h-EERLIJK ZOERSEL legt plan voor veilige dorpskern Halle voor

h-EERLIJK ZOERSEL investeerde in de aankoop van 6 telramen waarmee de verkeersbewegingen, de snelheid, het soort verkeer, enz. in kaart kunnen worden gebracht.

Sinds eind 2019 heeft h-EERLIJK ZOERSEL een telraam geïnstalleerd in de zone 30 in Halle-Dorp. Onder meer op basis van deze cijfers heeft onze partij een plan uitgewerkt om de doortocht van Halle veiliger te maken voor zwakke weggebruikers en het snelheidsprobleem aan te pakken. Ook in de andere deelgemeenten zijn telramen geïnstalleerd die cijfergegevens verzamelen, zodat ook daar concrete voorstellen gedaan kunnen worden.

h-EERLIJK ZOERSEL wil graag constructief meewerken aan concrete oplossingen voor een veiligere mobiliteit en steekt met dit voorstel de hand uit naar de meerderheid.

Halle-Dorp is een druk en snel bereden baan. Dat blijkt uit de gegevens van het telraam dat h-EERLIJK ZOERSEL plaatste in de zone 30.

Even de cijfers van de eerste helft van 2020 op een rij.

Tussen 1 januari en 30 juni 2020:

 • waren er 922.087 voertuigbewegingen (22,3% vrachtwagens en 77,7% auto’s)
 • hield 57,4% van de chauffeurs zich niet aan de zone 30: 5,2% rijdt sneller dan 50 km/uur, 1,26% (zo’n 9000 voertuigen in een half jaar tijd!) rijdt sneller dan 70 km/uur in de zone 30.

Hierbij moet uiteraard rekening gehouden worden met het effect van de coronamaatregelen. In normale omstandigheden zou het aantal voertuigbewegingen nog een stuk hoger gelegen hebben.

h-EERLIJK ZOERSEL stelt 5 concrete ingrepen voor om de dorpskern van Halle veiliger te maken voor zwakke weggebruikers en het snelheidsprobleem aan te pakken.

1. Smileybordje bij de start van de bebouwde kom en de start van de zone 30.

Zowel langs de kant van de Driesheide als langs de kant van de Berkenlaan start de bebouwde kom vroeger dan veel chauffeurs verwachten.

Ze passen hun snelheid dan ook vaak niet aan omdat de weg ‘uitnodigt’ om harder te rijden.

Door smileybordjes te plaatsen waar de gemeten snelheid in real time wordt weergegeven, worden chauffeurs gewezen op de maximumsnelheid.

Hetzelfde probleem doet zich voor bij de start van de permanente zone 30. De cijfers van het telraam geven aan dat bijna 60% zich niet aan de opgelegde 30 km/uur houdt. De aankondigingsbordjes van de zone 30 vallen te weinig op. Smileybordjes zullen ook hier een positief effect hebben op de verkeersveiligheid.


2. Het poorteffect aan de Krimveldweg veiliger maken.

Voor het verkeer dat van de Driesheide komt, is er reeds een poorteffect voorzien ter hoogte van de Krimveldweg. Omwille van de ligging bij een oversteekplaats voor fietsers en de in- en uitrit van de Krimveldweg en de inrit van De Bergen, ontstaan hier soms gevaarlijke verkeerssituaties. Het is daarom aangewezen om dit poorteffect meer westelijk te plaatsen. De herbestemming van de vroegere site van Van Aerde biedt de mogelijkheid om daar een rondpunt aan te leggen als alternatief.


3. Een compacte rotonde creëren aan de inkom vanuit Zandhoven.

In het meerjarenplan staat dat er een poorteffect gecreëerd zal worden voor het verkeer komende van Zandhoven.

Een klassiek poorteffect heeft echter alleen maar zin wanneer er tegenliggend verkeer is.

Op rustige momenten kunnen auto’s gewoon doorrijden en heeft dit amper een effect op de snelheid.

Daarom stellen we voor om op de plaats waar nu de aankondigingsborden van de gemeente staan, een compacte rotonde te creëren met vrijliggende fietspaden. Omdat het verkeer dan niet gewoon kan doorrijden, worden chauffeurs verplicht om hun snelheid aan te passen. Zowel bij het in- als het uitrijden van het dorp.


4. Slimme verkeerslichten op de hoek van de Halmolenweg en Halle-Dorp.

Door verkeerslichten met sensoren te plaatsen ter hoogte van het kruispunt van de Halmolenweg en Halle-Dorp kunnen twee vliegen in één klap geslagen worden. Zo kunnen de lichten op rood springen wanneer chauffeurs te snel rijden op Halle-Dorp ter hoogte van de school.

Dit heeft een sterk ontradend effect en is geen overbodige luxe in een schoolomgeving.

Door ook een sensor in de Halmolenweg te hangen, kan de verkeersafwikkeling van het schoolverkeer richting Halle-Dorp verbeterd worden. Nu zijn chauffeurs op Halle-Dorp immers niet verplicht om verkeer te laten uitrijden uit de Halmolenweg. Wanneer het verkeerslicht op rood springt wanneer er enkele auto’s staan aan te schuiven, moeten ze dit uiteraard wel doen. Hierdoor zal ook het sluipverkeer via kleine straatjes in de schoolomgeving zoals de Zonstraat verminderen, aangezien de automobilisten een gegarandeerde uitrij hebben.


5. Een doorlopend fietspad in de dorpskern.

Van restaurant Den Engel in Zandhoven tot aan De Toverfluit in Halle ligt er een fietspad, behalve op de 450 meter tussen de Vogelzang en de Sint-Martinusstraat. De verkeersintensiteit is echter te groot om gemengd verkeer op een veilige manier in te richten. Fietssuggestiestroken creëren een vals gevoel van veiligheid en hebben bovendien geen juridische waarde.

