Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, behalve in Zoersel

De meerderheidspartijen hebben op de gemeenteraad van oktober beslist een overheidsopdracht op te starten voor een nieuwe bibliotheek en de bouw van sociale woningen op de plaats van het oude zonecommissariaat in Sint-Antonius. Dit gebeurde ‘en stoemelings’, zonder voorafgaand overleg met de gemeenteraad. De meerderheid weigerde zelfs in te gaan op de collectieve vraag van de oppositie om van het project een gedragen project te maken over alle partijgrenzen heen.
Het is al de tweede keer dat de meerderheid alle politieke fatsoen aan de laars lapt en een duur project doorduwt op de gemeenteraad, zonder voorafgaand overleg. Blijkbaar leert men niets bij uit het zwembaddossier.

De geschiedenis herhaalt zich

Exact 3 jaar geleden agendeerden de meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD een selectieleidraad voor een nieuw intergemeentelijk zwembad op de gemeenteraad van Zoersel. Daarmee startte een overheidsopdracht voor een zeer grote investering die de budgettaire ruimte van toekomstige bestuursploegen ernstig zou beperken.

Vreemd genoeg was er geen enkel voorafgaand overleg geweest met de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet echter dat voorafgaand aan grote gemeenteraadsbeslissingen over de partijgrenzen heen de gemeenteraadsleden hun inbreng kunnen doen in een gemeenteraadscommissie waar ze voorstellen kunnen formuleren, voorwaarden kunnen vastleggen, enz.

Charlotte Vercruyssen, gemeenteraadslid Heerlijk Zoersel: “Nu, 3 jaar later, gebeurt exàct hetzelfde. Alleen gaat het nu niet over een zwembad maar over een nieuwe bibliotheek en een woningbouwproject. Aan ons werd gevraagd een selectieleidraad goed te keuren (en dus een overheidsopdracht op te starten) voor een project dat in de volgende bestuursperiode gerealiseerd zal worden, terwijl we nog geen enkel voorbereidend overleg over dit belangrijke dossier gehad hebben. Heerlijk Zoersel heeft reeds in mei de meerderheid opgeroepen om werk te maken van een commissie. Katrien Schryvers (cd&v) heeft daar toen op geantwoord dat dit zeker zou gebeuren. Loze woorden, want een gemeenteraadscommissie is er nog altijd niet geweest.

Hoe kan van dit project een breed gedragen verhaal gemaakt worden over de grenzen van alle partijen heen, als de meerderheid niet eens de moeite doet om de gemeenteraad hierin te betrekken?”

“We engageren ons tot niets”

Roel van Elsacker, schepen verantwoordelijk voor bibliotheken, probeerde de oppositie te sussen door te stellen dat de gemeente zich voor niets engageert en altijd kan stoppen met de procedure.

“De procedure stoppen kan inderdaad”, zegt Tom Sleeuwaert, fractieleider van Heerlijk Zoersel, “maar dan heb je wel héél veel tijd geïnvesteerd om uiteindelijk geen oplossing te hebben. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom stelden we vanuit de oppositie voor om het punt te verdagen naar een volgende gemeenteraad. Op die manier zouden we eerst een gemeenteraadscommissie kunnen houden over dit project met experts en zou ook de GECORO geconsulteerd kunnen worden, want de impact op de kern van Sint-Antonius is groot.

Is het wenselijk om een woonproject te voorzien in de nu al gevaarlijke bocht van de Kerkhoflei? Gaat de parkeerdruk niet nog veel groter worden rond het Sint-Teunisplein?  Is dit project financieel haalbaar binnen het meerjarenplan? Enz.

Vragen waar best een antwoord op komt voor je een formele procedure opstart. Toch wilden de meerderheidspartijen niet ingaan op onze vraag naar een grondige voorbereiding op een gemeenteraadscommissie, zelfs niet nadat we dit voorstel ter stemming voorlegden.”

Hypocriete kazakkendraaierij

Tom Sleeuwaert: “Wat me hier bijzonder in stoort, is de houding van cd&v. Ze hebben destijds, toen het zwembaddossier door de strot van de gemeenteraad werd geduwd, moord en brand geschreeuwd. Ze gaven toen, net als de andere oppositiepartijen, zeer terecht aan dat dit geen manier van werken is. (zie citaat van toenmalig fractieleider Roel van Elsacker onderaan dit bericht, nvdr).

Nu ze echter opnieuw deel uitmaken van de meerderheid en zelf verantwoordelijk zijn voor dit project, doen ze exact hetzelfde. Eerdere beloftes lappen ze daarbij ook nog eens aan hun laars.”

Sleeuwaert richtte zich na de stemming dan ook tot de cd&v-collega’s: “Ik lees de laatste tijd veel over ‘RESPECT’ op jullie Facebook, maar het respect voor de gemeenteraad is in deze ver te zoeken. Ik wil jullie als christelijke zielen even citeren uit Matteüs 7, vers 3: ‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?’ Kritiek geven vanuit de oppositie dat de meerderheid een zwembaddossier erdoor duwt zonder voorafgaand overleg en nu jullie in de meerderheid zitten hetzelfde doen voor een bibliotheek … kazakkendraaierij is het, hypocriete kazakkendraaierij, zelfs.”

Heerlijk Zoersel verlaat als protest de gemeenteraadszitting

Als protest voor deze gang van zaken en de miskenning van de gemeenteraadsleden door de meerderheidspartijen, verliet Heerlijk Zoersel daarop de gemeenteraad.


Hieronder lees je de tussenkomst die Roel van Elsacker als toenmalig fractieleider van CD&V deed, toen in 2020 het zwembaddossier door de meerderheidspartijen werd doorgedrukt op de gemeenteraad.

“Raadslid Roel Van Elsacker komt mee met de andere leden (van de oppositie) uit de lucht vallen wat betreft dit agendapunt. Uiteraard is de problematiek gekend dat er een oplossing moet komen voor het zwembad in Pulderbos. Ook de vorige legislatuur heeft daar al rond gewerkt. De fractie van het raadslid is voorstander dat er wordt doorgewerkt aan een oplossing maar dan wel op een manier met een gedegen voorbereiding. Door dit nu zo zonder voorafgaande bespreking ineens in die vorm op de gemeenteraad te brengen, zijn er tal van vragen rond de visie van de gemeente op het project, de keuze van locatie, de financiële haalbaarheid, enz. (…) Hoe kunnen de raadsleden hun inbreng doen over een project van dergelijke omvang en belang? (…) Hoe kan hier een breed gedragen project van gemaakt worden als zelfs de gemeenteraad nog niet wordt geconsulteerd. Was het niet aangewezen hier een gemeenteraadscommissie rond te organiseren om op die manier input vanuit de raadsleden te verzamelen, dat is net de meerwaarde van de commissie en dat is altijd de werkwijze geweest in grote dossiers. De fractie van het raadslid vraagt een stemming over het uitstellen van dit agendapunt en het organiseren van een commissie alvorens het terug te agenderen. Dergelijk uitstel van een maand betekent geen schadelijke vertraging voor een project van deze orde.”

Verslag gemeenteraad 24 november 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.