Binnenlands bestuur schorst gemeenteraadsbeslissing

Op 20 oktober besliste de gemeenteraad om in afwachting van de uitspraak van de beroepsprocedure rond de dorpszaal geen werkzaamheden uit te voeren in de pastorijtuin. Op die manier wilde de gemeenteraad vermijden dat de gemeente onnodige risico’s zou lopen, in het geval er een nietigverklaring zou worden uitgesproken door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB). Het schepencollege diende een klacht in tegen deze beslissing bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Naar aanleiding hiervan besliste de gouverneur om de beslissing van de gemeenteraad te vernietigen.

h-EERLIJK ZOERSEL agendeerde op 20 oktober 2020 een extra agendapunt op de gemeenteraad. We stelden voor om in afwachting van de uitspraak van de beroepsprocedure over de vernietiging van de omgevingsvergunning geen werkzaamheden uit te voeren in de pastorijtuin. In het geval dat er een vernietiging zou worden uitgesproken, zal namelijk geëist worden om alles opnieuw in de originele toestand te herstellen. Een kost die volledig door de gemeente gedragen zal moeten worden en kan oplopen tot honderdduizenden euro’s. Om in afwachting van de uitspraak geen tijd te verliezen, stelden we voor om een update te maken van mogelijke alternatieve locaties voor een dorpszaal, zodat in geval van een vernietiging, een plan B klaar ligt.

Het voorstel kreeg de steun van CD&V, Vlaams Belang en onafhankelijk schepen Cindy van Paesschen.

De meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD dienden echter een klacht in bij ABB. Ze vonden dat de stemming ongeldig verklaard moest worden omdat Tom Sleeuwaert, de fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL, volgens hen een betrokken partij was en dus niet mee had mogen stemmen. Sleeuwaert had in de periode voor hij raadslid werd mee aan de wieg gestaan van de burgerbeweging OverHal en had toentertijd ook een bezwaar ingediend in de fase van het openbaar onderzoek.

Tom Sleeuwaert: “Het klopt inderdaad dat ik OverHal mee heb opgericht in 2017 en een persoonlijk bezwaar heb ingediend in 2018, maar dat was voor de tijd dat ik de eed als raadslid heb afgelegd. Op het moment dat mijn bezwaar door de gemeente Zoersel niet weerhouden werd, heb ik zelf geen enkele juridische stap genomen om deze motivering van de gemeente aan te vechten, niet bij de Deputatie, en bijgevolg ook niet bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB). Op het ogenblik van de stemming over het agendapunt had ik dus bijgevolg ook geen enkele procedure lopen. De lopende beroepsprocedure bij de RvvB was ingespannen door de vzw OverHal en niet door mij.”

Ondanks een uitvoerige weerlegging door h-EERLIJK ZOERSEL van alle argumenten van de gemeente, volgde ABB de argumentatie van de meerderheidspartijen en vernietigde de gouverneur de gemeenteraadsbeslissing.

Jos Vekemans, voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL: “We vinden het uiteraard bijzonder jammer dat de gouverneur de gemeenteraadsbeslissing heeft vernietigd. In principe zou de gemeente dus kunnen beginnen met de werkzaamheden. Al lijkt me dat gezien de omstandigheden niet zinvol. Binnen minder dan 3 weken, op 4 februari, vindt immers de hoorzitting plaats bij de RvvB. Een uitspraak wordt kort daarna verwacht. Dit is dus op zeer korte termijn, in tegenstelling tot de communicatie van de burgemeester op de gemeenteraad van 20 oktober dat de uitspraak waarschijnlijk nog een jaar op zich kon laten wachten. Nu snel nog starten met de werken en dus extra kosten maken, is een onverantwoord risico voor de gemeente en zal bijzonder slecht vallen bij een groot deel van de inwoners van Halle.”

h-EERLIJK ZOERSEL betreurt het tot slot dat N-VA Zoersel op haar Facebook-kanaal aan bewuste desinformatie doet. De meerderheidspartij stelt dat de gemeente Zoersel Europese subsidies dreigt mis te lopen door de vertraging die werd opgelopen met de gemeenteraadsbeslissing. Dit is grof en totaal onjuist.
De realiteit is dat de meerderheid ondertussen zelf heeft ingezien dat, omdat aan twee cruciale voorwaarden niet voldaan wordt om in aanmerking te komen voor de subsidies, de subsidies naar alle waarschijnlijkheid niet bekomen worden.

De kleine vertraging die is opgelopen door de gemeenteraadsbeslissing komt dus nu als een godsgeschenk uit de hemel gevallen: de meerderheid probeert om de schuld van het mislopen van de subsidies in de schoenen van de oppositie te schuiven, terwijl ze hiervoor zelf verantwoordelijk is. 

Meer info over het mogelijk mislopen van deze subsidies lees je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.