Binnenlands bestuur geeft h-EERLIJK ZOERSEL gelijk: schepencollege mag geen stukken achterhouden

Op 21 augustus communiceerde de gemeente Zoersel dat het college had beslist om de uitspraak in de beroepsprocedure niet af te wachten. Ze had aan de aannemer het startschot gegeven om de werkzaamheden voor de dorpszaal op te starten. Er werd gesteld dat dit een ‘berekend risico’ is.
Omdat nergens in de verslagen van het college een beslissing hierover terug te vinden was, vroeg h-EERLIJK ZOERSEL alle geschreven communicatie op m.b.t. deze beslissing. Het schepencollege van Zoersel weigerde om deze documenten aan h-EERLIJK ZOERSEL te bezorgen. Daarom diende fractieleider Tom Sleeuwaert een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). ABB geeft h-EERLIJK ZOERSEL nu gelijk over heel de lijn. De gouverneur vernietigde daarop de collegebeslissing om de stukken niet te bezorgen.

Op vrijdag 21 augustus verscheen dit bericht op de gemeentelijke website en even later ook in de online kranten: “We willen nog dit jaar starten met de bouw van de nieuwe dorpszaal in Halle. Dit besliste het schepencollege naar aanleiding van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 juli ll. (…) Hoewel het vernietigingsberoep nog loopt, besloot het schepencollege alvast het startschot te geven voor de voorbereiding van de bouwwerken. (…) Het bestuur neemt daarmee een (berekend) risico. (…) Voorlopig werd alvast het startschot gegeven aan de aannemer om alles klaar te maken voor de start van de werken.”

Tom Sleeuwaert, fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL: “Toen ik enkele weken later de verslagen van het schepencollege doornam, zag ik dat er nergens een beslissing van het schepencollege terug te vinden was hierover. Er was alleen een stuurgroep geweest met Van Roey waarop namens de gemeente Zoersel burgemeester Verstreken, schepen Paredaens en twee medewerkers van de administratie aanwezig waren. In het verslag van deze stuurgroep las ik ‘Het bestuur is van oordeel dat het nemen van deze beslissing niet kennelijk onvoorzichtig is en van haar als behoorlijk bestuur verwacht wordt. Van Roey treedt hen hierin bij.’

Dat Van Roey liefst zo snel mogelijk start, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar voor er gesteld kan worden op een stuurgroep dat ‘het bestuur van oordeel is dat het nemen van deze beslissing niet kennelijk onvoorzichtig is’, moet er een juridisch advies aan vooraf gaan dat dit onderschrijft en moet er een beslissing zijn van het college van burgemeester en schepenen om de werkzaamheden, rekening houdend met dit risico, aan te vatten.”

Omdat dit nergens in de verslagen van het college terug te vinden was, vroeg h-EERLIJK ZOERSEL aan de algemeen directeur wanneer deze beslissing dan wel genomen zou zijn en op basis van welke overwegingen. Want de gemeente loopt wel degelijk een risico. Dat werd onder meer door de juriste van de gemeente bevestigd aan het college: “We moeten er wel rekening mee houden dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich nog niet ten gronde over het beroep heeft uitgesproken en dat elke uitvoering in afwachting van de finale beslissing van de Raad op eigen risico zal gebeuren. (…) Het risico dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning zal vernietigingen schatten we in als beperkt (doch niet onbestaande). Het CBS zal uiteraard, samen met de NV Groep Van Roey, moeten beslissen of ze de werken al wil starten of niet.”

h-EERLIJK ZOERSEL vroeg daarom alle geschreven communicatie op tussen de juriste, de algemeen directeur en de leden van het college die (on)rechtstreeks te maken heeft met de beslissing om de uitspraak over de nietigverklaring niet af te wachten en de werkzaamheden op te starten. Op 19 oktober werd dit echter geweigerd door het schepencollege.

Daarop diende h-EERLIJK ZOERSEL een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), dat het college de kans gaf tot een tegenargumentatie.

Na beraadslaging geeft Binnenlands Bestuur h-EERLIJK ZOERSEL nu gelijk over heel de lijn. Gouverneur Cathy Berx heeft op 13 januari de beslissing van het college (om de documenten niet te bezorgen) vernietigd en deze beslissing aan het college gecommuniceerd.

De motivatie is klaar en duidelijk: “Door geen inzage te verlenen in de door gemeenteraadslid Sleeuwaert gevraagde documenten, wordt het decretaal ingeschreven recht van het raadslid om via inzage van dossiers, stukken en akten de werking van het bestuur van nabij op te volgen, geschonden. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2020 tot weigering van inzage aan gemeenteraadslid Tom Sleeuwaert in bepaalde stukken van het dossier PPS Halle wordt vernietigd.”

De gemeente Zoersel kan nu naar de Raad van State stappen om de beslissing van de gouverneur nietig te laten verklaren. h-EERLIJK ZOERSEL roept de gemeente echter op om eerlijk en transparant te zijn in plaats van zich te verliezen in allerhande procedureslagen.

2 gedachten over “Binnenlands bestuur geeft h-EERLIJK ZOERSEL gelijk: schepencollege mag geen stukken achterhouden

  1. Wanneer weten we wat er in de Lindedreef gaat komen? Ik heb de gemeente gebeld, maar die zeggen dat er geen vaste plannen zijn, nochtans is Van Roey al de hele week aan het rondrijden hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.