De verenigingsschuur … het Zoerselse monster van Loch Ness

Morgen is het exact 2 jaar geleden dat cd&v Zoersel de minderheidscoalitie kwam depanneren. Hoog waren de verwachtingen van de verenigingen uit deelgemeente Zoersel dat er opnieuw schot in de zaak zou komen van de nieuwe verenigingsinfrastructuur, een dossier dan reeds 12 jaar aansleept. Niets bleek minder waar. Ideetjes en scenario’s doken op zoals het monster van Loch Ness om daarna weer te verdwijnen in het diep. Reeds twee bestuursperiodes lang blijven de verenigingen in de kou staan en laten de meerderheidspartijen na om overeenkomsten en gemeenteraadsbeslissingen uit te voeren. Een overzicht.

Op 15 november 2011 keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed tussen de gemeente en harmonie Eendracht Maakt Macht. De gemeente wilde immers op de plaats van hun lokaal het Woonzorgcentrum De Buurt bouwen. De overeenkomst gaf de harmonie de garantie dat de gemeente voor een nieuw, gelijkwaardig lokaal zou zorgen. In afwachting van dit nieuwe lokaal zou Eendracht Maakt Macht gebruik kunnen maken van een deel van het Zonneputteke.

Ondertussen zijn we 12 jaar na de gemeenteraadsbeslissing en is er nog geen begin van een perspectief voor de harmonie, terwijl er wel een door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst is. We mogen stilaan van contractbreuk spreken.

Twee maten, twee gewichten

Toeval of niet, net voor de verkiezingen van 2018 leek er een oplossing in de maak. Vertegenwoordigers van 3 Zoerselse verenigingen (Eendracht Maakt Macht, toneelgroep Tilia en fotoclub Obscura) werden inderhaast opgetrommeld door toenmalig schepen voor cultuur Katrien Schryvers (cd&v) om te poseren voor een foto in de krant, want er was een akkoord. Een akkoord tussen de verenigingen en de gemeente dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op enkele weken van de verkiezingen. Er zou een podiumzaal komen ter vervanging van het Zonneputteke, waar de verenigingen hun intrek zouden kunnen nemen.

Toen cd&v uit de meerderheid gewipt werd en N-VA ervoor koos om met Groen en Open VLD verder te gaan, belandde het dossier van de verenigingsschuur opnieuw in een sukkelstraatje. De nieuwe meerderheid vond de prijs van de nieuwe podiumzaal te hoog. “800.000 euro en geen cent meer” viel te horen op de meerderheidsbanken, terwijl diezelfde meerderheid geen probleem leek te hebben met de kostprijs van de nieuwe dorpszaal in Halle. Die was in de vorige bestuursperiode reeds opgelopen van 1 miljoen euro tot meer dan 1.700.000 euro. Meer dan dubbel zo duur dus dan de verenigingsschuur, en daar zou het niet bij blijven.

Het akkoord van de podiumzaal dat voor de verkiezingen door de gemeenteraad was goedgekeurd, moest volgens de nieuwe meerderheid dus op de schop. In plaats van één podiumzaal zouden er aparte lokalen komen. Dat zou volgens de nieuwe meerderheidspartijen goedkoper uitkomen.

In plaats van het contract uit te voeren, gaat de gemeente een bijkomend contract aan

Hoewel de gemeente contractuele verplichtingen had ten opzichte van de harmonie, koos ze ervoor om eerst een nieuw lokaal voor fotoclub Obscura uit te werken en pas dan een gemeenschappelijk lokaal voor de harmonie en de toneelgroep. De samenwerkingsovereenkomst tussen Obscura en de gemeente werd op 16 maart 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. Na de harmonie stelde de gemeente zich hiermee voor een tweede vereniging garant dat er een nieuw lokaal zou komen.

2,5 jaar later bestaat deze contractuele verplichting nog steeds, maar lijkt de piste van een apart lokaal voor de fotoclub dood en begraven. En dat heeft alles te maken met de herintrede van cd&v in de meerderheid.

