Zoerselaars vinden groene omgeving en rust geweldig, maar willen betere mobiliteit

Nu alle antwoorden van De Grote Wijkbevraging verwerkt zijn, kunnen er conclusies getrokken worden per wijk, maar ook voor de volledige gemeente. De Zoerselaars vinden de groene omgeving en de rust in onze gemeente fantastisch, maar zijn bezorgd over de toenemende bebouwing en ontevreden over de mobiliteit en het (ontbreken van een) mobiliteitsbeleid. Dat bleek ook op de tweede wijkavond die Heerlijk Zoersel organiseerde naar aanleiding van De Grote Wijkbevraging.

In De Grote Wijkbevraging die Heerlijk Zoersel organiseerde in elke Zoerselse wijk vroegen we wat de inwoners fantastisch vinden in hun wijk. Dat Zoersel een groene, landelijke gemeente is, wordt enorm geapprecieerd. Liefst 28,7% van de input ging over dit onderwerp. Deelnemers illustreerden dit met heel wat voorbeelden uit de eigen wijk. Ook de rust in de wijk kan heel wat inwoners bekoren (21%). Globaal valt ook op dat de Zoerselaar erg tevreden is over zijn buren en de buurtwerking (18,4%).

Sterke buurtwerking zorgt voor grote tevredenheid

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ luidt het spreekwoord en dat is in Zoersel niet anders. In wijken waar er een sterke buurtwerking bestaat, wordt dit enorm geapprecieerd en door de inwoners vaak aangehaald als iets dat ze fantastisch vinden in hun wijk.

Dat bleek ook op de tweede wijkavond die we organiseerden voor de wijken Risschot en Zoerselhoek/Goudveld. In beide wijken zijn een aantal sterke buurtverenigingen actief en dat zorgt ervoor dat de buren en de buurtwerking hoger scoren dan het Zoerselse gemiddelde. In wijken waar er geen of weinig buurtverenigingen zijn, ligt de score doorgaans lager.

Daniël Talpe, ondervoorzitter Heerlijk Zoersel: “Daarom wil Heerlijk Zoersel de oprichting van buurtverenigingen stimuleren en hen in hun werking nog beter ondersteunen. Zo pleiten we ervoor om een tweede buurtbabbelbox ter beschikking te stellen. Hoewel de eerste container nog maar een jaar in gebruik is, zien we dat steeds meer buurtverenigingen de container met toog, tafels, stoelen en plooitenten willen gebruiken. Dit leidt nu al tot agendaproblemen, want de buurtbabbelbox kan uiteraard maar op één plaats tegelijk staan. Verder vinden we het belangrijk dat nieuwe inwoners geïnformeerd worden door de gemeente over de buurtwerking die er bestaat in hun eigen buurt. Zo kunnen ze, als ze dat willen, direct aansluiting vinden.”

De groene omgeving is fantastisch, maar staat steeds meer onder druk

Inwoners van de wijk Risschot appreciëren enorm het groene karakter van hun wijk, maar geven aan bezorgd te zijn over de toekomst.

Luc Joris, voorzitter Heerlijk Zoersel: “Er wordt momenteel heel wat verkaveld in de Risschot, waarbij vaak kleinere percelen gecreëerd worden. Hierdoor verdwijnt er steeds meer groen. Daarom vindt Heerlijk Zoersel dat er een duidelijk en afdwingbaar kader moet komen dat bepaalt wat er waar kan qua ontwikkeling en waar die aan moet voldoen.

Momenteel wordt er vanuit de gemeente ook weinig gecontroleerd of een omgevingsvergunning wel wordt nageleefd: worden er niet meer bomen gekapt dan toegelaten, worden nieuwe bomen aangeplant zoals opgelegd, wordt opgepompt water gerecupereerd, enz.? Ook daar moet volgens ons werk van gemaakt worden.”

Grotere ontevredenheid over mobiliteit, ondanks alle ingrepen

Wanneer we de Zoerselaars vragen wat er beter kan in hun wijk, is er één thema dat er met kop en schouders bovenuit steekt. ‘Mobiliteit’ staat met 49% afgetekend op de eerste plaats. De groene, landelijke omgeving die onder druk staat (9,8%), (het ontbreken van) riolering en het onderhoud van grachten (7,5%), overlast (7,4%) en onderhoud van het openbaar domein (7,1%) volgen op grote afstand.

Frederika Houwelijckx, bestuurslid Heerlijk Zoersel: “Als we dieper ingaan op de inbreng van de inwoners over wat er beter kan op het vlak van mobiliteit, gaat het over concrete pijnpunten in de verschillende wijken, maar ook zeer vaak over het ontbreken van een echt mobiliteitsbeleid of over de maatregelen die de gemeente doorvoert.

Zo zijn de inwoners van de wijk Zoerselhoek/Goudveld minder tevreden over de mobiliteit in hun wijk dan de gemiddelde Zoerselaar. 54% van de verbeterpunten gaan in deze wijk over mobiliteit, tegenover 49% in heel de gemeente. Als we kijken naar de input van de bewoners heeft deze slechte score vooral te maken met het gevoerde beleid dat ervoor zorgde dat heel wat straten geknipt werden. Over de knips stelden we in die wijk trouwens bijkomend de vraag of de inwoners vonden dat de knips in de wijk mochten blijven. Slechts 34% is op dit moment nog voorstander van het behoud van de knips. Liefst 57% is tegen. 9% geeft aan geen mening te hebben.”

Geen problemen verplaatsen, maar problemen oplossen

De knips in de Antwerpsedreef en de zijstraten zijn er gekomen omwille van klachten over te hoge snelheid in de Hendrik Consciencelaan. Deze werd geknipt en om te vermijden dat het verkeer zich verplaatst, werden ook de zijstraten richting het begin van de Antwerpsedreef geknipt. Hierdoor verplaatste het verkeer zich naar andere straten, meer richting Zoersel. Omwille van de klachten daar, werden ook daar bijkomende knips doorgevoerd. Nooit eerder werden zoveel straten geknipt en toch is de ontevredenheid er nog steeds, ze is in de wijk zelfs groter geworden.

Frederika Houwelijckx: “Inwoners van geknipte straten geven nog steeds aan dat er geregeld te snel gereden wordt in hun straat. De knip heeft daar dus weinig aan verholpen. Bovendien is de ergernis van een heleboel wijkbewoners die niet in een geknipte straat wonen alleen maar groter geworden. Daarom zijn we op de wijkavond aan de slag gegaan rond concrete voorstellen om de mobiliteit in de wijk te verbeteren, zonder uit te gaan van knips. Dat leidde tot heel wat nuttige ideeën waar we de komende weken mee aan de slag gaan.”

Nog twee wijkavonden te gaan

In november vinden er nog twee wijkavonden plaats: op dinsdag 7 november (de wijken Jukschot/Kapellenhof en Bloemenwijk/Hallehof) en woensdag 15 november (de wijken Halle-Velden/Sniederspad/Drijhoek en Heideweg/Berkemei/Peggerstraat). Alle deelnemers aan de wijkbevraging die hadden aangegeven om mee te willen denken over voorstellen in de eigen wijk kregen hiervoor reeds een uitnodiging. Ook de verantwoordelijken van de buurtcomités van de betrokken wijken zullen uitgenodigd worden. Geïnteresseerde inwoners van deze wijken die niet deelnamen aan de Wijkbevraging maar wel graag aanwezig zijn om de voorstellen voor hun wijk mee uit te werken, mogen dit laten weten via ikwilhelpen@heerlijkzoersel.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.