Nieuwe toneelzaal in Halle: GEKKER kan niet!

In de nieuwsbrief 104 van 25/01/2018 pakt CD&V uit met de mededeling dat de Villa Markey de culturele invulling krijgt die de schenker van de eigendom aan de gemeente als voorwaarde heeft gesteld. Met fierheid wordt vermeld, dat de Halse toneelkring W.I.K. de villa gratis in concessie krijgt voor een periode van 25 jaar. De toneelkring mag er op eigen kosten aanpassings- en herstellingswerken uitvoeren. Er worden repetitieruimtes en decoropslagplaatsen voorzien.

Mooi initiatief om na de lange leegstand (sinds 2013!) eindelijk de culturele invulling te geven die de weduwe Markey als voorwaarde stelde van de schenking aan de gemeente.

Maar nu komt het: GEKKER kan niet. In plaats van de nieuwe toneelzaal te bouwen aan de Villa Markey, moet die zaal absoluut in de 100 meter verder gelegen historische pastorijtuin komen. Hier is géén oefenruimte en géén opslagmogelijkheid voor decors en accessoires. Met andere woorden: telkens er toneelvoorstellingen zijn, moet alles van de Villa Markey naar de verder gelegen toneelzaal in de pastorijtuin versleurd worden.

Het eigenzinnig en eenzijdig vasthouden aan de locatie ‘pastorijtuin’ tart elke verbeelding en mist alle logica.

Katrien Schryvers zei op de laatste gemeenteraad van 23 januari dat de eis van de weduwe Markey om een sociaal-culturele invulling te geven aan site ‘Villa Markey ’, alleen van toepassing is op de villa en NIET op de omliggende gronden.

Dit klopt niet: het gaat over een schenking onder voorwaarden van de hele site ’Villa Markey’ en niet alleen over het gebouw. Men begint zich af te vragen wat hier meer achter steekt …  

Meer dan 700 dorpsbewoners snappen er ook niets meer van en willen zich met burgerbeweging ‘OverHal’ blijven verzetten tegen de tegen hun wil opgedrongen beslissing.

Een nieuwe en moderne toneelzaal moet beschikken over alle nodige faciliteiten: een mooie en ruime podiumzaal met aansluitende foyer, repetitieruimte, opslagruimte voor decor en accessoires, toilet en voldoende omkleedruimte voor de acteurs, voldoende parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid, …  

Deze absolute voorwaarden voor een nieuwe toneelzaal kunnen alleen ingevuld worden op de site ‘Villa Markey’ en niet in de beperkte tuin aan de pastorij.

Wanneer gaat het huidige  bestuur deze vergissing inzien en de moed hebben om dit recht te zetten?

Jos Vekemans, voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL