Veel vragen en bedenkingen bij het fietsbeloningssysteem

De meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Groen en Open VLD willen een fietsbeloningssysteem invoeren. Hiermee willen ze kinderen belonen die te voet of per fiets naar school komen. Daarom investeren ze in een technisch registratiesysteem en online platform van Smartville.

Op de gemeenteraad werden heel wat vragen gesteld en bedenkingen geformuleerd bij het systeem.

Dat er een fietsbeloningssysteem zou komen, konden we reeds lezen in de beleidsintenties die bij de start van de legislatuur werden bekend gemaakt. Toch zijn er 3,5 jaar later nog steeds heel wat vragen en bedenkingen bij het systeem.

Over de beloningen
  • Per twee dagen dat een kind per fiets of te voet naar school komt, verdient het een ‘buck’ ter waarde van 10 cent. Op jaarbasis kan een kind dat elke dag op deze manier naar school komt dus zo’n 9 euro verdienen. Is dit voldoende als incentive om kinderen te stimuleren?
  • Niet elk kind dat naar een Zoerselse basisschool komt, kan bucks verdienen, aangezien het systeem alleen voor lagereschoolkinderen geactiveerd wordt en niet voor de kleutertjes. Er zijn in Zoersel 680 kleuters en 1202 lagereschoolkinderen. Ongeveer een derde van de kinderen wordt dus uitgesloten om mee te doen. Hoe leg je dit uit aan jonge kindjes die ook te voet of per fiets komen dat zij geen beloning krijgen en hun oudere broer of zus wel?
Over de ondersteuning van de lokale handelaars
  • De bucks die kinderen verdienen, kunnen ze inwisselen bij lokale handelaars. De handelaars kunnen op hun beurt de kosten verhalen bij de gemeente. Maar, er is geen voorafgaand overleg geweest met de Zoerselse ondernemers. We weten dus niet hoe zij tegenover dit systeem staan. Zij weten op hun beurt ook niet wat er precies van hen verwacht wordt. Stel dat er maar weinig animo is of overblijft na een tijd, bv. omdat er te veel administratieve rompslomp bij komt kijken en de inkomsten niet in verhouding zijn, waar kunnen de kinderen hun beloning dan verzilveren?
  • Het fietsbeloningssysteem is zeer duur. De installatie alleen al kost 61.368 euro. Per jaar wordt er een budget begroot van 15.000 euro waarvan 10.000 euro voorzien wordt om de handelaars te vergoeden die de waarde van de ingeleverde bucks kunnen verhalen bij de gemeente. Het project is ingepland tot en met 2025 en kost in totaal dus meer dan 110.000 euro. Is een dergelijke kost te verantwoorden als er uiteindelijk maar een derde, zo’n 30.000 euro, terugvloeit naar onze lokale middenstanders?
Over de gedragsverandering die men wil bereiken
  • Kinderen kunnen bucks verdienen door te voet of per fiets langs een sensor te passeren die aan de schoolpoort werd geïnstalleerd. Maar hoe vermijd je dat er misbruik van gemaakt wordt? Een kind dat met de auto tot aan de schoolpoort wordt gebracht en dan met het kleine zendertje aan zijn/haar boekentas de school binnenstapt, wordt immers ook geregistreerd en beloond. Schiet het project zijn doel dan niet voorbij?
  • Om de effecten van het systeem in kaart te brengen, gaan er bij de start van het schooljaar manuele tellingen gebeuren aan de schoolpoorten. Eens het systeem in voege treedt, gebeuren de registraties automatisch. Maar hoe ga je bepalen of het systeem een succes is als je alleen kunt vergelijken met manuele tellingen bij het begin van het schooljaar? Als je geen cijfers hebt van de wintermaanden, kun je dus ook geen conclusies trekken.
  • Het project is in het meerjarenplan al zeker voorzien tot 2025. Maar wat gebeurt er mocht blijken dat het systeem niet aanslaat? In hoeverre kunnen we hier dan uitstappen? En wat zijn dan eventuele kosten? Hierop kon geen antwoord gegeven worden door de mobiliteitsschepen.

Dat een dergelijk duur systeem wordt ingevoerd terwijl er nog zoveel openstaande vragen en onduidelijkheden zijn, is onbegrijpelijk. Nochtans was er de voorbije jaren voldoende tijd om dit ten gronde voor te bereiden met de scholen, de oudercomités en de handelaars.

Heerlijk Zoersel is absoluut voorstander van initiatieven die ertoe leiden dat meer kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen gaan, maar heeft heel wat reserves bij het systeem dat nu wordt voorgesteld. We hebben ons daarom onthouden bij de stemming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.