Episode 4 – Het mes wordt op de keel van schepen Van Paesschen gezet

De Raad voor Vergunningsbetwistingen had ondertussen immers beslist om zich niet te buigen over de vraag tot schorsing van de bouwvergunning van de dorpszaal in Halle.

Dat gebeurde nadat de gemeente Zoersel samen met Van Roey was tussengekomen in de beroepsprocedure en het belang van OverHal bij een schorsing in twijfel had getrokken.

De Raad oordeelde op 7 juli dat OverHal haar belang onvoldoende had aangetoond om een schorsing aan te vragen en communiceerde dat ze daarom niet is overgegaan tot een onderzoek naar de hoogdringendheid zelf en ook de inhoudelijke bezwaren niet heeft onderzocht.

PPS-schepen Koen Paredaens reageert euforisch over de uitspraak. ‘We won!’ stuurt hij enthousiast naar zijn collega’s in het schepencollege. Een enthousiasme dat onder meer door schepen Danny Van de Velde getemperd wordt.

Door tussen te komen in de procedure en het belang van OverHal in twijfel te trekken, heeft de gemeente namelijk nog steeds geen indicatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen eerder neigt naar OverHal of naar de gemeente Zoersel, wat de inhoudelijke argumentatie betreft. Iets wat ze door een UDN-procedure uit te lokken ook al in januari probeerde te forceren.

OverHal krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwistingen bovendien de kans om de procedure voor de nietigverklaring verder te laten lopen, wat de burgerbeweging al op 19 juli publiek aankondigt.

Wanneer CD&V en h-EERLIJK ZOERSEL een agendapunt op de gemeenteraad van 25 augustus plaatsen waarin ze vragen om in afwachting van de uitspraak van de nietigverklaring alternatieve locaties te onderzoeken en ondertussen geen werkzaamheden te starten in de pastorijtuin, breekt er paniek uit in het college.

Temeer omdat schepen Cindy Van Paesschen op de fractievergadering van woensdag 19 augustus 2020 aangeeft dat ze het punt van de oppositie wil steunen.

De risico’s om nu met de werkzaamheden te starten zijn volgens haar te groot en bovendien zou de meerderheid hiermee woordbreuk plegen naar de bevolking.

N-VA-fractieleider Karin Verbiest eist dat er met consensus gestemd wordt op de gemeenteraad.

Er wordt daarom een niet officieel overleg met het college gepland op donderdag 20 augustus 2020 waarop ook gemeenteraadsvoorzitter Marcel de Vos aansluit. Aangezien het geen officiële vergadering is, is de algemeen directeur niet aanwezig en wordt er ook geen verslag opgemaakt.

Ook Open VLD-schepen Olivier Rul is er niet.

Schepen Cindy Van Paesschen had vooraf gevraagd om de vergadering al om 18 uur te laten starten aangezien ze om 20 uur de vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst moet voorzitten.

Hierop was geen reactie van de collega’s gekomen.

De niet officiële vergadering van het college startte om 19 uur, waardoor Van Paesschen maar een stukje kon bijwonen.

Ze maakt haar standpunt nogmaals duidelijk aan de collega’s maar moet om 19.45 uur de vergadering verlaten, terwijl de discussie nog volop loopt.

In een mail aan de algemeen directeur vraagt ze om het punt op het eerstvolgende college te agenderen.

Op 21 augustus 2020 verschijnt echter het bericht op de gemeentewebsite dat de gemeente Zoersel nog dit jaar wil starten met de bouw van de dorpszaal.

Even tussendoor: De afbeelding van de zaal aan de pastorij, die men in de communicatie gebruikt, klopt niet met de realiteit. De zaal zal namelijk 5,6 meter hoog worden. Dit betekent dat het hoogste punt van de zaal tot aan het midden van de ramen op de eerste verdieping van de pastorij zal komen. In realiteit zal de visuele impact dus een pak groter zijn dan wat de gemeente laat uitschijnen. Opvallend: ook bij de aankondiging van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen begin april 2021 werd dit misleidende beeld gebruikt!

De meerderheid wacht dus de bespreking van het agendapunt op de gemeenteraad niet af en spreekt zelf van een berekend risico.

Het bericht wordt opgepikt door verschillende media en schepen Van Paesschen voelt zich voor schut gezet door haar collega’s.

In plaats van hierover binnen de schoot van het college te praten, wordt gekozen voor een publieke vlucht vooruit die risico’s inhoudt.

Op het schepencollege van 24 augustus 2020 krijgt de schepen de volle laag van haar collega’s wanneer ze haar standpunt in het verslag van het college wil laten noteren. 

Bij de start van de gemeenteraad van 25 augustus 2020 kondigt gemeenteraadsvoorzitter Marcel de Vos aan dat schepen Van Paesschen niet aanwezig zal zijn op de gemeenteraad maar mogelijk later nog wel zal aansluiten.

