de brug tussen burger en politiek

Inspraak, Verenigingsleven

Schepen speelt solo slim in dossier verenigings-infrastructuur. h-EERLIJK ZOERSEL eist volledige transparantie

Op de gemeenteraad van februari dienden h-EERLIJK ZOERSEL, CD&V en Vlaams Belang samen een bijkomend agendapunt in. De drie partijen wilden, nu de verenigingenschuur uit PPS Zoersel werd gelicht, een duidelijke beschrijving van de reële noden van de verenigingen. Dit is noodzakelijk om op zoek te gaan naar alternatieven.  
Schepen Koen Paredaens (N-VA) vond dit niet nodig en vertelde doodleuk dat hij een architect al een briefing had gegeven voor het uittekenen van een alternatief. De details van deze briefing kon en wou hij echter niet vertellen op de gemeenteraad.
h-EERLIJK ZOERSEL neemt daarom het initiatief om alle documenten en correspondentie over de verenigingsinfrastructuur formeel op te vragen.

De gemeente Zoersel sloot in 2011 een overeenkomst met de harmonie Eendracht Maakt Macht. De gemeente engageerde zich hierin om voor deze vereniging een gelijkwaardige, alternatieve locatie te zoeken voor haar lokaal dat moest wijken voor Woonzorgcentrum De Buurt. En ook voor de activiteiten van verenigingen die momenteel gebruik maken van het Zonneputteke moet er een oplossing gevonden worden als over enige tijd het gebouw tegen de grond gaat om er een woonproject te realiseren.

De gemeente Zoersel is daarom al een hele tijd in overleg met de verenigingen om een alternatieve locatie te realiseren. Die werd initieel voorzien in de Kapelstraat in een zogenaamde verenigingenschuur. 

Begin dit jaar werd beslist de geplande verenigingsschuur uit PPS Zoersel te lichten en op zoek te gaan naar een alternatieve huisvesting voor hun activiteiten. De ondertussen uitgewerkte plannen binnen het concept van één gemeenschappelijke schuur gingen de vuilbak in. 

Momenteel wordt er gedacht aan drie kleinere nieuwbouwlokalen voor harmonie Eendracht Maakt Macht, toneelvereniging Tilia en fotoclub Obscura.

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “Op de gemeenteraad van december hebben we hier vanuit onze fractie al enkele bedenkingen bij geformuleerd, onder meer over de duurzaamheid van drie aparte gebouwtjes en de gemiste kans om functies te combineren. 

Voor alle duidelijkheid: voor onze fractie hoeft niet per se vastgehouden te worden aan één gebouw voor de drie verenigingen samen. Maar het is wel belangrijk dat er een volwaardig alternatief komt voor élke vereniging.”

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Daarom vroegen we met dit bijkomend agendapunt dat als eerstvolgende stap een beschrijving gemaakt zou worden van de huidige en de gewenste functionaliteiten van de verenigingsinfrastructuur in deelgemeente Zoersel. Want een dergelijke lijst was tot nu toe niet voor handen, wat op zich vreemd is als je weet dat dit dossier al jaren loopt. 

Voor alle duidelijkheid: we willen geen Sinterklaaslijst van elke vereniging krijgen, maar wel een duidelijke beschrijving van de reële noden. Noden op het vlak van oppervlakte en nutsvoorzieningen, maar ook een duidelijke beschrijving wanneer ze waarover moeten kunnen beschikken. Op die manier kunnen we kijken wat eventueel samen gebruikt kan worden, wat eventueel elders in ons gemeentepatrimonium kan gebeuren, enz.”

In de eerste schetsen van de 3 losstaande nieuwbouwlocaties werd er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een mogelijkheid om toneelvoorstellingen op te voeren. Er werd alleen maar uitgegaan van een repetitieruimte voor toneelgroep Tilia. Tot nu toe gebruikte Tilia het turnzaaltje van basisschool De Kiekeboes voor haar voorstellingen, in afwachting van de realisatie van de verenigingenschuur. Omdat het zaaltje uiteraard ook gebruikt wordt door de school en ook door andere verenigingen, is het een hele puzzel om de voorstellingen te laten plaatsvinden. Nu duidelijk is dat er geen verenigingenschuur gaat komen, moet er een structurele oplossing gevonden worden voor de opvoeringen van Tilia.

Koen Paredaens, schepen voor PPS, wilde echter niet ingaan op het voorstel van de oppositie en verklaarde dat hij wel wist wat er nodig is, op basis van alle vergaderingen en correspondentie met de verenigingen. Tegelijk gaf hij aan dat de verwachtingen van de verenigingen de voorbije jaren geëvolueerd waren. Een actuele lijst met de reële noden van de verenigingen kon hij echter niet voorleggen. 

Doodleuk verklaarde Paredaens dat hij al een briefing aan een architect had gegeven en dat er spoedig een ontwerp zou volgen. Alles was volgens Paredaens besproken in een vergadering met de architect. Wat hij precies aan verwachtingen had geformuleerd, kon en wou hij echter niet zeggen. Een document of presentatie met de verwachtingen was er niet. Er was zelfs niet eens een verslag van deze vergadering gemaakt. 

h-EERLIJK ZOERSEL vroeg daarop om het verslag alsnog op te maken en dit te bezorgen tegen eind deze week. En omdat er geen lijst met de noden van de verenigingen zelf is, en er ook geen enkele intentie is om een dergelijke lijst op te maken, vraagt h-EERLIJK ZOERSEL alle documenten en correspondentie op sinds 1 januari 2011 om zo zelf de reconstructie te kunnen maken. Onze partij wil nagaan of datgene wat in de briefing aan de architect werd besproken daadwerkelijk overeenkomt  met de noden van de verenigingen.

Tom Sleeuwaert: “Op de eerste en enige vergadering van de PPS-werkgroep waarin de politieke fracties vertegenwoordigd zijn, had Paredaens aangegeven dat ‘de eisen van de verenigingen ‘grotendeels gekend’ zijn en dat deze nog verder uitgewerkt moeten worden’.

Sinds die vergadering van eind december 2019 is er geen verder overleg met de verenigingen geweest om hun noden verder te concretiseren, maar hij heeft dus wel een briefing gegeven aan een architect die nu met een ontwerp gaat komen. We vragen ons dus af waarop de schepen zich baseert en of hij daadwerkelijk alles heeft meegenomen in zijn briefing. Het is intriest dat we nu de administratie moeten lastigvallen omwille van de koppigheid van één schepen die weigert open kaart te spelen.

Het is bovendien bijzonder jammer dat de uitgestoken hand van de voltallige oppositie zomaar wordt weggeslagen door een hardnekkige schepen. We hadden veel liever gezien dat we een oplossing voor onze verenigingen konden realiseren over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.” 

  1. Marc Van Ruyskensvelde

    Incompetentie leidt in het bedrijfsleven tot ontslag…..

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.