Deze missing link moet dus opgelost worden. Hiervoor zullen een aantal parkeerplaatsen opgeheven moeten worden, omdat de ruimte op een aantal plaatsen beperkt is.

7 gedachten over “h-EERLIJK ZOERSEL legt plan voor veilige dorpskern Halle voor

 1. Eindelijk ! Ik lees hier goede voorstellen. Het is moordend om als fietser/fietster door het centrum van ons dorp te rijden . Ik kreeg destijds als Gemachtigd Opzichter de opdracht om de volwassen fietser/fietster erop te wijzen dat zij op de baan moesten rijden in plaats van op het voetpad. Ik begreep echter zéér goed waarom zij toch kozen voor het voetpad .ik heb heel vaak mijn adem ingehouden wanneer ik toekeek hoe een fietser/fietster ingehaald werd en voorbijgestoken werd door een wagen (die veelal veel te snel reed ) en daar de baan te smal is door de kromming terhoogte van het stuk tussen De Lindendreef en de voedingswinkel van Janssens ( de vroegere Spar) en de fietser daardoor naar links moet zwenken en zich “bijna” tussen de autovoertuigen moet wringen steeds weer een groot gevaar loopt. Ook zonder Teller kon ik elke dag vaststellen dat de auto’s veel te snel rijden, zelfs de vrachtwagens ! alhoewel dit meermaals in twijfel getrokken werd én wordt !
  Mag ik nog vragen waartoe die camera’s dienen, die toch ook met Mijn geld geplaatst werden enkele jaren geleden en wanneer en hoe vaak werken die En wordt er dan ook gevolg aan gegeven wanneer zij dan ook foutief rijgedrag vastleggen ? OF zijn die camera’s slechts een duur gadget in het straatbeeld van Halle ?

  1. Dag Veerle, bedankt voor je fijne reactie. Jij hebt het de voorbije jaren inderdaad van heel dichtbij kunnen volgen.
   We zullen bij de gemeente navragen hoe het zit met de camera’s.

 2. Beste,
  Van wie kwam het idee van de fietsstraten ? Ik woon in een van de fietsstraten . volgens mij en m’n buren wordt dit weinig of niet in ‘t oog gehouden . dagelijks of Bijna dagelijks worden er toch nog fietsers door automobilisten voorbijgestoken . zelfs als er kleinere kindjes bij zijn .
  Ook deze regeling kwam er door onze centen . moeten wij als burger nu altijd lijdzaam blijven toezien en is betalen ons enige recht ? Ik ben dit al lang beu. waar kan je met deze frustraties terecht ?

  1. Dag Veerle
   Het idee van de fietsstraten is er gekomen om een veilige noordelijke en zuidelijke fietsverbinding te maken in afwachting van structurele maatregelen in de dorpskern zelf.
   Voor dit laatste hebben we alvast enkele voorstellen gelanceerd vanuit de oppositie.
   Je hebt gelijk dat de snelheid niet gerespecteerd wordt in de fietsstraten momenteel. Dat bleek ook uit de resultaten van een telraam dat we hadden geplaatst in Sniederspad dat een lange fietsstraat is. Meer dan 60 % van de chauffeurs houdt zich niet aan de maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor mist de fietsstraat haar doel, toch wat de veiligheid van de zwakke weggebruikers betreft. Ook hier zouden ‘smileybordjes’ een deel van een oplossing kunnen zijn.

 3. Beste,

  Hopelijk wordt er ook nagedacht over de circulatie van het verkeer rond de school. Zelf doe ik mijn kinderen dagelijks met de fiets naar school, route Sniederspad – Paardenmarkt – Halmolenweg.
  Elke dag houd ik mijn hart vast, telkens ben ik weer tevreden als mijn en alle andere kinderen heelhuids aan de school zijn geraakt en terug.
  Ik ben ervan overtuigd, als er geen actie ondernomen wordt, ooit eens een ernstig ongeluk gaat gebeuren. Laat ons dit niet afwachten! Er zijn alternatieven voor enkel richtingverkeer genoeg.

  1. Dag Andy, we delen volledig jouw terechte bekommernis. De nieuwe school is nu al jaren in gebruik en nog steeds is er geen mobiliteitsvisie voor de schoolomgeving. We dringen hier al meer dan twee jaar op aan. Het enige wat gebeurt zijn kleine aanpassingen zoals de knip van de Kerkhofweg, maar het ruimere plaatje ontbreekt. Het gevolg hiervan is dat problemen zich verplaatsen. Zo stellen we vast dat er sinds de knip veel meer gebruik gemaakt wordt van de Zonstraat, een straatje dat zo mogelijk nog slechter is uitgerust en op de kruising met de Vogelzang een zeer slechte zichtbaarheid heeft.
   Ook bij de herinrichting van het dorpsplein van Halle hebben we in de werkgroep gepleit om niet alleen het plein zelf te bekijken, maar ook de omliggende straten en de schoolomgeving. Maar ook hier wilde de meerderheid van N-VA, Groen en Open VLD niets van weten.

 4. Prachtige ochtend vandaag… Regendag, oud papier op de straat wat wisselen aan frituur onmogelijk maakt… Auto’s konden Halmolenweg niet inrijden omdat de file om Halmolenweg uit te rijden te lang was. Dus ook verkeer in Halle-Dorp kon geen kant meer uit…
  Waarom geen circulatieplan zodat de schoolomgeving bereikt wordt langs Halmolenweg en verlaten langs Vogelzang?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.