik, zelfs als onafhankelijke, nog steeds bij het college. De burgemeester en enkele schepenen houden dus duidelijk geen rekening met alle leden van het college en beslissen op eigen houtje.”

Na een schorsing kan voorzitter De Vos niet anders dan de raad stopzetten. N-VA, Open VLD en Groen beschikken immers niet meer over een meerderheid om alleen geldig te vergaderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.