De ‘Kilimanjaro’ van de Hoge Dreef verdwijnt tegen 2022

De ‘Kilimanjaro’ op de kruising van de Hoge Dreef en de Gestelsebaan zal tegen 2022 verlaagd worden. En ook het kruispunt van de Heidehoeven en de Medelaar zal naar aanleiding van rioleringswerken in lijn gebracht worden met de technische voorschriften waaraan verkeersplateaus moeten voldoen. De meerderheid is echter niet van plan om andere drempels en plateaus die niet voldoen aan te pakken. h-EERLIJK ZOERSEL onderzoekt of de gemeente via de hogere overheden verplicht kan worden om deze alsnog in regel te brengen.

Omdat de gemeente Zoersel van plan is om alle verkeersborden weg te halen die verkeersdrempels en -plateaus aangeven, agendeerde h-EERLIJK ZOERSEL een voorstel op de extra gemeenteraad van mei. Onze partij wilde hier duidelijke voorwaarden aan koppelen.

Voor ons mogen deze borden alleen weggehaald worden in een zone 30, waar het sowieso de bedoeling is dat je maximum 30 km per uur rijdt. En op plaatsen waar er sneller gereden mag worden, kunnen ze voor onze partij alleen verwijderd worden als de drempels en plateaus ‘s nachts verlicht worden en ze voldoen aan de technische voorschriften.

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “Heel wat drempels en plateaus voldoen nog steeds niet aan de normen die in 1998 werden bepaald. De federale overheid heeft de lokale besturen destijds de tijd gegeven tot 2002 om zich in regel te stellen. We zijn nu 18 jaar later en nog steeds zijn heel wat drempels en plateaus niet aangepakt. We vroegen daarom naar een lijst met alle drempels in onze gemeente met de aanduiding of ze voldoen aan de normen of niet. Schepen voor Mobiliteit Marc de Cordt (Groen) zei over een lijst van alle drempels en plateaus te beschikken, evenwel zonder de aanduiding of ze reglementair zijn aangelegd. Hij zei het nut er niet van in te zien om de lijst in die zin te vervolledigen. Verder stelde hij  geen probleem te hebben met de drempels die niet voldoen en hij toonde ook niet de minste bereidheid om hier in de toekomst werk van te willen maken.” 

Alleen wanneer in het kader van rioleringswerken een straat wordt heraangelegd zullen de drempels en plateaus in regel worden gebracht. Op die manier zal tegen 2022 het kruispunt van de Hoge Dreef en de Gestelsebaan worden aangepakt en daarna ook het kruispunt van de Medelaar en de Heidehoeven.

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Het is bijzonder goed dat de ‘Kilimanjaro’ van de Hoge Dreef eindelijk zal worden aangepakt, een plateau waar je alleen met klimtouwen over geraakt. Maar we zijn niettemin zwaar ontgoocheld in het antwoord van de verantwoordelijke schepen. Als schepen voor Mobiliteit is hij verantwoordelijk voor verkeersveiligheid en moet hij ook de veiligheid voor de automobilisten waarborgen. Ook voor bestuurders die de lokale verkeerssituatie niet goed kennen en bijvoorbeeld bij slecht weer rijden op een baan waar 50 kilometer per uur gereden mag worden. Als daar drempels liggen die niet aan de normen voldoen en als daar dan ook nog eens de waarschuwingsborden zijn weggehaald, gaat de drempel mogelijk te laat opgemerkt worden met schade aan de wagen of rugklachten tot gevolg. Dat de schepen manifest weigert werk te willen maken van het in regel stellen van verhoogde inrichtingen roept heel wat vragen op. We informeren ons daarom of we de gemeente Zoersel niet via de hogere overheden kunnen verplichten om hier werk van te maken.”

Ons voorstel werd weggestemd door de meerderheid (N-VA, Groen en Open VLD). CD&V en Vlaams Belang steunden het wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.