Trumpiaanse toestanden bij de wijkbevraging over de knips

Hoewel de resultaten van de wijkbevraging aantonen dat er geen draagvlak is voor de huidige knips in de  Antwerpsedreef en in verschillende zijstraten, zegt het college dat een meerderheid van de inwoners voor de bestaande knips is. Het college past hierbij Trumpiaanse praktijken toe om een eigen waarheid te creëren. Heerlijk Zoersel toonde dit aan en hekelde tijdens de gemeenteraad van november de desinformatie naar de raadsleden en de bevolking. Toch duwden de meerderheidspartijen het definitief maken van de knips door, meerderheid tegen oppositie.

Massale reactie op bevraging

De voorbije jaren werd er geëxperimenteerd met allerhande proefopstellingen in de wijk Antwerpsedreef. Knips verschenen, werden verplaatst, werden toegevoegd. Dat er telkens meer knips bijkwamen, had te maken met het feit dat door de knips het verkeer zich verplaatste naar andere straten en daar voor overlast zorgde.

De voorbije maanden werd door de gemeente een bevraging van de verschillende proefopstellingen georganiseerd. Heerlijk Zoersel riep op om massaal deel te nemen aan de online enquête.

Volgens het schepencollege reageerden 450 buurtbewoners op de bevraging. Midden november communiceerde de gemeente Zoersel via de gemeentewebsite dat de huidige proefopstelling (zie groen segment in de onderstaande grafiek) door de meerderheid van de bewoners die de bevraging invulden als beste oplossing werd gekozen.

Frauduleuze praktijken

Heerlijk Zoersel vroeg de gedetailleerde enquêteresultaten op. Deze gaven echter een heel ander resultaat dan wat door de gemeente werd gecommuniceerd.

Slechts 23% van de bewoners koos voor de huidige opstelling met een knip op de Ten Halvelaan, de Rubenslaan, de Manderleylaan, de Hendrik Consciencelaan, de Gagelhoflaan, Goudveld en de Antwerpsedreef tussen Hallebaan en Schriekbos.

En zelfs als we naar de cijfers per straat gaan kijken, is er van de 19 straten geen énkele straat waar deze opstelling een meerderheid haalde. Geen enkele.

Liefst 38% van de bewoners koos ervoor om alle paaltjes te verwijderen en de oude situatie terug in te voeren (zie rode segment in de bovenstaande grafiek). Dit is veruit het grootste antwoordsegment.

Maar hoe komt de gemeente dan aan de uitspraak dat de meerderheid voor de huidige opstelling kiest?

Frederika Houwelijckx: “Daar is creatief rekenwerk aan te pas gekomen. De gemeente heeft namelijk de resultaten van twee verschillende scenario’s opgeteld (het oranje en het groene segment in de bovenstaande grafiek, nvdr). Er waren in de eerste weken namelijk ook stemmen uitgebracht voor een opstelling met knips in de Ten Halvelaan, de Rubenslaan, de Manderleylaan, de Hendrik Consciencelaan en de Antwerpsedreef tussen de Hallebaan en Schriekbos.

Hoewel dit een totaal andere opstelling is dan de opstelling waarbij er ook knips op de Gagelhoflaan en het Goudveld staan, heeft de gemeente deze gegevens gewoonweg samengeteld. Dat mag natuurlijk niet. Uit de detailcijfers blijkt bijvoorbeeld dat in de Gagelhoflaan en Goudveld meer mensen kozen voor een scenario waarin hun straat niet geknipt wordt, dan dat er voorstanders zijn van de knip van deze straten. Nu dus als gemeente zeggen: ‘we hebben naar u geluisterd, want de knips blijven, is een gebrek aan respect voor de bewoners van deze straten’.

50 stemmen gewoonweg geschrapt … omdat dat beter uitkomt

Er werden echter niet alleen stemmen samengeteld omdat dat beter uitkomt voor de meerderheidspartijen, er werden ook 50 stemmen gewoonweg geschrapt. Er werden namelijk geen 450 stemmen uitgebracht, zoals er op de gemeentewebsite werd gecommuniceerd, maar op de kop af 500 stemmen.

Jos Vekemans, voorzitter Heerlijk Zoersel: “De stem van mensen die buiten het gebied wonen waar de gemeente een bewonersbrief had bedeeld, werden door de meerderheidspartijen in de vuilbak gekieperd. Zo zijn er een tiental stemmen van de Jacobslaan niet meegeteld, terwijl die van een ander stuk van de Jacobslaan wel werden meegeteld. En dat is vreemd. En al zeker als je weet dat bv. door de proefopstelling met het paaltje in het midden van de Antwerpsedreef veel meer zwaar verkeer door dat stuk van de Jacobslaan kwam. Die cijfers zijn er, zwart op wit, maar ze worden genegeerd, net als de mensen die daar wonen. 

Ook de stemmen van minderjarigen werden vreemd genoeg geschrapt. Jongeren mogen hun mening dus niet geven over verkeersveiligheid. Vrij vertaald: verkeersveiligheid is alleen belangrijk voor 18-plussers. En dat terwijl er vooraf nergens werd gezegd dat alleen volwassenen mogen deelnemen aan de bevraging.

