h-EERLIJK ZOERSEL maakt plannen Lindedreef openbaar

h-EERLIJK ZOERSEL publiceert de laatste versie van de plannen voor het woningbouwproject aan de Lindedreef op Facebook en op www.heerlijkzoersel.be. Hiermee wil onze partij de Hallenaars de kans geven hun opmerkingen en voorstellen bij de plannen kenbaar te maken.

Dat er een woningbouwproject zal komen op de site van de oude school is al enkele jaren bekend. Er circuleerden reeds verschillende versies van plannen en ontwerpen, maar nu lijkt het project in een stroomversnelling te zitten.

“We werden op 1 juli uitgenodigd voor een vergadering van de PPS-werkgroep,” zegt Raymond Van den Branden die namens h-EERLIJK ZOERSEL in de werkgroep zetelt. “Daarop werd een aangepaste versie van de plannen voorgesteld en kregen we te horen dat deze ontwerpen en de bijhorende offerte uiterlijk op 29 augustus 2019 moeten worden ingediend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen in het kader van een CBO-procedure.

Er werd ons ter zitting gevraagd naar onze input, terwijl we de plannen nooit eerder te zien hadden gekregen. We hebben er nochtans al meermaals op aangedrongen om plannen een tijdje voor de vergadering door te sturen, om ze in detail te kunnen doornemen. Nochtans was onze input belangrijk, zei men, want eens ingediend zouden aanpassingen aan de plannen in een lopende procedure slechts minimaal mogelijk zijn: ‘Een raam wat meer naar links of rechts’ was mogelijk, meer niet. Uiterlijk op 15 juli zou het college eventuele aanpassingen doorgeven aan Van Roey.

Een extra vergadering van de PPS-werkgroep in de zomervakantie was niet voorzien en ook een bespreking op de gemeenteraad was volgens de meerderheid niet nodig. Een belangrijk stuk van de herinrichting van Halle gebeurt dus (weer) zonder dat de burgers er weet van hebben. De PPS-werkgroep is immers een niet openbaar overleg. Als burgers bij een dergelijk dossier niet vooraf betrokken worden en het zelfs niet op een gemeenteraad komt, dan kunnen ze alleen vaststellen dat ‘de gemeente weer iets beslist heeft’.”

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “We hebben daarom aangedrongen op een extra overleg van de PPS-werkgroep en een agendering van dit punt op de gemeenteraad. Het eerste hebben we in elk geval kunnen bekomen. Of de gemeenteraad van augustus dit agendapunt zal bevatten, is nog koffiedik kijken. 

We begrijpen de plotse urgentie ook niet in dit dossier. Het is immers elk jaar mogelijk om zo’n dossier in te dienen. Waarom niet wachten tot het duidelijk is of de gemeente het achterliggend stuk grond kan kopen om meer openbaar groen te creëren en een betere mix van sociale woningen en private woningbouw mogelijk te maken (nu zijn er 18 sociale huurwoningen op een totaal van 24 woningen, nvdr)? Nu het dossier indienen, zolang dat niet duidelijk is, is redelijk zinloos.

Bovendien wordt in de indeling van de appartementen te weinig rekening gehouden met de reële noden van kandidaat-huurders van een sociale woning. Zo is de nood aan sociale woningen voor alleenstaanden de voorbije jaren enorm gestegen terwijl in de plannen die nu voorliggen vooral uitgegaan wordt van grotere woningen met meer slaapkamers.

Maar toch wil de meerderheid dit dossier mordicus doordrukken. En dit zonder inspraak van de buurt en zonder de gemeenteraad hierin te betrekken.”

h-EERLIJK ZOERSEL publiceert daarom de meest actuele versie van de plannen en de 3D-beelden online en doet een oproep om opmerkingen, suggesties, voorstellen en andere relevante input te bezorgen aan onze twee vertegenwoordigers in de PPS-werkgroep via ray.vdbranden@telenet.be en tomsleeuwaert@hotmail.com voor 21 juli 2019.

Zij zullen de feedback analyseren en deze overmaken aan de ontwerpers en de PPS-werkgroep. 

Klik op de onderstaande foto’s om de beelden te vergroten. 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.