De stemming over het agendapunt van CD&V en h-EERLIJK ZOERSEL gebeurt volgens de doctrine van N-VA-fractieleidster Karin Verbiest.

Zij had net voor de gemeenteraad begon het stemgedrag opgelegd aan alle raadsleden van de meerderheid voor de agendapunten die door de oppositie op de agenda waren gezet.

Door deze doctrine kon geen enkel raadslid van de meerderheid in zijn of haar stemgedrag rekening houden met de argumenten van de oppositie.

Van Paesschen zelf sluit uiteindelijk pas rond 24 uur aan.

Omwille van de hevige discussie op het schepencollege de dag voordien vraagt Van Paesschen aan de algemeen directeur naar het ontwerpverslag van het college van 24 augustus, meer bepaald naar het onderdeel over de dorpszaal.

De algemeen directeur antwoordt:

“In het ontwerpverslag van het SC van 24/8 neem ik volgende tekst op:

 Het schepencollege neemt kennis van het ontwerpverslag van de stuurgroep PPS Halle – PPS Zoersel van 12 juni 2020.  Schepen Cindy Van Paesschen maakt voorbehoud bij de heropstart van de bouwwerken van de dorpszaal  en omgeving zolang er geen uitspraak ten gronde is van de raad voor vergunningsbetwistingen over de eventuele vernietiging van de omgevingsvergunning. 

Deze zal in het ontwerp in kleur blijven staan tot het verslag wordt goedgekeurd , zo kan je deze passage direct terugvinden als het verslag wordt meegestuurd met de agenda van het college.”

Schepen Van Paesschen reageert die nacht nog op de tekst met een duidelijkere formulering.

De ochtend erna bevestigt de algemeen directeur dat hij haar formulering zal overnemen.

Schepen Van Paesschen richt zich de dag na de gemeenteraad ook tot haar collega’s van de N-VA-fractie en verstuurt volgende mail.

In het daarop volgende weekend komt een filmpje van h-EERLIJK ZOERSEL online met een montage van de tussenkomsten over dit punt op de gemeenteraad.

Op dinsdag 8 september 2020 vindt een vergadering plaats over de afdrachten van de N-VA-mandatarissen waarop ook Cindy Van Paesschen aanwezig is.

Wanneer het punt over de afdrachten is afgehandeld, sluit plotseling iemand van N-VA nationaal aan.

Wat volgt, is een urenlange discussie over het al dan niet opnemen van het standpunt van de schepen in het verslag van het schepencollege.
Van Paesschen stelt nog voor om de tekst eruit te willen halen als ze schriftelijk de bevestiging zou krijgen van de burgemeester dat er geen werkzaamheden zullen starten in de tuin tot er een uitspraak is. Op die manier blijft alles binnenskamers, lijdt niemand gezichtsverlies en worden er geen risico’s genomen.

Maar ook dat voorstel valt op een koude steen en Van Paesschen wordt verplicht om de tekst eruit te laten halen.

Wat volgt zijn een aantal slapeloze nachten. De schepen worstelt met de druk die op haar wordt uitgeoefend. Enkele uren voor het schepencollege van 14 september 2020 stuurt ze daarom onderstaande mail naar het college en de algemeen directeur. Opnieuw geeft ze aan dat ze haar standpunt in het verslag wil terugzien. Ze herhaalt ook het voorstel dat wanneer ze een schriftelijke garantie krijgt, de tekst uit het verslag mag. Daardoor kan alles binnenskamers blijven.

Tijdens het college bereikt de discussie orkaansnelheid.

Cindy Van Paesschen voelt de druk steeds meer toenemen en wil haar partijkaart op tafel leggen. Ze zegt als onafhankelijke te gaan zetelen in het college.

Olivier Rul dreigt ermee de stekker uit de meerderheid van 14 tegen 13 te zullen trekken, waardoor Zoersel onbestuurbaar wordt.

Schepen Van Paesschen wil de meerderheid niet laten ontploffen en laat haar eis op dat moment vallen. Op 24 september, na enkele dagen vakantie, stuurt ze een mail naar de burgemeester en de algemeen directeur waarin ze oplossingen voorstelt zonder dat iemand gezichtsverlies hoeft te leiden.

Het geweer wordt echter niet van schouder veranderd en ook de opname van de tekst in het verslag van het schepencollege komt er niet.

Een maand later levert schepen Van Paesschen alsnog haar partijkaart in en beslist ze voortaan als onafhankelijke te zetelen.


In de voorlopig laatste episode …
In Episode 5 lees je hoe er tussengekomen wordt in procedures en hoe via juridische spitsvondigheden de aandacht wordt afgeleid van waar het werkelijk over gaat. De burgemeester probeert een raadslid uit te schakelen bij een debat en een stemming in de gemeenteraad. Het college probeert documenten achter te houden om zo de feiten niet aan het licht te laten komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.