de brug tussen burger en politiek

Nieuws

h-EERLIJK ZOERSEL steunt protestactie in Halle

Wij ondersteunen volledig de protestactie tegen de voorliggende planning ‘PPS Halle-Dorp’.

De communicatie tussen burger en beleid blijft inderdaad een erg zwak punt.

Wij gaan met h-EERLIJK ZOERSEL voor absoluut meer transparantie bij beslissingen van het bestuur.

Als de burgemeester in een krant zegt dat ‘350 protesthandtekeningen slechts een individueel belang betekenen’ , vragen wij ons af: vanaf welk aantal inwoners speelt het algemeen belang dan wel.

Het is niet aan de projectontwikkelaars of architecten om te zeggen hoe zij het willen. Het zijn wij, de opdrachtgevers, die zeggen wat wij willen en hoe wij onze dorpskern willen herinrichten. Zulke ingrijpende werken, die het toekomstbeeld van onze dorpskern gaan bepalen, moeten een breed draagvlak hebben van de lokale inwoners.

Het idee om de parochiezaal te renoveren, het aantal woningen in de Lindedreef te beperken en de site van de pastorij niet vol te bouwen, steunen wij. De hele ploeg van h-EERLIJK ZOERSEL vraagt alsnog een herziening van de nu voorliggende plannen en rekening te houden met de voorstellen van de omwonenden.

Beter nog, tijdens de rondleiding die OverHal organiseerde, kwam ook de site van Villa Markey ter sprake. Na het plaatsbezoek, blijkt dit een nog betere optie voor een multiculturele zaal te zijn. En zo voldoet de gemeente Zoersel aan de voorwaarden om van de schenking ‘Villa Markey’ een culturele invulling te geven.

Dringend werk dus voor het gemeentebestuur om af te toetsen of er een stedenbouwkundige vergunning kan bekomen worden.