Onbegrijpelijk: geen structurele aanpak van de wijkcirculatieplannen

Op de gemeenteraad van 23 februari stelde h-EERLIJK ZOERSEL voor dat de gemeente een logische afbakening zou maken van de wijkcirculatieplannen en zou aangeven welke wijken de eerstkomende jaren aan bod zouden komen. Hiermee wilde onze partij vermijden dat de meerderheid kleine (tijdelijke) ingrepen blijft doorvoeren in enkele straten waardoor verkeersproblemen zich gewoon verplaatsen, zoals in de Antwerpsedreef. Een structurele aanpak dus in de opmaak van de wijkcirculatieplannen waarbij àlle inwoners van de wijk van in het begin geïnformeerd, geraadpleegd en actief betrokken worden.

De meerderheidspartijen N-VA, Groen, Open VLD en onafhankelijk schepen Cindy Van Paesschen wilden hier echter niets van weten en stemden tegen ons voorstel dat wel de steun kreeg van de oppositiepartijen. h-EERLIJK ZOERSEL is zeer ontgoocheld dat er geen werk gemaakt zal worden van een structurele aanpak van de mobiliteit in de Zoerselse wijken en dat de trial-and-error-aanpak zal blijven duren.

 

In het mobiliteitsplan staat dat de gemeente Zoersel per verblijfsgebied samen met de bewoners en de gebruikers van de straten wijkcirculatieplannen zal uitwerken.

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “Hier staat onze fractie 200% achter. Het gaat namelijk niet op om in één straat of in een aantal straten maatregelen door te voeren, zonder het bredere plaatje te bekijken. Anders verplaatst een probleem zich gewoon naar andere straten. Dat mochten we recent nog ervaren wanneer in een aantal zijstraten van de Antwerpsedreef een knip werd doorgevoerd. Hierdoor verplaatste een deel van het verkeer zich naar andere zijstraten.

Volgens het mobiliteitsplan zou er vanaf nu tot 2026 gewerkt worden aan de opmaak van twee wijkcirculatieplannen per jaar. Bij de bespreking van het mobiliteitsplan hebben we reeds aangegeven dat we het belangrijk vinden dat de wijken goed afgebakend worden, en dat er keuzes gemaakt worden welke wijken als eerste worden aangepakt. Zo’n afbakening ontbreekt momenteel en is echt wel nodig. We weten ook niet welke wijken als eerste zullen worden aangepakt, laat staan dat hier een overleg over is geweest.”

Daarom bracht h-EERLIJK ZOERSEL gisteren een agendapunt op de gemeenteraad dat het college de opdracht geeft om uiterlijk tegen eind dit jaar naar de gemeenteraad te komen met een gedragen voorstel voor de afbakening van de wijken. In dit voorstel moet ook aangegeven worden welke wijken de eerstkomende twee jaar zullen worden aangepakt. Dit moet enerzijds houvast bieden aan het beleid en anderzijds de communicatie naar burgers transparanter maken.

Uiteraard kan nu nog geen planning opgemaakt worden die ‘carved in stone’ is tot 2026. Daarom vroeg h-EERLIJK ZOERSEL ook dat elk jaar, op de eerste gemeenteraadszitting van het jaar, door het college een status gegeven zou worden van de opmaak en de realisatie van de wijkcirculatieplannen. Hierbij zou het college ook een update moeten geven welke wijkcirculatieplannen dat jaar en het daaropvolgende jaar opgemaakt zullen worden.

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Ons agendapunt reikte ook een aantal handvaten aan om de opmaak van een wijkcirculatieplan succesvol aan te pakken. Zo vroegen we dat alle bewoners van de straten in de wijk geïnformeerd, bevraagd en actief betrokken zouden worden bij de opmaak van hun wijkcirculatieplan. En dat op verschillende momenten: bij de opstart, bij de inrichting van een eventuele proefopstelling en bij de evaluatie. h-EERLIJK ZOERSEL vindt proefopstellingen zeer nuttig, zeker als ze vooraf met alle betrokkenen werden afgestemd en met meetresultaten geobjectiveerd worden. Maar we moet af van trial-and-error-proefopstellingen, waarbij het bredere kader niet bekend is, laat staan gedragen wordt. Daarom deden we ook de oproep dat proefopstellingen altijd zouden gebeuren in het kader van de opmaak van een wijkcirculatieplan.”

De meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD en onafhankelijk schepen Cindy Van Paesschen stemden tegen. Hierdoor geraakte het voorstel niet goedgekeurd.

Sleeuwaert: “We zijn zeer ontgoocheld dat er geen werk gemaakt zal worden van een structurele aanpak van de mobiliteit in de Zoerselse wijken en dat de trial-and-error-aanpak zal blijven duren.”

Eén gedachte over “Onbegrijpelijk: geen structurele aanpak van de wijkcirculatieplannen

  1. Er zal eerst een ongeval met dodelijke afloop moeten gebeuren, vandaag was er ook een ongeval op de hoek Antwerpsedreef, wie zal er dan aansprakelijk worden gesteld?

Laat een reactie achter aan Marc Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.