Meerderheid wilde woonproject Lindedreef goedkeuren zonder advies GECORO of inspraak burgers

Zonder dat de Hallenaars inzage kregen in de voorliggende plannen en zonder het project voor te leggen aan de GECORO wilden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Groen en Open VLD een woonproject van 24 appartementen in de Lindedreef gisteren door de gemeenteraad drukken.
h-EERLIJK ZOERSEL hekelde deze manier van werken en vroeg om het punt uit te stellen. De meerderheidspartijen wilden hier in eerste instantie niet op ingaan. Na een zondvloed aan argumenten vanuit onze fractie en twee schorsingen, ging de meerderheid uiteindelijk akkoord met het uitstellen van het agendapunt. De GECORO en de burgers gaan dankzij ons oppositiewerk dus wel betrokken worden, zodat de plannen nog aangepast kunnen worden en de haken en ogen van het project kunnen worden weggewerkt.

In de Lindedreef komt op de plaats van de vroegere school een woonproject. Dat was reeds bekend bij de gunning van PPS Halle (Publiek-Private Samenwerking voor de Halse dorpskern) aan aannemer Van Roey. Op de gemeenteraad van februari werden de plannen door de meerderheidspartijen voorgelegd ter stemming, net als de overeenkomst met aannemer Van Roey.

GECORO werd niet betrokken

Vreemd genoeg werd het project niet vooraf voorgelegd aan de GECORO (de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) die de gemeente adviseert in bouwdossiers.

Jos Vekemans, voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL: “In PPS-projecten, waar de gemeente zelf een serieuze vinger in de pap heeft, zou je toch mogen verwachten dat de GECORO intensief betrokken wordt? PPS Halle heeft namelijk een enorme impact op het uitzicht en de invulling van de dorpskern.

Maar wat hebben we gemerkt? Toen destijds de dorpszaal werd voorgesteld, kreeg de GECORO maar een deel van de info en werd zelfs verkeerde info verspreid vanuit de gemeente die nadien niet eens werd rechtgezet. Ook toen de omgevingswerken werden toegevoegd aan het dossier, werd de GECORO niet betrokken, zogezegd omdat er te weinig tijd was. Dat zou wél gebeuren bij het woonproject in de Lindedreef. Dat werd ons beloofd in mei 2020, bijna twee jaar geleden dus.

Toch is de GECORO niet meer samen geroepen hierover. We stelden daarom voor om het agendapunt uit te stellen, tot de GECORO de kans gekregen zou hebben om zich hierover uit te spreken. De meerderheidspartijen wilden hier niet op ingaan. Ook CD&V niet, die vorig jaar nochtans een pleidooi had gehouden om de GECORO steeds te betrekken. Schepen Katrien Schryvers maakte zich ervan af door te zeggen dat de GECORO in een latere fase (bij de omgevingsaanvraag) wel nog betrokken zou worden, net als de burgers. Op basis van de feedback zouden de plannen alsnog aangepast kunnen worden, wist ze te vertellen. Een uitspraak die niet klopte, aangezien in de lopende CBO-procedure (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten) geen grotere wijzigingen meer doorgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk duurde het bijna een uur en enkele ongelofelijk sterke tussenkomsten van onze fractieleider om de meerderheid op andere gedachten te brengen.”

Halcatraz: de Meester Berghmansstraat maal 3

Tom Sleeuwaert, fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL: “Het advies van de GECORO en de input van de bevolking is écht wel belangrijk in dit dossier. Het project is op dit moment namelijk een architecturale nachtmerrie en hangt met haken en ogen aan elkaar.

 • Het project bevat te weinig parkeerplaatsen voor de bewoners en voldoet dus niet aan de normen die de gemeente zelf stelt bij andere woonprojecten. Deze bewoners gaan dus moeten parkeren op straat of op publieke parkings.
 • Op de volledige site waar 24 appartementen komen, is er ook geen enkele bezoekersparkeerplaats aanwezig. Dit betekent dat ook àlle bezoekers moeten parkeren op het openbaar domein.
 • De uitrit van de ondergrondse garage is onveilig omdat deze ineens op het voetpad uitkomt, zonder dat chauffeurs voldoende zicht hebben op passanten.
 • De woonblokken met platte daken passen helemaal niet in de omgeving. Ze zijn qua architectuur vergelijkbaar met de sociale woningen in de Meester Berghmansstraat, alleen is dit project nog drie keer groter.
 • Ook het uitzicht op de site zelf is troosteloos: alle blokken rond het middenplein hebben een ‘passerelle’ die ondersteund wordt door palen. Die palen, gecombineerd met de spijlen van de passerelle, geven je het gevoel dat je in een kooi zit, in een gevangenis.
 • Voor letterlijk élk appartement staat er een paal voor een raam of een deur. Dit is architecturale armoede die het geheel er zeer goedkoop doet uitzien.

Ons fractie doopte de blokken van het woonproject dan ook ‘Halcatraz’, naar de gevangenis in de baai van San Francisco. Het is bijzonder jammer dat een woonproject met zoveel potentieel op een dergelijke manier architecturaal wordt uitgewerkt.”

h-EERLIJK ZOERSEL roept de meerderheidspartijen op om nu ook écht te luisteren naar de input van de burgers en de GECORO en de plannen aan te passen waar nodig.

De woonblokken gesitueerd op de site en het ruimere beeld van de omgeving.

2 gedachten over “Meerderheid wilde woonproject Lindedreef goedkeuren zonder advies GECORO of inspraak burgers

 1. Volgens dit bestaande plan wordt blijkbaar ook het servitude pad tussen Brakenberg en Lindedreef opgeofferd?

  1. Dag Willy
   De trage weg die nu rechtdoor loopt over de parking van de parochiezaal gaat inderdaad ‘geknipt’ worden omdat op die plek de zuidelijke woonblok komt.
   We hebben hierop gewezen tijdens de PPS-werkgroep, maar men heeft hier geen rekening mee gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.