“Geef me 100 dagen”

Toen cd&v de minderheidscoalitie in 2021 kwam depanneren – morgen exact twee jaar geleden – wilden de oppositiepartijen weten hoe het verder zou gaan met de verenigingsschuur in Zoersel. Kersvers schepen voor cultuur en financiën Roel van Elsacker (cd&v) vroeg tijd om een oplossing uit te werken en verwees hierbij naar de alomgekende uitspraak van Dehaene “Geef mij 100 dagen”.

Ondertussen zijn we meer dan 700 dagen verder en nog steeds is er geen begin van een structurele oplossing voor de betrokken Zoerselse verenigingen.

Het monster van Loch Ness duikt op en verdwijnt

De voorbije twee jaar werden vooral ballonnetjes opgelaten als afleiding voor een échte oplossing. Iedere keer dook, volgens de schepen, een mogelijke oplossing voor de verenigingen op, om daarna weer van tafel te verdwijnen. Zoals het monster van Loch Ness eens om de zoveel tijd ‘opgemerkt’ wordt, terwijl niemand het beest ooit echt gezien heeft.

Zo kwam feestzaal De Smoutmolen in de Kerkstraat in beeld, terwijl iedereen op voorhand wist dat deze nooit binnen het voorziene budget zou passen. Bovendien bood de ruimte geen oplossing voor de betrokken verenigingen. Maanden gingen verloren aan het onderzoek van deze piste.

En toen enkele maanden geleden fanfare De Lindekring bij de gemeente kwam aankloppen of de gemeente geen interesse had om hun lokaal in de Kapelstraat over te kopen, stak het Zoerselse monster van Loch Ness opnieuw zijn kop boven water.

Even was er weer hoop, toch in hoofde van de schepen, want de prijs van het lokaal zou naar verwachting een stuk lager liggen dan die van De Smoutmolen, het was alleen wachten op een prijsraming.

Dat een gelijktijdig gebruik door twee gezelschappen niet mogelijk is, en er dus met de aankoop van het lokaal van de Lindekring nog steeds geen oplossing is voor Eendracht Maakt Macht, lijkt de schepen te vergeten. Bovendien is het lokaal ongeschikt voor toneelopvoeringen, waardoor er ook voor Tilia nog steeds geen structurele oplossing is. Die zouden voor hun opvoeringen gebruik moeten blijven maken van de verouderde turnzaal van de Kiekeboes, wat dan weer een probleem geeft voor conditie- en dansvereniging Danco Movado.

Bovendien zou de aankoop van het lokaal van de Lindekring bekostigd moeten worden met het budget van 900.000 euro dat al jaren in het meerjarenplan staat om de verenigingsschuur te bouwen.

Van de regen in de drup … letterlijk

In hetzelfde meerjarenplan staat dat de gemeente de site van het Zonneputteke een andere bestemming wil geven. Omdat Heerlijk Zoersel de verenigingen die gebruik maken van het Zonneputteke de garantie wilde geven dat ze van het Zonneputteke gebruik konden blijven maken tot er een structureel alternatief zou zijn voor elk van hen, agendeerden we dit besluit op de gemeenteraad van 16 maart 2021. Het kreeg de unanieme steun. Met deze goedkeuring engageerde de meerderheid zich ook om in tussentijd in te staan voor het onderhoud van het Zonneputteke en alle herstellingen uit te voeren die nodig zijn zodat de activiteiten comfortabel en veilig kunnen blijven plaatsvinden.

Ook deze gemeenteraadsbeslissing wordt met de voeten getreden. Op verschillende plaatsen lekt het dak waardoor er emmers en teiltjes geplaatst moeten worden. De meerderheid wil hier echter niets (meer) aan doen, ook niet als tijdelijke oplossing.

De Zoerselse verenigingen raken van de regen in de drup, letterlijk zelfs.

Gemaakte afspraken worden niet nagekomen en een structurele oplossing voor de verenigingen lijkt ondertussen verder weg dan ooit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.