Heerlijk Zoersel

de brug tussen burger en politiek

Archief

Pagina 4/8

Bruisende dorpskernen, Dienstverlening, Programma 2018, Verenigingsleven

Ondersteuning van verenigingen is een kerntaak van de gemeente

Bruisende dorpskernen, Groene gemeente, Inspraak, Programma 2018, Verkeer en mobiliteit, Wonen en samenleven

Site kerkplein: van doofpot naar groen, gedragen project

Bruisende dorpskernen, Groene gemeente, Inspraak, Programma 2018, Verenigingsleven

De Markey: een dorpszaal op maat van de verenigingen

Inspraak, Programma 2018, Verenigingsleven

De adviesraden een actieve rol geven in het beleid

Programma 2018, Wonen en samenleven

“Verhuur je woning via een sociaal verhuurkantoor”

Dienstverlening, Programma 2018, Verkeer en mobiliteit

Doeltreffende reparaties in plaats van oplapwerk

Dienstverlening, Groene gemeente, Programma 2018, Verkeer en mobiliteit

Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen

Bruisende dorpskernen, Groene gemeente, Programma 2018, Wonen en samenleven

Groene ontmoetingsplekken, ook in de dorpskernen

Communicatie, Dienstverlening, Programma 2018

De website van de gemeente gebruiksvriendelijker maken

Programma 2018, Verkeer en mobiliteit

Nieuw mobiliteitsplan dat vertrekt bij de burger

Bruisende dorpskernen, Inspraak, Programma 2018, Verenigingsleven, Verkeer en mobiliteit, Wonen en samenleven

Zoerseldorp: van doorrijdorp naar bruisende dorpskern

Programma 2018, Verenigingsleven

Voldoende speel- en fuifruimte voor jongeren

Thema door Anders Norén