Maar waarom zijn die 50 stemmen dan wel geschrapt?

Als we kijken naar de voorkeuren van die 50 geschrapte Zoerselaars, dan weten we ineens waarom hun stemmen geschrapt zijn. Maar liefst 74% van deze geschrapte stemmen geeft aan dat de knips weg moeten. En dat past natuurlijk niet in de kraam van Marc de Cordt, die de meerderheidspartijen slaafs volgen.”

Wanneer deze stemmen wel worden meegeteld, stijgt het aandeel van de mensen die tegen de knips zijn nog verder. Zelfs wanneer je het oranje en het groene segment samen telt (wat op zich dus niet mag), haal je geen meerderheid voor de huidige proefopstelling.

Trumpiaanse praktijken

Daniël Talpe, ondervoorzitter Heerlijk Zoersel: “Wanneer je anders communiceert dan de reële uitslag van een stemming, dan is dat fake news. Wanneer je daarbij ook nog eens technieken toepast die niet correct zijn om extra stemmen te creëren, dan ben je aan het frauderen. Trump deed dat door rond te bellen en te vragen om extra stembiljetten te ‘vinden’, zodat hij toch president kon blijven. In Zoersel telt het college resultaten samen om de mobiliteitsschepen Marc de Cordt (Groen) zijn zin te geven. Dit zijn Trumpiaanse toestanden hier in Zoersel.

Dat Katrien Schryvers (CD&V) als schepen voor burgerparticipatie dan ook nog eens beweert in de krant dat het college door het hoge aantal antwoorden besluit dat de beslissing om de knips te bestendigen een gedragen beslissing is, is pure desinformatie. Want ze weet heel goed dat de uitslag compleet anders was.”

Meerderheid drukt knips door, maar lost problemen niet op

Heerlijk Zoersel vroeg daarom om het agendapunt in te trekken. Dit kreeg de steun van de oppositie. De meerderheidspartijen wilden hier niets van weten en keurden het agendapunt goed waardoor de knips definitief worden.

Frederika Houwelijckx: “En wat zal hiervan het resultaat op het terrein zijn? Al het verkeer wordt samengebracht op de Antwerpsedreef, een straat die deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk en heel vaak door jongeren gebruikt wordt.

Auto’s van straten ten zuiden van de Antwerpsedreef die de wijk uit willen rijden richting de Sint-Antoniusbaan, gaan dat nog maar op twee punten kunnen doen. Aan de apotheek en aan de Hallebaan. Punten waar er nu al een slechte zichtbaarheid is. Punten waar het dus nog drukker gaat worden met meer kans op conflicten.

Er wordt niks gedaan aan andere pijnpunten die reeds jaren bekend zijn, onder andere in de Gagelhoflaan. Er ligt ook niks voor om effectief iets te doen aan het snelheidsprobleem, waar heel de miserie mee begonnen is.”

De bocht van CD&V en Open VLD

Deze manipulatie bij de verwerking van de resultaten van de bevraging is verwonderlijk, wetende dat zowel CD&V als Open VLD koele minnaars waren van het knippen van straten.

Tom Sleeuwaert, fractieleider Heerlijk Zoersel: “Open VLD schreef vorig jaar nog in haar burgerkrant voorstander te zijn van een vlotte doorstroom van het verkeer waarbij alle gebruikers van de openbare weg gelijkwaardig en veilig in harmonie kunnen bewegen. En toen CD&V bij in de meerderheid kwam, werd in het addendum bij het bestuursakkoord geschreven dat ze werk zouden maken van wijkcirculatieplannen.

Zo’n wijkcirculatieplan is er echter nog altijd niet voor deze wijk. En de participatieve aanpak die ze vooropstelden om te komen tot een gedragen wijkcirculatieplan is er ook nooit van gekomen. Een bevraging doen op het einde van een reeks trial-and-error-proefopstellingen is immers geen participatie, en al zeker niet wanneer je als bestuur de resultaten van de bewoners compleet negeert.

Toen CD&V nog in de oppositie zat, veroordeelde de partij de lange doorlooptijd van de proefopstellingen en de vele knips met uitspraken als ‘al die knips, een treinconducteur is er niks tegen’. Maar wanneer de partij deelneemt aan de meerderheid verandert ze het geweer compleet van schouder. De proefopstellingen werden bijna met een jaar verlengd en er hebben nog nooit zoveel paaltjes gestaan in Zoersel als sinds CD&V deelneemt aan het bestuur. Dat CD&V nu ook nog eens de stem van de betrokken inwoners negeert en resultaten manipuleert, terwijl ze pretendeert aan ‘participatie’ te doen, is de schande voorbij.”

Eén gedachte over “Trumpiaanse toestanden bij de wijkbevraging over de knips

  1. Dit moet in de media verschijnen. Van democratie is er geen sprake meer en de groen bepalen de miserabele toestanden in een gemeente waar het voorheen goed was om wonen. Dit is olie op het vuur van een partij die velen niet zo leuk gaan vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.