h-EERLIJK ZOERSEL reageert op misplaatste insinuatie van burgemeester

“Enkele oppositieleden willen zich profileren”, dat is de reactie van burgemeester Liesbeth Verstreken in Gazet van Antwerpen op de extreem lange gemeenteraad van deze week. Ze legt hierbij de verantwoordelijkheid voor de marathonzitting integraal bij de oppositie.
h-EERLIJK ZOERSEL toont aan dat net de oppositie de voorbije maanden er alles aan gedaan heeft om dit soort toestanden te vermijden en reikt de meerderheid concrete tips aan om nachtbrakerij te vermijden.

De gemeenteraad van dinsdag 17 december 2019 duurde tot 4.18 uur ’s nachts. Een marathonzitting van meer dan 8 uur dus. De burgemeester legt de verantwoordelijkheid hiervoor volledig in de korf van de oppositie. Ze zegt dat het onverantwoord is dat gemeenteraden zo lang duren aangezien veel raadsleden de volgende dag fit op het werk moeten zijn. Dit laatste kunnen we alleen maar onderschrijven. Zo moest onze fractieleider woensdagochtend, na slechts 90 minuten slaap, 400 kilometer rijden voor het werk. Dit kan zo niet langer.

Nochtans heeft de oppositie er vooraf alles aan gedaan om een marathonzitting te vermijden.

Uitstel of extra gemeenteraad

Reeds op 10 november 2019 stuurde Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL) een verzoek namens de oppositiepartijen aan Marcel de Vos, de voorzitter van de gemeenteraad. De oppositie vroeg om niet urgente punten te verdagen naar januari of een extra gemeenteraad te plannen in december. Dit werd in het verleden ook geregeld gedaan om te vermijden dat de gemeenteraad te lang zou uitlopen.

Marcel de Vos engageerde zich 3 dagen later om het aantal agendapunten tot het minimum te beperken en alle niet urgente punten te verschuiven naar de gemeenteraad van januari.

Dit gebeurde echter niet. In totaal stonden liefst 15 agendapunten op de agenda. We hebben de geluidsopname er nog eens op nageluisterd. Liefst 2 uur werd er over deze 14 andere punten op de agenda gedaan.

Cijfers tijdig bezorgen

Op de gemeenteraad van 19 november vroeg Vlaams Belang om de cijfers van het meerjarenplan tijdig te bezorgen. Anders zouden de raadsleden zich niet kunnen voorbereiden op de gemeenteraadscommissie van 26 november en zouden er ook geen technische vragen gesteld kunnen worden.

Bron: verslag gemeenteraad 19 november 2019

Uiteindelijk werden de stukken enkele uren voor de commissie bezorgd, waardoor de raadsleden geen tijd meer hadden om hun vragen voor te bereiden. Op de commissie lazen de verschillende schepenen de acties uit het meerjarenplan voor zonder bijkomende toelichting. Dit had dus geen enkele meerwaarde voor de raadsleden.

Naast de inhoudelijke vragen en opmerkingen bij beleidsmatige keuzes, moesten dus ook alle technische vragen op de gemeenteraad aan bod komen: vragen over het ontbreken van budgetten bij heel wat acties, vragen over de timing van acties, vragen over overgedragen investeringen, enz.

Afgaande op onze eigen tussenkomsten had ongeveer de helft van onze vragen en opmerkingen aan bod kunnen komen op de gemeenteraadscommissie. En aangezien ook de andere oppositiepartijen heel wat technische vragen hadden, komen we tot de vaststelling dat de bespreking van het meerjarenplan op de gemeenteraad op ongeveer de helft van de tijd had kunnen gebeuren als deze technische vragen vooraf reeds waren beantwoord.

Efficiënt vergaderen

En ook over het praktische verloop van de gemeenteraad hebben de oppositiepartijen voorstellen gedaan om te vermijden dat er lange monologen zouden zijn, dat dezelfde vragen meerdere keren gesteld zouden worden door verschillende fracties, enz.

De voorzitter van de gemeenteraad reageerde hier positief op.

Het is dus redelijk misplaatst om met een vinger naar de oppositie te wijzen als net de oppositiepartijen er alles aan gedaan hebben om dit soort nachtelijke zittingen te vermijden.

5 tips om lange vergaderingen te vermijden

h-EERLIJK ZOERSEL reikt de meerderheid daarom concrete tips aan om lange nachtelijke vergaderingen voortaan te vermijden.

1. Organiseer een gemeenteraadscommissie

Gemeenteraadscommissies zijn openbare vergaderingen die bijeen geroepen kunnen worden om de gemeenteraad voor te bereiden. Tijdens zo’n commissie kan er in detail ingegaan worden op technische vragen die ook voorgelegd kunnen worden aan experts, bijvoorbeeld de financieel directeur van de gemeente.

Op die manier komen dit soort technische vragen niet meer op de gemeenteraad zelf aan bod. Dat er gemeenteraadscommissies kunnen plaatsvinden, is trouwens ook te danken aan de oppositie. CD&V heeft dit punt namelijk geagendeerd op de gemeenteraad van juni, nadat de burgemeester had verklaard dat er geen commissie georganiseerd kon worden over het klimaatplan omdat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dit niet toeliet.

2. Bezorg de raadsleden tijdig de nodige documentatie

Bezorg de raadsleden ongeveer een week voor de commissie de stukken die besproken zullen worden. Op die manier kunnen ze zich voorbereiden en technische vragen stellen.

3. Maak vooraf afspraken met de fractieleiders

De voorzitter van de gemeenteraad maakt best afspraken met de fractieleiders over het verloop van de tussenkomsten als er grote dossiers of uitgebreide punten op de agenda staan. Dit moet uiteraard gebeuren op het ogenblik dat de agenda naar de raadsleden wordt gestuurd. Als dit later zou gebeuren, is de voorbereiding namelijk al gebeurd.

4. Hou intro’s kort en relevant

Elke schepen geeft bij een agendapunt een intro. Meestal lezen de schepenen de toelichting bij het punt voor die bij de agenda van de gemeenteraad zat. Deze intro’s hebben dus meestal weinig meerwaarde omdat ze geen nadere duiding of extra info geven. Aangezien in het verslag van de gemeenteraad sowieso de achtergrond bij een punt wordt gegeven, is het niet nodig om dit ook nog eens tijdens de zitting voor te lezen.

5. Kom voorbereid naar de gemeenteraad

Iedereen weet ondertussen dat er bijzonder veel expertise in de oppositie zit en dat de raadsleden van h-EERLIJK ZOERSEL, CD&V en Vlaams Belang niet zomaar met een half antwoord of een antwoord naast de kwestie tevreden zijn.

Bereid je als meerderheid dan ook voor op de verschillende agendapunten en zorg ervoor dat je kunt antwoorden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.