Episode 2 – Een beslissing op zak nog voor de hoorzitting start

Burgerbeweging OverHal start op 5 maart 2019 een beroepsprocedure bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen tegen de bouw van een dorpszaal in de historische pastorijtuin van Halle, nadat de gemeente zichzelf een vergunning had gegeven voor de bouw.

De gemeente was bij de beoordeling rechter en partij tegelijk. Ze is immers zelf de publieke partij in de Publiek Private Samenwerking met Van Roey die ondermeer instaat voor de bouw van de zaal, maar beoordeelde tegelijk wel de bezwaren van de tegenstanders. Bij de voorafgaande beoordeling van de 427 bezwaren werden de meeste bezwaren dan ook als ‘ontvankelijk, maar ongegrond’ beoordeeld door de gemeente.

Op 20 augustus 2019 komt Matthias Baert, de provinciale omgevingsambtenaar die het dossier en de bezwaren behandelt, met het eindadvies dat de vergunning niet verleend kan worden.

Naast heel wat fundamentele bezwaren, hekelt hij het feit dat de plannen voor de omgeving van de dorpszaal niet in het dossier zitten en dus niet kan worden bepaald wat de impact op de omgeving is.

Het advies van de provinciale ambtenaar aan de Bestendige Deputatie is duidelijk: ‘geen vergunning wordt verleend.’

Bron: Ontwerpbesluit provinciale ambtenaar (p. 1)

De beslissing ligt echter niet bij de ambtenaar zelf, maar bij de Bestendige Deputatie.

Een week later, op dinsdag 27 augustus 2019, vindt om 15 uur een hoorzitting plaats waarop zowel OverHal als de gemeente hun argumentatie zullen verdedigen.

Enkele uren voor de start van deze hoorzitting vindt een overleg plaats tussen de Eerste Gedeputeerde, Luk Lemmens (niet toevallig ook van N-VA), en een beperkte delegatie van de gemeente Zoersel onder leiding van burgemeester Liesbeth Verstreken. Op dat overleg wordt bekeken hoe het negatieve advies van de provinciale omgevingsambtenaar kan worden omgebogen.

Met effect, zo blijkt, want om 13.21 uur stuurt de algemeen directeur van de gemeente Zoersel de beslissing van de hoorzitting reeds door aan schepen Cindy Van Paesschen, die hem had gevraagd  om haar op de hoogte te houden van de uitspraak:

De plannen voor de omgeving worden aan het dossier toegevoegd. Daarom zal het dossier opnieuw worden uitgesteld met zestig dagen en volgt een nieuw openbaar onderzoek.”

 

Dus anderhalf uur voor de hoorzitting start, en dus nog voor de raadsman van de gemeente Zoersel formeel het verzoek tot toevoeging van extra stukken stelt op de zitting en nog voor de Deputatie hierop ingaat, is het al duidelijk wat de uitkomst van de hoorzitting zal worden.

Een hoorzitting waarop voor de gemeente overigens alleen de raadsman aanwezig is. Noch de burgemeester, noch de algemeen directeur zijn aanwezig op deze cruciale hoorzitting over een project dat al jarenlang hoog op de politieke agenda staat.

Dat de provincie voor een hoorzitting plaatsvindt alle betrokken partijen uitnodigt om te kijken of er geen gezamenlijke oplossing uit de bus kan komen, zou nog kunnen. Maar dat alleen de gemeente de mogelijkheid voor een voorafgaand overleg krijgt en dat ze bovendien, nog voor de hoorzitting plaatsvindt, een uitspraak in haar voordeel op zak heeft, is een zware procedurefout.

Burgemeester Verstreken houdt de info waarschijnlijk daarom zo veel mogelijk bij zich. Ze heeft het dossier van de dorpszaal van bij de start van de bestuursperiode met Groen en Open VLD volledig naar zich toe getrokken.

Op de eerstvolgende fractievergadering van N-VA Zoersel rept ze echter met geen woord over het bezoek bij de Deputatie en het feit dat er een nieuw openbaar onderzoek zal volgen. En ook op het college van 2 september 2019 houdt de burgemeester de lippen stijf op elkaar. Haar eigen collegepartners worden dus niet eens gebrieft. Iets wat in latere episodes van deze reconstructie nog geregeld zal terugkomen.

Na de uitspraak door de Deputatie worden extra stukken aan het dossier toegevoegd door de gemeente en komt er een nieuw openbaar onderzoek.

Tijdens dit onderzoek dienen liefst 553 mensen opnieuw een bezwaar in. Meer dan 100 extra bezwaren, nu met de omgevingsplannen duidelijk was geworden welke impact de zaal zou hebben op de pastorijtuin.

Op 8 november 2019 is het aanvullend verslag van de provinciaal ambtenaar klaar. Op basis van de aangevulde stukken, de ingediende bezwaren en de beoordeling ervan door de gemeente Zoersel komt de ambtenaar tot het advies om het originele standpunt te behouden en geen vergunning te verlenen.

Bron: aanvullend verslag van de provinciale ambtenaar (p. 18)

Enkele dagen later reageert de burgemeester in HLN dat ze het niet eens is met het advies van de ambtenaar. Ze maakte zich hard de Deputatie nog uitgebreid te antwoorden met de argumentatie van de gemeente.

Ondertussen onthult h-EERLIJK ZOERSEL dat de gemeente al een uitspraak op zak had nog voor de hoorzitting van 27 augustus plaatsvond. Onze partij geeft op dat moment geen namen vrij om de klokkenluiders die ons geïnformeerd hadden niet in de problemen te brengen.

Toch bevat de communicatie een aantal details die vragen doen ontstaan binnen het college. Schepen Danny Van de Velde (N-VA) richt zich in een bericht tot de collega’s:

“Waar halen ze het verhaal dat jullie in de voormiddag één van de deputées hebben gesproken. Komt dit van hun advocaat of is dit iets vanuit het provinciehuis. (…) Kunnen we hier dan niets juridisch tegen doen? (…) Ik zou echt eens bij het binnenlands bestuur navragen of er tegen zo’n manier van politiek voeren niet kan opgetreden worden.”

Dat de schepen de onthulling wegzet als een verhaal en wil nagaan of er geen verdere stappen genomen kunnen worden, bewijst dat hij niet op de hoogte is, laat staan betrokken partij is. En dat geldt voor het merendeel van zijn collega’s in het college.


In de volgende episode …
In Episode 3 wordt het gebrek aan informatiedoorstroming binnen de meerderheid pijnlijk duidelijk. Noch de schepenen, noch de raadsleden uit de meerderheid of het bestuur van N-VA Zoersel zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in het dossier. De meerderheid maakt beloften die ze later met de voeten zal treden.

Eén gedachte over “Episode 2 – Een beslissing op zak nog voor de hoorzitting start

  1. Ik vind het bewonderenswaardig en integer van hEERLIJK ZOERSEL dat jullie over cruciale info beschikten om de corruptie aan te tonen maar deze destijds niet openbaar hebben gemaakt om jullie bron geen politieke schade toe te brengen. Deontologie. Respect !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.