de brug tussen burger en politiek

Bruisende dorpskernen, Gemeenteraad

Gemeenteraad wil dat uitspraak in beroepsprocedure wordt afgewacht

In tegenstelling tot wat op 21 augustus door de gemeente Zoersel was gecommuniceerd, zullen er nog geen werkzaamheden gebeuren in de pastorijtuin van Halle tot er een uitspraak in de beroepsprocedure is. Dat besliste de Zoerselse gemeenteraad gisteren. De gemeenteraad wenst de uitspraak af te wachten om onnodige risico’s te vermijden. Ondertussen zullen alternatieve locaties besproken worden zoals de uitbreiding van KFC Halle. Mocht de uitspraak in de beroepsprocedure negatief uitdraaien voor de gemeente, dan kan er op dat moment ineens doorgewerkt worden aan het alternatief dat de grootste voorkeur geniet.

Op 25 augustus agendeerde h-EERLIJK ZOERSEL samen met CD&V reeds een soortgelijk voorstel op de gemeenteraad. De Raad voor Vergunningsbetwistingen had zich op 7 juli namelijk niet ten gronde uitgesproken over de vraag tot schorsing van de vergunning voor de bouw van de dorpszaal. De gemeente had (en heeft nog steeds trouwens) geen enkele indicatie of de Raad in de lopende procedure over de nietigverklaring de gemeente of OverHal zal volgen. Een uitspraak die over enkele maanden wordt verwacht.

Toch communiceerde de gemeente op 21 augustus (4 dagen voor de gemeenteraad) dat het college naar aanleiding van de uitspraak van de Raad had beslist om nog dit jaar te starten met de bouw van de nieuwe dorpszaal. In haar communicatie sprak de gemeente zelf dat ‘het bestuur hiermee een (berekend) risico neemt’.

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “Een belangrijke beslissing dus, met mogelijk verregaande gevolgen, want mocht de Raad de vergunning vernietigen, dan kan geëist worden om alles opnieuw in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Op de gemeenteraad van 25 augustus hield de verantwoordelijke PPS-schepen Koen Paredaens (N-VA) hardnekkig vast aan deze keuze en herhaalde hij dat dit een beslissing van het college was. De gemeenteraad werd schijnbaar voor een voldongen feit geplaatst. Het punt werd 13 tegen 13 verworpen. Schepen Cindy Van Paesschen was op dat moment niet aanwezig.”

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Dat het college vooraf had beslist om met de werken te starten, blijkt nu een flagrante leugen te zijn. In geen enkel verslag van een schepencollege voor 21 augustus 2020 staat namelijk een punt over de start van de werken en de opdracht die aan Van Roey gegeven zou zijn, laat staan dat erover gestemd is. De burger en de gemeenteraadsleden zijn dus voorgelogen. Bovendien zijn de burgemeester en schepen Koen Paredaens hun boekje te buiten gegaan door een opdracht aan Van Roey te geven, zonder dat hierover een formele beslissing van het college was.”

h-EERLIJK ZOERSEL vond het belangrijk om deze informatie te delen op de gemeenteraad en agendeerde daarom een aangepaste versie van het agendapunt opnieuw op de gemeenteraad. Tot een bespreking hiervan kwam het echter niet. De burgemeester en de PPS-schepen wilden koste wat het kost vermijden dat dit alles boven zou komen en lieten de algemeen directeur motiveren waarom Tom Sleeuwaert als raadslid de zitting moest verlaten bij de bespreking en de stemming van dit punt. De reden? Belangenvermenging. De algemeen directeur verwees naar een eerder dossier in Boechout waarin volgens hem iets soortgelijks aan de hand was.

Tom Sleeuwaert: “Deze zoveelste ‘move’ van de burgemeester en de PPS-schepen is echt te zot voor woorden. Beide cases zijn totaal niet vergelijkbaar aangezien ik geen enkel mandaat bekleed binnen OverHal. Het klopt dat ik mee aan de wieg stond van de burgerbeweging, maar toen ik me politiek heb geëngageerd, heb ik voor mezelf de beslissing genomen dat een actieve betrokkenheid bij OverHal niet combineerbaar is met een potentieel politiek mandaat. Dat heb ik toen ook zo naar iedereen gecommuniceerd. Ook mijn politieke blog ben ik in die periode gestopt omwille van dezelfde reden. Dat dit nu als argument wordt gebruikt om mij monddood te maken, is ronduit zielig. Bovendien heeft men eerder nooit een probleem gemaakt van mijn deelname aan debatten en stemmingen over de dorpszaal, ook niet toen we in augustus een soortgelijk punt geagendeerd hebben. De enige reden dat ze dit nu als excuus bovenhalen, is omdat ze weten dat hun verhaal niet klopt en ik dat ook kan aantonen.”

De andere oppositiepartijen en Cindy Van Paesschen traden Tom Sleeuwaert bij en stelden zeer kritische vragen aan de meerderheid over deze ‘move’. Toen het bij het volgende agendapunt over de busverbinding in Halle ging, vroeg raadslid Bollansée van Vlaams Belang zich luidop af of dan ook alle raadsleden van Halle de zitting tijdelijk zouden moeten verlaten omdat ze ‘betrokken partij’ zijn, wat de absurditeit van de redenering aardig in de verf zette.

h-EERLIJK ZOERSEL vroeg daarom de stemming aan over dit agendapunt. Het punt werd goedgekeurd door h-EERLIJK ZOERSEL, CD&V, Vlaams Belang en Cindy Van Paesschen (onafhankelijk).

Hierdoor zullen er geen werkzaamheden, behalve de gebruikelijke onderhoudswerken, plaatsvinden tot de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In tussentijd zal in de schoot van de PPS-werkgroep gekeken worden naar alternatieve locaties, zodat in geval van een nietigverklaring een alternatieve piste kan worden gerealiseerd.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.