Proefopstelling voor veiliger verkeer in de Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan

h-EERLIJK ZOERSEL agendeert op de gemeenteraad van oktober een extra agendapunt. Aanleiding zijn de resultaten van het telraam dat onze partij op vraag van bewoners plaatste in de Karel Uytroevenlaan. Uit de gegevens blijkt dat de straat zeer druk bereden wordt, zowel door auto’s, zwaar verkeer als fietsers. h-EERLIJK ZOERSEL wil een inspraaktraject starten en een proefopstelling voorzien met eenrichtingsverkeer in de Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan.

De Karel Uytroevenlaan is een smalle straat die te kampen heeft met heel wat verkeer, vooral in de ochtend- en de avondspits.

Dit blijkt onder meer uit de registratie van het telraam dat h-EERLIJK ZOERSEL op vraag van bewoners van de Karel Uytroevenlaan installeerde bij de start van de zomer. 

(lees verder onder de grafieken)

Op een weekdag passeren er gemiddeld 2392 auto’s en 479 grote voertuigen (cijfers Telraam, september 2020). Deze straat wordt ook vaak gebruikt door (jonge) fietsers: op een weekdag rijden gemiddeld 479 fietsers door de straat, in de weekends 279 fietsers (cijfers Telraam, september 2020). In de straat zelf zijn er geen maatregelen aanwezig om de veiligheid van de fietsers te waarborgen.

(lees verder onder de grafieken)

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “65 buurtbewoners hebben naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de bouw van 34 appartementen, een handelsruimte en een ondergrondse garage op de plaats van de vroegere Ford-garage een gemeenschappelijk bezwaarschrift ingediend. Daarin toonden ze de problematiek van het sluipverkeer aan en formuleerden ze het voorstel om van de Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan een eenrichtingsstraat te maken. Iets wat gezien de cijfers die we verzamelden geen overbodige luxe blijkt.”

h-EERLIJK ZOERSEL vindt het wenselijk om de ruimere mobiliteitscontext te bekijken alvorens structurele maatregelen te nemen.

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Wanneer maatregelen in één straat genomen worden, verplaatst een probleem zich soms naar andere straten. Voor er dus een beslissing wordt genomen, vinden we het wenselijk dat er een proefperiode wordt ingericht zoals dat ook op een succesvolle manier gebeurde in de Oude Baan. Daar was een er probleem van sluipverkeer en werd na een bevraging van de bewoners van de buurt een proefopstelling opgezet. Uit de evaluatie bleek dat een grote meerderheid van de bewoners de proefopstelling permanent wilde maken, wat ondertussen ook gebeurd is.

Een soortgelijk inspraaktraject wensen we in de Karel Uytroevenlaan en de omliggende straten te organiseren. We agenderen hierbij ook het voorstel om in deze proefperiode eenrichtingsverkeer in te richten in de Karel Uytroevenlaan van de Handelslei naar de Sint-Antoniusbaan en in de Victorielaan van de Zoerselsteenweg naar de Handelslei. Fietsers mogen de Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan wel nog in beide richtingen gebruiken. Op basis van de geregistreerde data en de evaluatie van deze proefperiode kan in een latere fase beslist worden om deze opstelling permanent te maken en extra maatregelen te voorzien om de fietsveiligheid te vergroten.”

3 gedachten over “Proefopstelling voor veiliger verkeer in de Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan

  1. Op zich is er niets op tegen om een enkelrichtingsverkeer in te richten in de twee genoemde straten. Ik denk echter dat de zwakke weggebruiker, die in twee richtingen mag rijden, meer gevaar gaat lopen omdat de snelheid van het gemotoriseerde vervoer “kan ” toenemen. Ik vrees ook dat er een andere sluikweg, namelijk de Sporkenlaan meer en meer zal gebruikt worden. Het lijkt me niet onverstandig om het groter geheel eens te bekijken. Er komt enorm veel verkeer vanuit de richting Zoersel die de Zoerselsteenweg vermijden en gebruik maken van de Sporkenlaan en de Beukenlaan. Langs de andere kant komt er enorm veel verkeer van de Medelaar en die maken dan gebruik van de Karel Uyterhoevenlaan en in mindere mate van de Victorielaan. Een grondige verkeersstudie is er volgens mij nodig.

    1. Dag Luc, het is absoluut onze bedoeling om deze proefopstelling in een ruimer kader te bekijken, omdat anders het probleem zich gewoon verplaatst. We vragen daarom in ons voorstel om niet alleen de bewoners van de betrokken straten te bevragen/betrekken.
      Wat je vrees voor de toenemende snelheid betreft: ook dat zal moeten blijken uit de proefopstelling. Blijkt dat de snelheid toeneemt, dan moeten er maatregelen komen om de gewenste snelheid te bekomen. Ook hierin wensen we de bewoners te betrekken.

  2. Hopelijk maken ze er ook werk van om sluipverkeer te vermijden in de Frans Van Looverenlaan, dit is de verbindingsstraat tussen beide straten.
    Ik stel voor van de toegang tot de straat te versmallen en in het midden een asverschuiving , zodat de auto s niet meer door de straat kunnen racen wat nu tijdens de spitsuren en s avonds wel gebeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.