Wat gaan jullie nu eigenlijk doen? En hoe gaan jullie dat betalen?

De Zoerselse gemeenteraad duurde dinsdag tot 2 uur ‘s nachts. Op de agenda stond de bespreking van de beleidsintenties van het nieuwe bestuur. Na de marathonvergadering bleven echter de meeste vragen onbeantwoord. h-EERLIJK ZOERSEL zal deze daarom opnieuw op de agenda zetten van de volgende gemeenteraad.

Op de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur stond de bespreking van de beleidsintenties van N-VA, Groen en Open VLD op de agenda. Na een introductie door de burgemeester ging elke schepen voor zijn beleidsdomeinen door de nota van 38 bladzijden. Hoewel deze beleidsintenties vooraf aan de raadsleden waren bezorgd, werden ze bijna woordelijk voorgelezen door de schepenen, zonder verdere duiding of motivering.

Omdat de nota bol staat met vage verwoordingen en zaken die zeer uiteenlopend geïnterpreteerd kunnen worden, had de oppositie heel wat vragen. Vragen die normaal gezien grotendeels beantwoord worden als de schepenen voor hun bevoegdheden de nota duiden. Maar omdat er eigenlijk niet meer info werd gegeven dan wat er in de nota staat, bleef de oppositie met heel wat vragen zitten.

Na de uitgebreide tussenkomst van CD&V en Vlaams Belang namen de raadsleden van h-EERLIJK ZOERSEL het woord.

We geven hieronder alvast enkele van onze opmerkingen en vragen weer over de nota en de betaalbaarheid ervan:

 • “We dachten eerst dat er iets was misgelopen; dat we het programma van Groen hadden gekregen in plaats van de beleidsintenties van het nieuwe bestuur. Groen zorgt in dit bestuur voor de inhoud en bepaalt het merendeel van de beleidskeuzes, N-VA mag ze uitvoeren. Met één stem voor Groen in het college en zes voor de anderen, is het alsof de staart met de hond kwispelt.”
 • “Het klinkt allemaal zeer goed bij een eerste lezing, en het is vooral ook héél véél. Maar als je wat grondiger leest, zie je dat heel wat intenties bijzonder breed interpreteerbaar zijn. En onmiddellijk denk je er bij: hoe gaan ze dit in godsnaam betalen?”
 • “Je had volgens ons beter iets meer tijd genomen om een stapje dieper te gaan in de bespreking met de coalitiepartners om de intenties concreter te maken, maar vooral: om ook eens een eerste globaal beeld op te maken van het financiële plaatje. Onze vraag is dan ook dat jullie deze intenties op zeer korte termijn globaal doorrekenen zodat jullie geen nodeloze investeringen gaan doen in de eerste jaren van deze legislatuur, waarvan achteraf blijkt dat je ze eigenlijk niet kon betalen of dat je er beter iets anders mee gedaan had.”
 • “Ook op het vlak van inkomsten komen er nog heel wat extra uitdagingen op Zoersel af. Zo zal de taxshift ook gevolgen hebben op de inkomsten van de gemeente. Tegen 2025 zullen deze consequenties op kruissnelheid voelbaar worden. Ook het feit dat onze bevolking veroudert, zorgt ervoor dat er minder inkomsten voor de gemeente zullen binnenkomen. Deze tendensen kun je nù al simuleren, zodat je een beeld krijgt van wat mogelijk is binnen de gemeentelijke financiën.”
 • “En als er tekorten zijn, dan zijn er maar 4 mogelijkheden, waarvan alleen de laatste mogelijkheid voor ons een echte optie is:
  • Bepaalde dienstverlening wordt afgeschaft
  • Bepaalde dienstverlening wordt duurder
  • De belastingen gaan omhoog
  • Grote (project)uitgaven worden kritisch tegen het licht gehouden.

h-EERLIJK ZOERSEL zal de vragen waarop er nog geen of een onduidelijk antwoord kwam opnieuw agenderen op de volgende gemeenteraad. 

Fractieleider Tom Sleeuwaert: “Dat geeft de nieuwe ploeg de tijd om de vragen samen te bespreken, zodat elke schepen de nodige antwoorden en duiding kan geven op de volgende raad. Een voorbeeld: “de gemeente wil een wijkbudget toekennen aan gezamenlijke initiatieven voor buurtbewoners met duurzame ideeën”. Op zich klinkt dat natuurlijk zeer goed, maar we hebben daarbij wel een aantal vragen:

 • Wat is voor het bestuur een ‘wijk’? Is dat een wijk zoals dat redelijk ruim door de politie wordt ingeschat, of komt het meer overeen met de werking van de huidige buurtcomités?
 • Moet er eerst een projectvoorstel uit de buurt komen voor er mogelijks geld geïnvesteerd wordt? Wie gaat al die projectvoorstellen afwegen, zeker als elke wijk met voorstellen komt?
 • Vervangt dit wijkbudget de huidige ondersteuning van de wijken of komt dit er bovenop?
 • Iets verder in de nota lezen we dat de gemeente speelpleintjes wil herwaarderen binnen de mogelijkheden van het wijkbudget. Betekent dit dus dat het onderhoud en de uitbreiding van de speelpleintjes óók betaald moet worden met dit wijkbudget en dat wat vroeger vanuit het bestuur werd voorzien wegvalt?
 • Hoe groot is zo’n wijkbudget dan wel? Want een speelpleintje herwaarderen kost nu eenmaal veel geld. Omgekeerd: als het wijkbudget te klein is, kunnen in dat geval geen speelpleintjes meer aangelegd of opgefrist worden?
 • Nog verder in de nota staat dat de burgemeester en de schepenen hun zitpenning van de intercommunales en andere samenwerkingsverbanden zullen afstaan aan de gemeente ten voordele van de wijkbudgetten. Is dit de enige bron van inkomsten voor het potje wijkbudgetten? Of wordt er ook op andere manieren bijgepast door de gemeente? In welke orde van grootte is dat dan?

Verduidelijking is dus echt nodig, anders hebben we geen idee wat het effect van deze beleidsintenties gaat zijn voor de Zoerselaars.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.