de brug tussen burger en politiek

Gemeenteraad, Nieuws

luisterWIJZER gemeenteraad februari 2020

Wil je gericht luisteren naar tussenkomsten en agendapunten?
Klik dan op ‘PLAY’ bij de tekst. 

Schepen Paredaens speelt solo slim in het dossier van de verenigingsinfrastructuur

De voltallige oppositie (h-EERLIJK ZOERSEL, CD&V en Vlaams Belang) hadden een extra punt op de agenda geplaatst. Dit kwam er omdat de gemeente had beslist om de ‘verenigingenschuur’ voor toneelvereniging Tilia, fotoclub Obscura en harmonie Eendracht Maakt Macht uit PPS Zoersel te lichten en op zoek te gaan naar alternatieven.

Als eerstvolgende stap vond de oppositie dat het nuttig zou zijn om een actueel overzicht op te maken van de reële noden van de verenigingen.  PLAY

Schepen Paredaens zegt dat hij dit niet nodig vindt. Hij kan echter geen bestaande lijst met noden bezorgen. Toch had hij al een briefing gegeven aan een architect voor een nieuw ontwerp. Maar een verslag van deze vergadering is er niet. En wat hij met de architect besproken had, wil hij niet delen met de gemeenteraad.

Dit leidt uiteraard tot een discussie over openbaarheid van bestuur.  PLAY

Op het einde van de gemeenteraad vraagt onze fractieleider daarom om alle documenten en correspondentie van en met de verenigingen sinds 1 januari 2011 over te maken.   PLAY

Oproep om andere, beter toegankelijke locaties voor een hondenlosloopzone in Halle te onderzoeken

CD&V deed dit voorstel op de gemeenteraad.  PLAY

h-EERLIJK ZOERSEL steunt dit voorstel en hekelt het feit dat het gemeentebestuur geen lessen trekt uit het verleden. Onze partij had namelijk na de inrichting van de eerste losloopzone aan de Akker voorstellen geformuleerd voor toekomstige zones: over de bereikbaarheid, over de ligging, over de parkeernoden, enz. Maar in het huidige voorstel van de meerderheid werd er niets mee gedaan.   PLAY

De meerderheid gaat niet in op de vraag van CD&V en h-EERLIJK ZOERSEL en zegt dat hondeneigenaars te voet naar de zone moeten komen. Een redenering die alleen opgaat uiteraard als je in de buurt woont.  PLAY

De meerderheid stemde het voorstel weg.

Mijden van zwaar verkeer (+3,5 ton) nabij de schoolomgeving in de Achterstraat bij aanvang en op het einde van de schooldag

Vlaams Belang agendeerde dit voorstel op de gemeenteraad.   PLAY

h-EERLIJK ZOERSEL steunde dit voorstel.   PLAY

De meerderheid stemde het weg.   PLAY

Oude Baan wordt geknipt na een proefproject

In de Oude Baan werd een proefopstelling gedaan om sluipverkeer tegen te gaan, er kwam een bevraging en op basis van deze feiten werd een beslissing genomen. PLAY

h-EERLIJK ZOERSEL juicht deze manier van werken toe. Tegelijk doen we een oproep om de verkeerslichten aan de Raymond Delbekestraat beter af te stemmen ter hoogte van de Turnhoutsebaan. Op die manier kunnen lange files in de spits opgelost worden en wordt extra sluipverkeer in de Kwikaard en de Kerkhofweg vermeden.    PLAY

Cyriel Verschaevelaan verandert van naam

CD&V agendeerde een extra punt op de gemeenteraad: een voorstel om de Cyriel Verschaevelaan van naam te veranderen.   PLAY

h-EERLIJK ZOERSEL steunt dit voorstel niet: geschiedenis moet geduid worden i.p.v. geschrapt uit de geschiedenisboeken. Bovendien is dit een beslissing die boven de hoofden van de bewoners van de straat wordt genomen, die zelf geen vragende partij zijn. Onze partij hekelt ook het bochtenwerk van de meerderheid in dit dossier, zonder dat hier nieuwe elementen voor zijn opgedoken.   PLAY

De meerderheid en CD&V steunen het voorstel, h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang niet.

Moeten de Zoerselse vertegenwoordigers in intercommunales jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad?

Vlaams Belang agendeerde dit voorstel op de gemeenteraad.  De vertegenwoordigers uit de meerderheid willen hier in eerste instantie geen gevolg aan geven, wat leidt tot een felle discussie.    PLAY

h-EERLIJK ZOERSEL sluit zich aan bij de vraag van Vlaams Belang en vraagt hoe het zit met de beloofde afdracht van de zitpenningen in deze intercommunales ten voordele van de wijkbudgetten.   PLAY

De meerderheid belooft een overzicht te geven van de zitpenningen tegen september. De voorzitter van de gemeenteraad belooft de intercommunales te wijzen op hun verplichtingen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.