Nieuw mobiliteitsplan vertrekt van de input van de Zoerselaars

De gemeenteraad van 19 maart besliste om een actief participatietraject op te zetten naar aanleiding van het nieuwe mobiliteitsplan. Het was een van de belangrijke programmapunten van onze partij die nu gerealiseerd zal worden door het nieuwe bestuur.

h-EERLIJK ZOERSEL poneerde voor de verkiezingen dat bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan vertrokken moest worden van de input die komt van de (wijk)verenigingen, handelaars en scholen. Zij zijn immers elke dag betrokken partij en kunnen zeer waardevolle input geven.

Voor Halle zijn deze pijnpunten en voorstellen tot verbetering reeds grotendeels beschikbaar. Studiebureau Antea, dat in Halle een mobiliteitsstudie uitvoerde, organiseerde ook een zogenaamde SWOT-analyse met (wijk)verenigingen, handelaars en ouders.

Het viel het studiebureau op dat ze heel goed de pijnpunten op het vlak van verkeer en verkeersveiligheid wisten aan te geven in de dorpskern en voorstellen konden doen om de verkeerssituatie te verbeteren.

De inspanningen die nu gebeuren in Halle n.a.v. de parallelle fietsverbindingen zijn hiervan o.a. een gevolg.

Eenzelfde oefening dient te gebeuren in Sint-Antonius en Zoersel. Samen met experts moeten hierna concrete voorstellen worden uitgewerkt die de verkeersveiligheid en de mobiliteit zullen verbeteren.

Op de gemeenteraad van februari werd een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) opgericht die de opmaak en opvolging van het mobiliteitsplan moest begeleiden.

Charlotte Vercruyssen (h-EERLIJK ZOERSEL): “Vreemd genoeg bestond deze begeleidingscommissie alleen uit vertegenwoordigers van de politiek en de administratie. De enige uitzondering hierop was dat de Fietsersbond betrokken zou worden en advies kon geven.”

h-EERLIJK ZOERSEL legde daarom een amendement ter stemming voor om de garantie te krijgen dat bij de voorbereiding en opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan een oproep gedaan zou worden naar het middenveld en naar de bevolking om hieraan actief deel te nemen.

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Hoewel ons amendement niet in goede aarde scheen te vallen bij burgemeester Liesbeth Verstreken omdat ze procedurefouten wilde vermijden, werd na een korte discussie door schepen Marc de Cordt bevestigd dat het amendement zou worden doorgevoerd. Op de gemeenteraad van maart werd ons voorstel om vertegenwoordigers van de scholen, de middenstandsorganisatie en de verschillende gemeentelijke adviesraden van bij het begin actief te betrekken in de GBC goedgekeurd. Verder zullen er ook participatieavonden ingericht worden voor de ruime bevolking. Dit zal bijkomend ook een keer per deelgemeente gebeuren: in Halle op 24 april, in Sint-Antonius op 29 april en in Zoersel op 2 mei (start telkens om 19.30 uur). Tijdens deze avonden worden de problemen die door de bewoners/gebruikers worden ervaren geïnventariseerd en gestructureerd. Ook in een latere fase zal er een participatieavond georganiseerd worden waarop het ontwerp van beleidsplan zal worden toegelicht met de vraag om hier reflectie op te geven.”

2 gedachten over “Nieuw mobiliteitsplan vertrekt van de input van de Zoerselaars

 1. In heel het beleidsplan en mobiliteitsplan is nergens sprake van de aan te leggen ringweg rond Zoersel. Het mag dan wel om een gewestweg gaan toch speelt de gemeente hierin een belangrijke rol. Wat is de mening van H-Eerlijk Zoersel over deze zaak?
  Vriendelijke groeten

  1. Dag Raf

   Op de laatste gemeenteraad stelden we hierover een vraag aan de bevoegde schepen. We kregen de info dat binnenkort ook met het Vlaamse niveau hierover zou worden samengezeten in de poging een en ander te versnellen. We blijven dit uiteraard opvolgen.

   De dorpskern van Zoersel is immers een doorrijdorp met veel en zwaar verkeer. De verkeerscongestie op de N14 in het centrum van Zoersel zorgt voor een verminderde doorstroming van het openbaar vervoer. Dit kan alleen opgelost worden door aanleg van de ringweg. Dit is echter een project dat al decennialang vastzit. Onbegrijpelijk.

   De aanleg van de ringweg biedt een enorme opportuniteit om de kern van Zoerseldorp ten gronde aan te pakken. De herinrichting van de dorpskern van Zoersel is een zeer mooie aangelegenheid om inwoners, verenigingen, scholen, het woonzorgcentrum, handelaars en andere actoren samen te brengen voor de plannen ook effectief worden uitgewerkt.
   Voor h-EERLIJK ZOERSEL dient de klemtoon in de Zoerselse dorpskern te liggen op de zwakke weggebruiker. Zo kunnen brede fietspaden gescheiden worden van de rijweg en kan een oplossing uitgewerkt worden voor de kruising Kerkstraat en Dorp in Zoersel waar een auto die moet afdraaien vanuit Kerkstraat naar Dorp dikwijls de weg blokkeert omdat het verkeer vanuit de Zandstraat voorrang heeft.
   Verder moet het dorpsplein opgewaardeerd worden, zodat het een aangename ontmoetingsplek wordt voor jong en oud, maar zich ook beter leent voor activiteiten als Zoersel Kermis, de Stratenloop, enz.

   Op die manier maken we van een doorrijdorp een bruisende dorpskern.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.