Heerlijk Zoersel vraagt college om geen vergunning te geven aan groot bouwproject in Halle

De gemeenteraad keurde gisteren het wegentracé goed voor de verkaveling van het binnengebied tussen de Lindedreef, de Kattenberg en de Lotelinglaan. Dit gebeurde meerderheid tegen oppositie. De meerderheid bleek totaal verdeeld na de tussenkomsten van de buurtbewoners en de oppositie.

Toch betekent deze beslissing nog niet dat het project sowieso gerealiseerd wordt. Het schepencollege moet zich maandag namelijk nog uitspreken over de omgevingsvergunning. Heerlijk Zoersel roept het schepencollege op om de vergunning te weigeren. Dit woonproject zorgt immers niet voor een kwalitatieve versterking van de Halse dorpskern. Het is er alleen maar op uit om zoveel mogelijk woningen in het binnengebied te bouwen.

Voor de gemeenteraad begon, namen verschillende buurtbewoners het woord in de vragenronde voor het publiek. Zij uitten hun bezorgheden over het geplande woonproject van 29 woningen dat gepland wordt langs een nieuw aan te leggen weg. Deze weg komt uit in de flauwe bocht van de Lindedreef, tussen de Lotelinglaan en de Kattenberg.

Pure grondmaximalisatie

Tom Sleeuwaert, fractieleider Heerlijk Zoersel was zeer duidelijk in zijn tussenkomst: “Dit is geen voorbeeld van een kwalitatieve versterking van de Halse dorpskern. Hier gaat het over grondmaximalisatie. We krijgen een soort van lintbebouwing rond een weg die er nu nog niet ligt, maar waarvoor het wegtracé nu wel ter stemming voorligt.

De voorbije jaren zijn op de gemeenteraad al tal van adviezen, rapporten en plannen gepasseerd waarin gepleit wordt voor kernversterking om zo de open ruimte te vrijwaren. Maar daarbij werd telkens wel terecht aangegeven dat zo’n kernversterking kwalitatief moet zijn. Niet bouwen om te bouwen, maar een goede mix van wonen, de nodige voorzieningen in de kern, met openbaar groen dat uitnodigt. Iets waar we als Heerlijk Zoersel volledig achter kunnen staan. Dit project is er echter alleen maar op uit om zoveel mogelijk woningen te bouwen in het binnengebied, waardoor zo goed als al het groen verdwijnt.”

Ook de andere raadsleden van de oppositie waren zeer kritisch over het geplande project.

Schepen De Cordt probeert kritiek af te wimpelen

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Marc de Cordt (Groen) probeerde de fundamentele kritiek op het project weg te zetten als onterecht omdat volgens hem alleen het wegtracé ter stemming voorligt op de gemeenteraad, niet het volledige project.

Tom Sleeuwaert: “Het klopt dat de gemeenteraad niet bevoegd is om zich uit te spreken over het project zelf, dat kan alleen het college. Maar je kunt het bouwproject niet los zien van het wegentracé. Als je het wegentracé goedkeurt, zoals het nu wordt voorgesteld binnen het project, kun je daar nadien niets meer aan wijzigen. Ook de GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, had in haar advies aan de gemeente uitdrukkelijk gepleit voor een aangepast ontwerp met een lagere densiteit aan bebouwing en behoud van meer groen. Dat was volgens deze deskundigen noodzakelijk. Toch heeft de schepen ook hier geen oren naar. Het project moest en zou ter stemming voorgelegd worden.”

Meerderheid blijkt totaal verdeeld na schorsing

Na de tussenkomsten van de oppositie vroeg Paul van Wesenbeeck, fractieleider van CD&V, een schorsing om even af te stemmen binnen de meerderheid.

In zijn tussenkomst na de schorsing kwam Van Wesenbeeck met deze korte verklaring: “Wat nu voorligt qua wegentracé heeft mijns inziens toch wel een impact op de mogelijke latere ontwikkelingen, en ik zal daarom niet voor dit punt stemmen.” Ook Kitty Busschodts (N-VA) stelde het punt niet te zullen steunen omdat ze een tweede DCA wil vermijden in de toekomst. En ook 3 andere raadsleden uit de meerderheid stemden niet voor het geplande wegentracé.

Sleeuwaert: “Ondanks de verdeeldheid binnen de meerderheid, werd het wegentracé toch goedgekeurd. Want de 5 raadsleden uit de meerderheid stemden niet tegen, maar kozen ervoor zich te onthouden. Hierdoor tellen hun stemmen niet mee. Indien ze consequent hadden geweest, dan hadden ze tegen gestemd. Dan had er een meerderheid tegen het wegentracé geweest: 12 stemmen tegen (7 van de oppositie en 5 van de raadsleden uit de meerderheid) tegenover 11 stemmen voor (de rest van de meerderheid). Er waren immers 4 raadsleden niet aanwezig tijdens de zitting.”

Heerlijk Zoersel roept het schepencollege op om geen vergunning te verlenen

Nu het wegentracé is goedgekeurd, ligt de bal in het kamp van het schepencollege dat zich maandag moet uitspreken over het project.

Heerlijk Zoersel roept het college op om geen vergunning te verlenen aan het project. We rekenen erop dat de 5 raadsleden die niet de moed hadden om tegen het project te stemmen, maar zich te onthouden, alsnog op tafel kloppen binnen hun partij en hun vertegenwoordigers binnen het schepencollege overtuigen om hun gezond verstand te gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.