Zoerselse meerderheid verslikt zich voor de derde keer in klimaatplan

De Zoerselse meerderheid van N-VA, Groen en Open VLD haalt in allerijl het klimaatplan van de agenda van de gemeenteraad van juni. De chaos is compleet, nadat het bij een eerste agendering in april werd terug getrokken omwille van fouten en bij een tweede poging in mei werd verworpen. h-EERLIJK ZOERSEL hoopt dat de voltallige meerderheid beseft dat een plan dat zal lopen tot 2030 breed gedragen moet zijn en steekt daarom opnieuw de hand uit naar de meerderheid.

Een ambitieus klimaatplan moest hét paradepaardje worden van de nieuwe Zoerselse meerderheid die aankondigde dat ze wilde inzetten op duurzaamheid. Versie 6.0 werd voor de eerste keer geagendeerd op de gemeenteraad van april. Bij de inleiding van het agendapunt werd toen kortweg gesteld dat het punt ingetrokken zou worden, omdat het plan nog enkele technische fouten bevatte, zoals cijfergegevens van een bosmaaier die niet klopten.

Toen het in mei een tweede keer werd geagendeerd (versie 7.0), waren er enkele kleine aanpassingen doorgevoerd en vond de eigenlijke inhoudelijke bespreking plaats op de gemeenteraad.

Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL): “Voor h-EERLIJK ZOERSEL was het ‘Klimaatplan 2030’ dat in mei werd geagendeerd de naam ‘plan’ niet waardig, omdat er geen concrete doelstellingen, acties, prioriteiten of engagementen in stonden. Er was niet eens een begin van een aanzet voor concrete projecten en deelprojecten of een zicht op de budgettaire impact. En dat voor een plan dat loopt tot 2030, twee legislaturen lang dus.”

Ook CD&V en Vlaams Belang hekelden de inhoud en de manier waarop een dergelijk belangrijk plan werd aangepakt door de meerderheid. De oppositiepartijen stelden voor om het plan te verdagen en staken de hand uit naar de meerderheid om samen te komen tot een breed gedragen plan.

Net voor het punt ter stemming kwam, vroeg N-VA-schepen Cindy Van Paesschen een schorsing aan. Ze wilde ingaan op de uitgestoken hand van de oppositie, maar na de schorsing werd het klimaatplan onverkort ter stemming voorgelegd. De oppositie stemde tegen en schepen Van Paesschen onthield zich. Door de krappe meerderheid van 14 tegen 13, was het punt door deze onthouding ‘verworpen’.

De onthouding van de N-VA-schepen leidde na de gemeenteraad tot een hoogoplopende discussie in de raadszaal tussen burgemeester Liesbeth Verstreken en de betrokken schepen, in het bijzijn van de voltallige oppositie.

De dagen die erop volgden, werd de schepen door haar partij zwaar aangepakt, onder andere door de burgemeester in de pers. Uiteindelijk kwam er een communicatie dat ‘de plooien waren glad gestreken’ en dat Van Paesschen zich verontschuldigde voor haar stemgedrag.

Coalitiepartner Groen verklaarde in zijn nieuwsbrief van 4 juni daarop ‘het klimaatplan – met een aantal technische aanpassingen – opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen.’

En inderdaad, een week later volgde vanuit de gemeentelijke administratie een uitnodiging voor alle raadsleden.

“Op maandag 17 juni 2019 om 20 uur wordt u vriendelijk uitgenodigd in de raadzaal van het Administratief Centrum Bethaniën voor een toelichting over twee punten die op de agenda van de gemeenteraad van 25 juni 2019 staan, namelijk:

  • Jaarrekening 2018
  • Aanpassingen aan het klimaatplan.

Deze documenten zullen u in de loop van volgende week worden bezorgd.”

“De aanpassingen aan het klimaatplan bleken echter maar een mager beestje,” zegt Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL). “Woensdagnamiddag ontvingen we, zoals aangekondigd, van de algemeen directeur het ‘DEFINITIEF klimaat Zoersel – juni 2019’. Hier en daar waren weer enkele cijfers aangepast, maar niets fundamenteels. Met de inhoudelijke feedback en voorstellen van de oppositie was er niets gebeurd in versie 8.0, ondanks de bespreking die op de laatste gemeenteraad bijna 2 uur in beslag had genomen.”

Nog geen 48 uur later wordt de agenda voor de gemeenteraad van juni verstuurd. Het agendapunt van het klimaatplan is plotseling verdwenen. Er wordt in het mailverkeer vanuit de gemeente geen gewag gemaakt van de reden van de intrekking. Ook is het niet duidelijk of de toelichting van maandag aanstaande nog zal plaatsvinden of niet. Wat er nu precies met het klimaatplan gaat gebeuren, blijft tot op heden ook een raadsel. De chaos is compleet.

Sleeuwaert: “Wat er de voorbije 48 uur is gebeurd, daar hebben we het raden naar, maar we vermoeden dat er stevige druk is gezet binnen de meerderheid om het plan alsnog terug te trekken. Binnen een dergelijk krappe meerderheid zijn immers alle stemmen nodig om een agendapunt erdoor te krijgen. Als er, net als in mei, zelfs maar één tegenstem of onthouding is, kan een plan er nooit door geraken, wetende dat er geen steun van de oppositie komt als het plan niet fundamenteel wordt aangepast. We hopen dat de meerderheid het geweer nu van schouder verandert en samen met de oppositie rond de tafel gaat om te komen tot een gedragen klimaatplan met de ambitie om het unaniem goedgekeurd te krijgen. Onze partij steekt alvast voor de derde keer op rij de hand uit naar de meerderheid en wil haar verantwoordelijkheid hierin opnemen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.