Zoerselse oppositie geeft sportschepen een vakantietaak

“Kan er nu eindelijk kwaliteitsvol en urgent werk gemaakt worden van het zwembaddossier?”

Met deze niet mis te verstane vraag roepen CD&V Zoersel, h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang Zoersel de bevoegde schepen Olivier Rul (Open VLD) op om deze zomer te gebruiken om eindelijk vooruitgang in het zwembaddossier te boeken.

Op 14 juni 2021 vonden de presentaties plaats van de aanbieders voor het bouwen van een basiszwembad. Met deze voorstelling zijn er nu 2 mogelijkheden gepresenteerd: enerzijds een groot toeristisch zwembadproject met recreatieve elementen en anderzijds een basiszwembad-project.

Beide opties kunnen nu goed vergeleken worden op al hun aspecten. Voor- en nadelen kunnen worden afgewogen. De oppositie vreest echter dat dit weer op de lange baan geschoven gaat worden en pas na de zomer verder bekeken zal worden. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren.

Daarnaast bleek ook dat er mogelijkheden zijn om samen te werken met de gemeente Lille die een eigen nieuw te bouwen zwembad op de planning heeft staan. De gemeente Lille volgt de gemeente Zoersel op de voet voor een eventuele samenwerking, aangezien het huidige zwembad op de Reva-site zal verdwijnen.

Roel van Elsacker (fractieleider CD&V): “Reeds in januari riep CD&V op om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, zodat een afweging van de kostprijs kon worden gemaakt en de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s konden worden afgetoetst: een groot zwembad met toeristisch karakter of een basiszwembad. De meerderheidspartijen Groen en N-VA volgden echter gedwee de bevoegde schepen Olivier Rul (Open VLD) en weigerden draagvlak te zoeken, noch de piste van een basiszwembad te onderzoeken. Ondertussen zijn we een half jaar verder. Onze fractie is dan ook verheugd dat de volledige oppositie samen met onafhankelijk schepen Van Paesschen het Zoersels bestuur de opdracht geeft om een haalbaarheidsstudie op te maken, inclusief een oplijsting van verschillende potentiële locaties. Ook de omliggende gemeenten Zandhoven, Schilde en Ranst hebben vragen over de financiële haalbaarheid en de economische impact. Die impact hopen we met deze haalbaarheidsstudie in kaart te kunnen brengen. Onze eigen CD&V-fractie heeft geen voorkeur voor een bepaald scenario, maar een keuze kan alleen gemaakt worden op basis van volledige informatie, een afweging van de kostprijs en de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s, zodat we dat ook kunnen verantwoorden tegenover elke Zoerselaar.”

CD&V, h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang agenderen daarom op de eerstvolgende gemeenteraad van 22 juni 2021 een extra agendapunt waarmee ze de opdracht geven aan het Zoerselse schepencollege tot het maken van een uitvoerige en onderbouwde studie. Deze haalbaarheidsstudie moet ervoor zorgen dat de raadsleden een goed overzicht krijgen van de verschillende pistes. De 3 partijen benadrukken wel dat het geenszins de bedoeling is dat dit wordt uitbesteed aan een duur extern bureau. Het is een combinatie van antwoorden geven op openstaande vragen, het oplijsten van mogelijke locaties en het verzamelen van cijfers en data. Pas wanneer dit alles bekend is, kan op een objectieve manier een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende pistes, niet alleen door Zoersel, maar ook door andere potentieel geïnteresseerde gemeenten.

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Al van bij de aanvang van het dossier was het voor ons totaal onduidelijk waarom men direct de kaart trok van een groot toeristisch project. Men kon op geen enkele manier onderbouwen waarom dit de enige juiste weg zou zijn, en zelfs nu (8 maanden later!) kan men dat nog steeds niet. Op dit ogenblik ontbreken nog steeds cruciale cijfers en antwoorden. Zo kon de bevoegde schepen op de laatste werkgroep niet eens antwoorden op de basisvraag hoeveel zwembadbeurten onze schoolgaande kinderen nu in totaal vertegenwoordigen. Een wezenlijke vraag, want het antwoord op deze vraag bepaalt o.a. mee hoeveel zwemwater er precies nodig is. Ik denk dat het niet alleen voor Zoersel nodig is om een duidelijke vergelijking te hebben. De andere mogelijke partners (Schilde en Ranst) laten momenteel niet echt in hun kaarten kijken, omdat er gewoonweg geen objectieve vergelijking van de verschillende pistes bestaat. En we kunnen ze geen ongelijk geven. Net zoals de oppositie van Zoersel willen ook zij willen geen blanco cheque tekenen. We kunnen alleen maar hopen dat wanneer alles eindelijk op tafel komt te liggen er dan wel op korte termijn knopen kunnen worden doorgehakt.”

Het voorstel van de oppositie om het bestuur aan het werk te zetten om deze vergelijking te maken moet er namelijk voor zorgen dat de gemeenteraad daarna met kennis van zaken, op basis van cijfers en andere data, in eer en geweten een juiste piste kan kiezen tussen 3 opties:

Piste 1: een groot zwembadcomplex vooral gericht op toeristische activiteit door de recreatieve elementen waarbij we vooral zwemmers van buiten onze gemeenten aantrekken.

Piste 2: een basiszwembad gericht op onze schoolgaande jeugd en lokale zwemverenigingen die hiervan gebruik kunnen maken net als de sportieve zwemmers.

Of optie 3 waarbij we zwembad-uren huren van een andere gemeente, bv. Lille.

Onafhankelijk schepen Cindy Van Paesschen heeft van bij het begin aangegeven dat ze geen overhaaste beslissing wil in dit dossier en pas zal beslissen zodra er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd is en er een duidelijk zicht is van de kosten en de deelnamebereidheid van onze buurgemeenten. Ze heeft daarom aan N-VA, Open VLD en Groen laten weten dat ze in dit dossier als onafhankelijke zal stemmen en dus niet onder druk een beslissing zal goedkeuren.

Ze steunt daarom dit punt op de gemeenteraad van 22 juni. Cindy Van Paesschen: “Er liggen nu 3 pistes voor. Het is nu zaak om deze onderbouwd af te kunnen wegen langs elkaar. Hiervoor dienen er echter nog enkele belangrijke onduidelijkheden opgeklaard te worden. Dit agendapunt moet daarvoor zorgen.”

Het zwembaddossier sleept al jaren aan, maar de tijd begint wel te dringen aangezien het huidige zwembad in 2025 zal sluiten en de realisatie van een nieuw zwembad natuurlijk enkele jaren in beslag neemt.

Wouter Bollansée (voorzitter Vlaams Belang Zoersel): ”Van bij de agendering in november is het misgelopen. Men moest en zou een groot project bouwen, maar men kon nooit aantonen waarom dit het beste scenario was. Daarom zijn we er ook trots op dat door de krachten te bundelen met CD&V, h-EERLIJK ZOERSEL, Vlaams Belang en onafhankelijk schepen Cindy Van Paesschen we een onderzoek naar een basiszwembad konden afdwingen. Daarna kwam ook de piste van Lille er nog bij. Deze 3 scenario’s nu door het bestuur laten analyseren en langs elkaar laten leggen, is een noodzaak alvorens we over kunnen gaan tot de eindkeuze. Het is spijtig dat de verantwoordelijke schepen Olivier Rul al die tijd de opdracht niet heeft willen geven om deze studie te maken, daarom dat we nu vanuit de oppositie toch de juiste richting aangeven. Zoersel heeft geen tijd te verliezen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.