Luc Joris trekt lijst Heerlijk Zoersel

Op het druk bijgewoonde verwenontbijt van Heerlijk Zoersel werd bekend gemaakt dat Luc Joris de lijsttrekker wordt voor onze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Heerlijk Zoersel wil dan de grootste partij van Zoersel worden met een duidelijke missie: de Zoerselaar trots maken op zijn gemeente.

Het was een zichtbaar enthousiaste fractieleider die het nieuws over het lijsttrekkerschap mocht bekend maken.

“Zoersel heeft nood aan bruggenbouwers”

Tom Sleeuwaert: “Ik heb de eer en het genoegen om jullie onze lijsttrekker voor te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Het is iemand die nog maar twee jaar actief is in onze partij, wat aangeeft dat nieuw talent alle kansen krijgt binnen Heerlijk Zoersel. In die periode heeft hij enorm veel betekend, niet alleen voor onze partij, maar ook voor heel wat Zoerselaars. Zonder zelf in de gemeenteraad te zitten, is hij erin geslaagd van dienstbetoon zijn handelsmerk te maken. Hij weet zijn weg te vinden binnen onze gemeentelijke administratie en heeft nauwe contacten met schepenen over concrete problemen van onze inwoners. Hij wordt gerespecteerd over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Hij gelooft niet alleen in de kracht van samenwerken, hij doet het elke dag opnieuw in de praktijk. Geen woorden, maar daden, dus.

Zoersel heeft nood aan bruggenbouwers, aan mensen die onze gemeente nog mooier en beter kunnen maken, door samen te werken. En aan dat profiel voldoet onze lijsttrekker volledig. Beste vrienden, mag ik jullie voorstellen aan de lijsttrekker van Heerlijk Zoersel? Graag een daverend applaus voor Luc Joris!”

Programma komt van de Zoerselaar zelf

In zijn speech dankte Luc Joris het partijbestuur en de talrijk opgekomen aanwezigen.

Luc Joris: “De opkomst vandaag is indrukwekkend, meer dan 150 aanwezigen op ons ontbijt! Een absoluut record. Ik hoop en ga ervan uit dat dit een gunstig voorteken mag zijn.

13 oktober 2024, dat wordt onze datum dit jaar. Ver weg, maar toch ook dichtbij. We zijn volop bezig met het afwerken van ons programma. Een programma dat jullie mee hebben bepaald. Het is dankzij jullie inbreng dat we weten wat er voor de Zoerselaar belangrijk is.  

Vorig jaar organiseerden we de Grote Wijkbevraging en hebben we elke Zoerselaar de kans gegeven om aan te geven wat er al goed loopt en wat er beter kan. Maar liefst 50% van de verbeterpunten ging over mobiliteit. We zullen daar dan ook een prioriteit van maken bij de komende verkiezingen.  Maar we hebben ook heel wat andere bezorgdheden gelezen in de bijna 700 reacties op onze Wijkbevraging. Het gaat over de bouwwoede, de kaalkap van bouwpercelen, het ontbreken van zitbanken, de verenigingen die geen opslagplaats of lokaal vinden ondanks eerder gemaakte afspraken en ga zo maar door. 

Gaan wij alles kunnen oplossen? Nee, zeker niet.
Is alles slecht? Dat ook zeker niet.
Maar kan en moet het beter? Dat zeker wel!”

Tijdelijke bouwstop voor grote bouwprojecten en grote verkavelingen

De kersverse lijsttrekker toonde zich bezorgd over de schijnbaar ongebreidelde toename van het aantal woonprojecten in Zoersel. Iets wat ook zeer duidelijk naar voren kwam in de Wijkbevraging.

Luc Joris: “Ik geef als voorbeeld de hele woonontwikkeling in de kern van Sint-Antonius. Wanneer houdt dit op? Dat vragen vele bewoners zich af.

Voor Heerlijk Zoersel is het duidelijk: er is nood aan een duidelijke visie, een juridisch sluitend plan waar we met onze gemeente naartoe willen op het vlak van ruimtelijke ordening, zodat bouwpromotoren niet constant hun gelijk halen bij de bestendige deputatie wanneer de gemeente hen iets weigert.

En zolang zo’n toekomstplan er niet is, willen we net zoals dat in onze buurgemeente Malle gebeurd is, een tijdelijke bouwstop invoeren voor grote bouwprojecten en grote verkavelingen.”

Geen beslissingen meer boven de hoofden van de Zoerselaar

Luc Joris gaf ook aan dat het voor Heerlijk Zoersel noodzakelijk is dat burgers betrokken worden bij grote projecten, zeker wanneer die door de gemeente worden gestuurd.

Luc Joris: “Op de site van het oude commissariaat wil de huidige meerderheid 10 sociale woningen bouwen met een ondergrondse parking. Dit alles pal te midden van twee scholen, waarbij er voor onze kinderen weer een verkeersonveilige situatie wordt gecreëerd.

Hebben we hier niet meer nood aan een gezellig dorpsplein? Uit onze bevraging bleek dat 6 op 10 deelnemers wil dat de Kerkhoflei terug recht wordt getrokken om het Sint-Teunisplein uit te breiden. Het plan om er woningen te bouwen, kreeg slechts de steun van 10% van de deelnemers. Toch gaat de meerderheid star verder. En wat bijzonder erg is, is dat dit alles weer gebeurt boven de hoofden van de buurtbewoners heen.

Betrokkenheid, dat is wat wij willen. Wij willen de burger betrekken bij het beleid, bij belangrijke dossiers, en vandaar verder werken.

Voor het bouwproject in de Kerkhoflei hebben wij aan de schepen het voorstel gedaan om de bouwteams te verplichten een presentatie te geven aan de inwoners vooraleer er een beslissing zou genomen worden. Zo zou hun input meegenomen kunnen worden in de beoordeling van de voorstellen. Dat voorstel werd gewoon genegeerd en de resultaten van onze bevraging typeerde hij als ‘waardeloos’. Van samenwerking was dus opnieuw geen sprake, jammer genoeg.”

“Stem op ons, voor jullie”

Luc Joris: “Om echt te kunnen wegen op het beleid, willen we de grootste partij in Zoersel worden. Dit is geen grootspraak, maar een gezonde ambitie, een doel waarvoor we willen gaan. Hier zullen we ons elke dag voor inzetten.

Wij rekenen op jullie om op 13 oktober de juiste stem uit te brengen, op Heerlijk Zoersel, op ons, voor jullie. Als jullie na 6 jaar kunnen zeggen ‘we zijn trots op Zoersel’, wel dan is onze eerste missie geslaagd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.