Heerlijk Zoersel vraagt strikte opvolging grote werven na wantoestanden op werf DCA

De werkzaamheden op de vroegere site Van Pelt in het centrum van Sint-Antonius zorgden de voorbije weken voor heel wat overlast. Zo reden vrachtwagens af en aan bij het begin en op het einde van de schooldagen, terwijl dit niet mag volgens het charter werfverkeer. En eind juni zorgde het stof van een mobiele breekinstallatie voor een witte stoflaag op geparkeerde auto’s in de buurt.
Nu blijkt dat de aannemer, zonder hiervoor een vergunning te hebben, de site naast de kerk ook gebruikte om puin van andere werven te breken en vermalen voor hergebruik, is voor Heerlijk Zoersel de maat vol. “De gemeente moet als vergunning verlenende overheid dit soort grote werven veel strikter opvolgen en desnoods stilleggen tot de aannemer zich in regel stelt”, zegt Jos Vekemans, voorzitter van Heerlijk Zoersel.

Een grote stofwolk zorgde eind juni in de omgeving rond de werf van DCA voor een laag stof op auto’s op de parking achter de kerk.

De vroegere site Van Pelt waar DCA momenteel 77 appartementen en 9 woningen bouwt, ligt in hartje Sint-Antonius, vlakbij de school, handelaars en uiteraard heel wat omwonenden.

Luc Joris, wiens kleinkind naar de nabijgelegen school gaat, verwittigde de politie die de werken liet stilleggen. Volgens de aannemer bleek er een probleem te zijn met de vernevelaar waardoor het stof vrij spel kreeg. Maar er blijkt meer aan de hand.

Puin van andere werven wordt verwerkt midden in het dorp … zonder vergunning

“Op de gemeenteraad stelde ik als burger de vraag aan schepen Marc de Cordt of DCA wel de nodige vergunningen heeft om al dat puin te verwerken op de site.

Ik had zelf al vastgesteld dat er nog voor de gebouwen op de site werden afgebroken al enorme hopen puin op de werf lagen die onmogelijk van de werf zelf konden zijn. Omdat het verhaal van de stofwolk in de krant was verschenen, kreeg ik in de daarop volgende dagen heel wat mails van buurtbewoners en middenstanders die aangaven dat al van begin mei puin van andere werven wordt aangevoerd om op de werf van DCA te breken met een mobiele breekinstallatie.

Een aannemer mag niet zomaar puin van andere werven aanvoeren en verwerken op een werf.

Daarvoor heeft hij een andere vergunning nodig  dan de gewone melding die DCA aan de gemeente heeft overgemaakt.  Trouwens, in deze melding was opgenomen dat er geen puin van andere werven mocht aangevoerd worden.”

Toch trad de gemeente niet op, terwijl ze wel de vergunning verlenende overheid is.

Geen alleenstaand geval

Tom Sleeuwaert, fractieleider Heerlijk Zoersel: “Dit is jammer genoeg geen alleenstaand geval. Ook het charter werfverkeer wordt bij grote bouwprojecten met de voeten getreden, maar de gemeente staat er bij en kijkt ernaar. Het charter geeft nochtans zeer duidelijk aan dat er bij de start en op het einde van de schooldag in de directe schoolomgeving geen zwaar verkeer mag zijn. Verschillende ouders van de Antoniusschool contacteerden me de voorbije weken met berichten over vrachtwagens die af- en aanrijden. Vorige week maandag waren het er 8 (!) op 20 minuten tijd, op het moment dat ouders en kinderen via de parking achter de kerk naar huis reden. Enkele dagen eerder waren camioneurs zelfs aan het roepen naar ouders die hun kinderen kwamen afhalen.”

Het is overigens niet alleen op de DCA-werf dat aannemers een loopje nemen met wat de gemeente hen oplegt. Denk maar aan de gebrekkige retourbemaling met geperforeerde tuinslangen op de werf van de dorpszaal of het maandenlang blokkeren van het voet- en fietspad ter hoogte van Dorp 38 in Zoersel.

Striktere opvolging is nodig

Alle problemen uitsluiten, is niet mogelijk, maar Heerlijk Zoersel wil de gemeente toch een aantal aanbevelingen meegeven.

Alles begint een goede opstart, met een grondig gesprek tussen de projectontwikkelaar, de bevoegde diensten en schepenen. Naargelang de omvang en impact van het project moeten er dan al richtlijnen en voorwaarden worden meegegeven waaraan de projectontwikkelaar zich dient te houden bij het indienen van een omgevingsaanvraag. 

De gemeente heeft hier als vergunning verlenende overheid echt wel een belangrijke rol te spelen en moet de kaders uitzetten. Nu zien we dat de aannemers dat vaak zelf doen.

Jos Vekemans: “Het kan niet zijn dat de projectontwikkelaar zijn regels oplegt om zo economisch mogelijk te werken en meer winst te maken, terwijl dat ten koste gaat van de veiligheid. Ik geef als voorbeeld de site van DCA: omdat de ontwikkelaar aangeeft dat het keren van vrachtwagens op de werf zelf moeilijk is, is er nu een traject rond de kerk uitgewerkt dat vrachtwagens moeten volgen, een traject dat maar liefst 4 conflictpunten bevat met zwakke weggebruikers, en dat in een schoolomgeving.”

Bij grote werven is het wenselijk dat er bij de werfbesprekingen ook iemand van de gemeente aanwezig is zodat er een permanente opvolging is en tijdig gerapporteerd kan worden. Het is ook essentieel dat de bevoegde schepen zelf geregeld ter plaatse gaat om te zien of alles conform de vergunning wordt uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, moet de werf stilgelegd worden tot de aannemer zich in regel heeft gesteld.”

Tijd voor actie

Nu het bouwverlof eraan komt, is het tijd dat de gemeente met DCA rond de tafel gaat zitten om zeer duidelijke afspraken te maken en bijsturingen te doen in het belang van de openbare veiligheid.

Op die manier kan de werf beter georganiseerd en strikter opgevolgd worden, tegen het moment dat betonmixers af en aan zullen rijden en de schoolpoorten van het Antoontje terug open zwaaien.

Luc Joris en Tom Sleeuwaert voor de enorme werf in hartje Sint-Antonius

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.