Gemeenteraad wil Zoerselse verenigingen zekerheid bieden

De Zoerselse verenigingen Eendracht Maakt Macht, Tilia en Obscura mogen het Zonneputteke blijven gebruiken, zolang er geen volwaardig alternatief voor hen is. Om ervoor te zorgen dat er vaart komt in de uitwerking van dat alternatief moet het college met alle betrokken verenigingen een concreet plan van aanpak uitwerken dat gedragen wordt door de verenigingen.

Dat besliste de gemeenteraad dinsdag op voorstel van de oppositiepartijen h-EERLIJK ZOERSEL, Vlaams Belang en CD&V. Voor fotoclub Obscura werd op de gemeenteraad ook de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de bouw van hun verenigingslokaal.

Op 19 december 2019 stelde de nieuwe Zoerselse meerderheid voor om af te stappen van de idee om één grote verenigingsschuur te bouwen voor harmonie Eendracht Maakt Macht, toneelvereniging Tilia en fotoclub Obscura. Volgens de meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD was dat project te duur. De meerderheidspartijen zagen meer heil in aparte lokalen, dan in één grote schuur.

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Ik heb toen aan de bevoegde schepen Koen Paredaens (N-VA) gevraagd om met de verenigingen samen te gaan zitten om deze nieuwe situatie te bespreken en te kijken wat hun mogelijkheden en precieze noden dan zijn. Dit was immers een compleet andere aanpak. Hij beloofde met hen rond de tafel te gaan, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis. Sterker nog: hij gaf een maand later een briefing aan een architect, zonder de verenigingen vooraf te betrekken.”

In de loop van 2020 kwam het dossier meermaals op de gemeenteraad aan bod en in de PPS-werkgroep Zoersel. Iedere keer stelde h-EERLIJK ZOERSEL de vraag om samen met alle betrokken verenigingen een concreet plan uit te werken. Iedere keer gaf Paredaens aan dit te zullen doen. Een belofte die hij keer op keer brak. In plaats van een oplossing te zoeken voor alle verenigingen, werd alleen verder gepraat met fotoclub Obscura.

Sleeuwaert: “We keurden de samenwerkingsovereenkomst met Obscura dinsdag op de gemeenteraad mee goed. Op die manier krijgt deze vereniging na zoveel jaren eindelijk een concreet perspectief op een nieuw verenigingslokaal en daar zijn we zeer blij mee. De keuze van de meerderheid om alleen gesprekken te hebben met Obscura heeft anderzijds tot gevolg dat er vandaag, 15 maanden nadat de idee van de aparte lokalen door de meerderheid werd voorgesteld, nog geen begin van een perspectief is voor Eendracht Maakt Macht, Tilia en Danco Movado. De meerderheid heeft zelfs nog niet eens een gemeenschappelijk overleg met hen gehad. Daarom zette h-EERLIJK ZOERSEL samen met CD&V en Vlaams Belang een extra agendapunt op de gemeenteraad van maart.”

Ons voorstel kreeg de steun van de volledige gemeenteraad. Door de goedkeuring van het agendapunt krijgt het schepencollege de opdracht van de gemeenteraad om met Eendracht Maakt Macht, Tilia en Danco Movado zo spoedig mogelijk een gezamenlijk overleg te hebben. Samen moeten ze een voorstel van plan van aanpak uitwerken dat gedragen wordt door deze drie verenigingen: waar werken we naartoe, tegen wanneer worden welke stappen gezet en wat is het engagement van de gemeente en de verenigingen? Uiterlijk op 13 april 2021 moet het college verslag hierover uitbrengen op de PPS-werkgroep.

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “Verder hebben we met de goedkeuring van het agendapunt kunnen bereiken dat de betrokken verenigingen gebruik zullen kunnen blijven maken van het Zonneputteke en de turnzaal van de Kiekeboes, tot er voor elke vereniging een structurele oplossing werd gevonden. Dat is belangrijk, want de gemeente wil het Zonneputteke een herbestemming geven. Met deze beslissing zetten we dus de nodige druk op de gemeente om eindelijk werk te maken van een structurele oplossing voor alle betrokken verenigingen, anders kan er niet gestart worden met de herbestemmingsplannen.

Onze fractie wil samen met het bestuur en met de betrokken verenigingen komen tot een structurele oplossing voor de komende decennia en geen bric-a-brac. Een oplossing die functioneel en haalbaar is.”

 

Achtergrond:

Harmonie Eendracht Maakt Macht moest 10 jaar geleden haar lokaal opgeven om de bouw van het woon- en zorgcentrum De Buurt mogelijk te maken. Hierover werden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de harmonie. De gemeente zou een nieuwe gelijkwaardig lokaal ter beschikking stellen van de harmonie en zou in tussentijd een alternatieve locatie voorzien voor de activiteiten van de harmonie. Die kwam er in het Zonneke, gelegen aan het Zonneputteke.

Niet alleen de harmonie maakt momenteel gebruik van het Zonneputteke. Ook toneelvereniging Tilia en fotoclub Obscura gebruiken het om hun activiteiten organiseren.

In het meerjarenplan van de gemeente staat dat de site van het Zonneputteke een herbestemming zal krijgen. De gemeente Zoersel wil daarom de activiteiten van de verenigingen herlokaliseren naar de site Kapelstraat en de turnzaal van Basisschool De Kiekeboes. Die turnzaal wordt momenteel ook gebruikt door dansvereniging Danco Movado.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.