Rechter beslist: werken in pastorijtuin moeten worden stilgelegd

Aannemer Van Roey moet per direct de bronbemaling in de pastorijtuin stilleggen, anders dient er een dwangsom van 10.000 euro per dag betaald te worden. Dat besliste de rechter na een ‘eenzijdig verzoekschrift bij volstrekte noodzakelijkheid’ dat werd ingediend door buurtbewoner Ronald Van Der Auwera bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen.

Van Der Auwera zette deze procedure in gang omdat de bouwvoorschriften die de gemeente aan Van Roey had opgelegd niet werden nagekomen door de aannemer en niet werden opgevolgd door de gemeente zelf.
h-EERLIJK ZOERSEL is bijzonder tevreden met deze terechte uitspraak, aangezien onze partij reeds wekenlang eenzelfde argumentatie aanvoerde ten aanzien van de meerderheidspartijen. Zij staken echter heel die tijd hun kop in de grond.

Buurtbewoner Ronald Van Der Auwera was één van de honderden Hallenaars die in 2018 een bezwaarschrift indiende tegen de geplande dorpszaal: “Ik woon vlakbij de pastorijsite, een wondermooie groene parel in ons dorp. Vanuit mijn job als boomverzorger maakte ik me zorgen over de impact van de werken op de tuin en de ruimere omgeving, vooral omdat er een bronbemaling gepland was om de kelderverdieping te kunnen bouwen. Vlakbij de geplande bouwput staan zeer waardevolle bomen, zoals twee grote rode beuken, een oude catalpa, clusters van lindebomen en haagbeuken, enz. Maar ik weet ook dat het oppompen van water schade kan veroorzaken aan gebouwen in de directe omgeving.”  Het bezwaar van Ronald werd ook door burgerbeweging OverHal overgenomen en kreeg op die manier de steun van 430 Hallenaars, in een latere fase zelfs van 553 bezorgde burgers.

De gemeente legde duidelijke voorwaarden op …

In de omgevingsvergunning voor de dorpszaal die de gemeente aan Van Roey gaf op 28 januari 2019 formuleerde het schepencollege het volgende antwoord op dit bezwaar: “Om eventuele schade na droogzuiging vast te stellen, zal aan de bouwheer worden opgelegd om in een straal van 100 meter rond de bouwwerken vóór aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op te maken.”

Datzelfde voorschrift stond ook in de aktename van de bronbemaling zelf:

“De bouwheer moet voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving opmaken in een straal van 100 meter rond de bouwwerken om eventuele schade na de droogzuiging vast te stellen. Om schade n.a.v. van de droogzuiging te vermijden moet de aannemer het bemalingswater retourneren in de nabijheid van de beplantingen.”

Met andere woorden: de gemeente Zoersel legde deze voorwaarden op aan Van Roey. De aannemer moest dit in orde brengen voor de start van de werken.

… maar grijpt niet in

h-EERLIJK ZOERSEL vraagt al wekenlang naar de plaatsbeschrijvingen en heeft het college en de administratie al meermaals gewezen op het ontbreken van een echte retourbemaling.

Fractieleider Tom Sleeuwaert: “Eerst kregen we te horen dat de eigenlijke werken nog niet gestart waren, dat het slechts ging om ‘voorbereidende werken’. Daarna kwam uit dat er alleen nog maar van de pastorij een plaatsbeschrijving bestond en dat ze dus aan de rest nog moesten beginnen. Daarna stelden we vast dat de plaatsbeschrijvingen die Van Roey alsnog liet maken onvolledig waren en de naam ‘plaatsbeschrijving’ niet waard waren. Toen we vroegen om de werken stil te leggen tot Van Roey zich in regel stelde, kregen we een mail met allerhande juridische spitsvondigheden waarmee de gemeente de aannemer probeerde in te dekken, in plaats van haar verantwoordelijkheid op te nemen. En ook toen we de gemeente erop wezen dat er geen retourbemaling was, trad de gemeente niet op. In plaats van de werken stil te leggen, stelde de burgemeester doodleuk dat de aannemer wel aan de voorwaarden voldoet. Volgens haar waren de geperforeerde tuinslangen voldoende als retourbemaling en was er geen reden om de werf stil te leggen. Alles gebeurde volgens de burgemeester ‘conform de voorschriften’, en zelfs in de gemeentelijke nieuwsbrief die vrijdag werd verstuurd verdedigt de gemeente zelf deze werkwijze. Dit is de wereld op zijn kop.”

De rechter is duidelijk: stilleggen of dwangsom van 10.000 euro per dag

Omdat buurtbewoner Van Der Auwera in plaats van een plaatsbeschrijving een fotoverslag had ontvangen en al het opgepompte water gewoon de riolering werd ingepompt, schakelde hij een advocaat in. Deze diende donderdag een eenzijdig verzoekschrift bij volstrekte noodzakelijkheid in om de bronbemaling te laten stilleggen.

Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen volgde de redenering van Van Der Auwera en verbiedt een verdere bronbemaling/grondwaterwinning. Indien de aannemer zich hier niet aan houdt, dient hij een dwangsom van 10.000 euro per dag te betalen. Van Roey dient een deugdelijk werkende retourbemaling te installeren en een gedetailleerde tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te leveren. Er zal ook een procedure in kortgeding worden opgestart.

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “We zijn bijzonder tevreden met deze terechte uitspraak. Een aannemer moet zich aan de regels houden en al zeker als die in opdracht van de gemeente werkt. Het is aan de gemeente om hem hierop te controleren. Dat gebeurt echter niet. Het is godgeklaagd dat een burger dan zelf naar de rechtbank moet stappen om de voorschriften te laten naleven die de gemeente zelf had opgelegd. We betreuren het ook dat burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) en schepen voor ruimtelijke ordening Marc de Cordt (Groen) al die tijd hun kop in het zand staken en geen gevolg gaven aan onze vraag tot stopzetting van de werken tot Van Roey zich in regel had gesteld. Gelukkig is er nu deze uitspraak.”

Eén gedachte over “Rechter beslist: werken in pastorijtuin moeten worden stilgelegd

  1. Schandalige praktijken, niet meer of minder. Inspraak, democratie, groenbeheer, liefde voor een dorpskern, respect voor historische gebouwen en hun directe omgeving??? Ver te zoeken met dit dictatoriale bestuur.👎

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.