h-EERLIJK ZOERSEL laat preventieve audit uitvoeren op subsidiedossier dorpszaal

De nieuwe dorpszaal in Halle zal 3,5 keer meer energie verbruiken dan de bestaande zaal. De vooropgestelde ‘innovatieve klimatisatietechnieken’ blijken helemaal niet innovatief. En de gebruikte zonnepanelen zijn een stuk minder rendabel dan klassieke zonnepanelen.
Het is maar een greep uit de analyse van het subsidiedossier van de dorpszaal, die h-EERLIJK ZOERSEL liet uitvoeren door een bevoegd ingenieur. Omdat het risico bestaat dat Europa de factuur van de gemaakte kosten (tot 250.000 euro) uiteindelijk terug zal schuiven naar de gemeente Zoersel, laat h-EERLIJK ZOERSEL een preventieve audit uitvoeren.

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe dorpszaal is de gemeente Zoersel in het Europese subsidieprogramma ‘Solarise’ van Interreg 2 Zeeën gestapt. Voor dit project ontvangt de gemeente Europese en provinciale subsidies om te investeren in innovatieve technieken. Het geld zal geïnvesteerd worden in een ‘innovatieve klimatisatietechniek’. In de grond van de historische tuin komen grote ondergrondse betonnen kuipen met een ijsbuffersysteem en bovenop de pastorij komen thermische panelen. Zo luidt het verhaal dat we te horen krijgen.

Van de totale kost van Solarise (414.643,47 euro incl. btw) subsidieert Europa 60%: 248.786 euro. Zoersel moet de gemaakte kosten indienen en deze worden door een onafhankelijke instantie gecontroleerd, voordat ze aan de gemeente Zoersel kunnen worden terugbetaald. Indien er onregelmatigheden zijn, zullen deze kosten worden afgewezen en moet niet Europa, maar de gemeente Zoersel de kost geheel of gedeeltelijk op zich nemen.

Jos Vekemans, voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL: “Zoersel staat er al niet goed voor op financieel vlak. Een financiële opdoffer kunnen we dus missen als kiespijn. We hebben daarom gevraagd naar een preventieve audit om het door Zoersel ingediende dossier te controleren vooraleer er kosten gemaakt worden. Want als blijkt dat Europa bepaalde kosten niet aanvaardt, schuiven ze die door naar de gemeente Zoersel. In het slechtste geval betekent dit een meerkost van bijna 250.000 euro voor onze gemeente, terwijl de geplande zaal nu al meer dan dubbel zoveel kost als soortgelijke zalen in andere gemeenten. Dit is smossen met belastinggeld.

Tom Sleeuwaert, fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL, gaat verder: “We hebben daarom een bevoegd ingenieur naar het door Zoersel ingediende dossier laten kijken.  Zijn analyse was ontluisterend. De klimatisatietechniek blijkt helemaal niet innovatief te zijn. De gebruikte technieken blijken daarenboven minder rendabel dan klassieke zonnepanelen. De nieuwe zaal zal ook 3,5 keer meer energie verbruiken dan de bestaande.”

Hieronder wat meer duiding bij deze vaststellingen:

 • Slechts 12% van de verwarming van de dorpszaal komt van de thermische panelen op het dak van de pastorij. De rest komt in hoofdzaak van de zonnecollectoren op het dak van de nieuwe dorpszaal. De pastorij zelf wordt niet verwarmd door de panelen!
  De reden waarom de gemeente subsidies heeft aangevraagd, is net om een project van duurzame energie te realiseren voor een bestaand historisch waardevol gebouw. Nu laat ze het overgrote deel van de energieopwekking, dat bij een nieuwbouw hoort, mee financieren door Europa.
  De panelen die op het dak van de pastorij zullen komen zijn, volgens de voorgelegde nota, zelfs niet verbonden met het ijswatersysteem!

 

 • Het energieverbruik van de zaal, berekend in de nota, is veel hoger dan het werkelijk energieverbruik van de bestaande zaal aan de Lindedreef. Het jaarverbruik van de huidige zaal – met een klassieke huisbrandolie-gestookte ketel, een vergelijkbare oppervlakte maar minder goed geïsoleerd dan een nieuw gebouw – bedraagt ongeveer 20.450 kWh/jaar. Voor de nieuwe zaal rekent men 3,5 keer méér: 72.500 kWh/jaar.
  Het verschil in verbruik is te verklaren door het discontinu gebruik van een dorpszaal en het gekozen verwarmingssysteem. Gemiddeld wordt de bestaande zaal een 9-tal keren per maand gebruikt gedurende een dagdeel. Alleen voor die gebruiksmomenten wordt de huidige zaal verwarmd. In de nieuwe zaal wordt gekozen voor vloerverwarming. Het op temperatuur houden van de zaal tussen de activiteiten door zal liefst 80% van het volledige energieverbruik in beslag nemen. Dit is absoluut geen duurzame keuze.
 • De subsidieaanvraag gaat uit van een innovatieve technologie. Het innovatief karakter is echter op geen enkele manier aanwezig. Zo werd het ijsbuffersysteem door de voorgestelde leverancier al in 2016 als ‘proven technology’ beschreven in zijn brochures. De ingenieur bezorgde ons zelfs artikels uit 2013 over het systeem. En ook de thermische panelen die op het dak van de pastorij zullen komen, waren reeds ontwikkeld in 2015. Zoals gezegd zijn die laatste zelfs niet verbonden met de ijswateropslag, zodat ook hier niet van innovatie kan gesproken worden.
  Opvallend: in de haalbaarheidsstudie die in december vorig jaar (dus nà de goedkeuring van het subsidiedossier!) werd uitgevoerd staat letterlijk te lezen: “De gebruikte zonnepanelen (op de pastorij, nvdr) zijn niet de beste, qua energieopbrengst, op de markt. Klassieke zonnepanelen hebben een grotere opbrengst per m² panel.

Interreg 2 Zeeën, het subsidieprogramma achter Solarise, heeft inmiddels aan h-EERLIJK ZOERSEL laten weten dat ‘de mogelijke zwakke punten aangaande het budget en de voorziene resultaten van de installatie van de thermische zonnedakpannen op de pastorij en het ijsopslagsysteem zoals vermeld in de tegenexpertise zoals door u aangeleverd’ ernstig genomen zullen worden en aan de gemeente zullen worden voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.