h-EERLIJK ZOERSEL wil eerlijkere verdeling middelen over de 3 deelgemeenten

De gemeente Zoersel wil in de drie deelgemeenten nieuwe verenigingsinfrastructuur realiseren. Dat blijkt uit het meerjarenplan. Alleen zijn de voorziene budgetten wel zeer ongelijk verdeeld. In Sint-Antonius is er slechts 50.000 euro voorzien voor een studie, terwijl in Halle meer dan 2 miljoen euro zal worden uitgegeven. Deelgemeente Zoersel zit er tussenin met 900.000 euro, maar dat budget blijkt nu al ontoereikend.

h-EERLIJK ZOERSEL wil dat de reeds voorziene middelen eerlijker verdeeld worden onder de 3 deelgemeenten. Op die manier kan er tegen het einde van deze legislatuur een duurzame verenigingsinfrastructuur in de 3 deelgemeenten gerealiseerd worden.

Op de vervolggemeenteraad van 17 december 2020 werden de aanpassingen van het meerjarenplan besproken. Daaruit blijkt dat de gemeente wil investeren in gemeenschapsinfrastructuur in de drie deelgemeenten.

Er zijn echter grote verschillen in de voorziene budgetten voor elke deelgemeente.

  • In Sint-Antonius wordt 50.000 euro voorzien voor een studie om de polyvalente zaal “Klavier” uit te breiden met een aanbouw aan de Vleugel. Voor de aanbouw zelf is er geen geld voorzien in deze bestuursperiode.
  • In Halle wordt daarentegen meer dan 2 miljoen uitgegeven voor de nieuwe dorpszaal.
  • In Zoersel is er 900.000 euro voorzien voor een nieuwbouw verenigingslokaal voor fotoclub Obscura en een nieuw te bouwen zaal voor toneelgroep Tilia en harmonie Eendracht Maakt Macht.

Tom Sleeuwaert, fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL: “Het budget voor deelgemeente Zoersel is met de aanpassing van het meerjarenplan verhoogd van 800.000 euro naar 900.000 euro. Maar zelfs met deze verhoging is dit bedrag ruim onvoldoende om te kunnen realiseren wat men van plan is.

Uit een geactualiseerde raming blijkt namelijk dat het lokaal van Obscura 300.000 inclusief btw zal kosten. De kost voor de architect en de erelonen van de ingenieurs wordt ingeschat op 100.000 euro. Er blijft dus nog 500.000 euro over om de zaal te bouwen voor Tilia en Eendracht Maakt Macht.

Volgens de laatste plannen wordt een zaal voorzien van 34 op 12 meter met op de eerste verdieping ongeveer 100 m² bruikbare ruimte. Volgens de eigen inschattingen van het architectenbureau zal deze zaal 820.000 euro exclusief btw kosten of een klein miljoen inclusief btw. Het dubbel dus van wat nu voorzien wordt door de gemeente in het meerjarenplan.

En omdat men ervan uitgaat dat de toneelopvoeringen nog steeds in het turnzaaltje van de Kiekeboes zullen blijven plaatsvinden, moeten ook daar structurele ingrepen gebeuren: de bescherming van de turnvloer, de installatie van een toog, de optimalisatie van de berging, enz. Ook deze kosten zijn niet voorzien in het meerjarenplan.

We vragen ons af waarom de meerderheid de bedragen in het meerjarenplan niet realistisch aanpast aan de ramingen waarover ze zelf beschikt. Of gaat men ervan uit dat de verenigingen dit gat van meer dan een half miljoen euro gaan dicht rijden? Dat is niet haalbaar voor hen en op die manier komen we nooit tot een oplossing. De meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD maken zichzelf en de gemeenteraad dus iets wijs. Iets wat ook onafhankelijk schepen Cindy Van Paesschen stoorde. Ze stelde daarom voor om de cijfers van de verenigingsinfrastructuur te herbekijken, omdat ze niet degelijk onderbouwd waren. Dit voorstel werd echter door de meerderheidspartijen weggestemd.”

Jos Vekemans, voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL: “Wij willen dat de middelen evenwichtiger verdeeld worden onder de 3 deelgemeenten.

Ik heb zelf in verschillende gemeenten voorbeelden gezien van nieuwe dorpszalen die gezet worden voor de helft van de prijs van wat er nu in Halle begroot is. De prijs voor de dorpszaal in Halle is zo hoog omdat men een volledige kelderverdieping voorziet, wat bv. aan de villa Markey niet nodig zou zijn omdat daar alles bovengronds kan. Bovendien gaat er heel veel geld naar de omgevingswerken, wat niet nodig zou zijn als de zaal aangebouwd zou worden aan KFC Halle. Door ook het dure Solariseproject te schrappen en te werken met een klassiek systeem van verwarming en verluchting dat voldoet aan alle hedendaagse normen, zou ongeveer de helft van het budget van de Halse dorpszaal vrijkomen.

Dit vrijgekomen budget zou geïnvesteerd kunnen worden in de twee andere deelgemeenten. Zonder dus één euro meer uit te geven dan nu voorzien is in het meerjarenplan zou op die manier in élke deelgemeente een duurzame verenigingsinfrastructuur gerealiseerd kunnen worden tegen het einde van deze legislatuur.”

 

Achtergrond:

Dat de gemeente Zoersel in deelgemeente Halle een dorpszaal wil zetten als alternatief voor de bestaande parochiezaal, is al langer bekend. De kost hiervan bedraagt meer dan 2 miljoen euro, inclusief de omgevingswerken die hiervoor nodig zijn.

In Sint-Antonius is de oude parochiezaal ondertussen al een hele tijd niet meer bruikbaar en daarom moeten de toneelvoorstellingen bijvoorbeeld uitwijken naar het Klavier, een polyvalente ruimte in de Vleugel, gelegen aan de Achterstraat. Omdat deze ruimte te klein is, wordt bij toneelvoorstellingen een tent aan de inkom gezet.

In deelgemeente Zoersel sleept het dossier van de verenigingsinfrastructuur ondertussen al meer dan 10 jaar aan. Om de bouw van het woonzorgcentrum De Buurt mogelijk te maken bereikte de gemeente destijds een akkoord met harmonievereniging Eendracht Maakt Macht (EMM). In ruil voor de grond waarop hun voormalige lokaal stond zou EMM een nieuw lokaal toegewezen krijgen eens de Buurt gerealiseerd was. Dat lokaal is er nog altijd niet.

De nieuwe verenigingsinfrastructuur moet ook onderdak bieden aan Fotoclub Obscura en Toneelvereniging Tilia die nu beiden gevestigd zijn in het Zonneputteke. Zij moeten immers verhuizen wanneer de gemeente op de plaats van de vroegere bibliotheek en de oude technische dienst in Zoersel een groot woonproject gaat realiseren.

Gedurende vele jaren was het de bedoeling dat de 3 verenigingen samen onder één dak terecht zouden komen. Maar omdat de kostprijs van een dergelijke grote infrastructuur volgens de huidige meerderheid te hoog was, werd gekozen voor een andere aanpak. De fotoclub zou een apart verenigingslokaal krijgen in een nieuwbouw. En voor Tilia en EMM zou een repetitielokaal gerealiseerd worden. De toneelopvoeringen zouden in dat geval nog steeds plaatsvinden in het turnzaaltje van de Kiekeboes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.